Sporočila za medije

Po kakovosti prenosa pošiljk Pošta Slovenije v samem vrhu evropskih držav

Datum objave: 22.03.2022


Pošta Slovenije pri prenosu pošiljk dosega visoke standarde kakovosti. Po kakovosti prenosa pošiljk v sklopu univerzalne poštne storitve je v samem vrhu evropskih držav. Najnovejši trendi sicer kažejo, da evropske države, ki trenutno beležijo najvišjo stopnjo digitalizacije poslovanja države in prebivalcev, prehajajo na bistveno nižje standarde rokov pri prenosu pisem kot veljajo v Sloveniji.  

Doseganje rokov prenosa  pisemskih pošiljk v notranjem poštnem prometu v Sloveniji preverja oz. meri neodvisni zunanji izvajalec meritev, končni letni rezultat pa je potrjen še s strani družbe SIQ d.o.o., ki za Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve izvaja revizijo in presojo kakovosti prenosa pošiljk. 

Kot poudarja članica poslovodstva Pošte Slovenije mag. Karmen Lebe Grajf, je kakovost prenosa poštnih pošiljk eden od pomembnejših kazalnikov uspešnosti poslovanja poštnih operaterjev: «Na področju kakovosti prenosa poštnih pošiljk v  Pošti Slovenije dosegamo zelo dobre rezultate, kljub drugačnim trendom v Evropi, kjer poštni operaterji zaradi digitalizacije znižujejo pogostost dostave kot tudi podaljšujejo roke prenosa pošiljk. V Pošti Slovenije nam uspeva ohranjati visoke standarde. Tako smo v mesecu februarju letos več kot 97 odstotkov prednostnih pisemskih  pošiljk  prenesli v enem dnevu, več kot 99 odstotkov neprednostnih pisemskih pošiljk pa je bilo prenesenih v treh delovnih dneh«. 

 
 

Rezultati neodvisnih meritev kakovosti prenosa pošiljk korespondence v notranjem prometu za februar 2022:

Pošiljke z neprednostnim prenosom: 

99,7 % pošiljk, prenesenih v treh delovnih dneh (predpisano 99 %). 

Pošiljke s prednostnim prenosom: 

97,3 % pošiljk, prenesenih v enem delovnem dnevu (predpisano 95 %), 
100 % pošiljk, prenesenih v dveh delovnih dneh (predpisano 99,5 %), 
100 % pošiljk, v treh delovnih dneh (predpisano 100 %).


V letu 2020 je Pošta Slovenije v glavnini dosegla vse predpisane standarde kakovosti prenosa pošiljk korespondence oz. pisemskih pošiljk v notranjem prometu.

Rezultati neodvisnih meritev kakovosti prenosa pošiljk korespondence v notranjem poštnem prometu v letu 2020: 

95,5 % pošiljk, prenesenih v enem delovnem dnevu (predpisano 95 %), 

99,8 % pošiljk, prenesenih v dveh delovnih dneh (predpisano 99,5 %), 

99,9 % pošiljk, prenesenih v treh delovnih dneh (predpisano 100 %).

V lanskem letu je Pošta Slovenije skupaj prenesla 111.772.300pisemskih pošiljk, pri čemer je bila celotna količina 109.881.300 neprednostnih pisemskih pošiljk prenesena v predpisanih rokih*, 189.000 prednostnih pošiljk (kar predstavlja 0,17 % vseh pisemskih pošiljk), je bilo namesto naslednji delovni dan po sprejemu (D+1), preneseno dan ali dva kasneje  (D+2 oz. D+3).**


Rezultati neodvisnih meritev kakovosti prenosa pošiljk korespondence v notranjem prometu v letu 2021:

Pošiljke z neprednostnim prenosom*: 

99,7 % pošiljk, prenesenih v treh delovnih dneh (predpisano 99 %). 

Pošiljke s prednostnim prenosom**: 

90 % pošiljk, prenesenih v enem delovnem dnevu (predpisano 95 %), 
99,4 % pošiljk, prenesenih v dveh delovnih dneh (predpisano 99,5 %), 
99,9 % pošiljk, v treh delovnih dneh (predpisano 100 %).

Op.: Z uvedbo prednostnega in neprednostnega prenosa pošiljk korespondence od 1. 7. 2021 naprej veljajo različni roki prenosa kakovosti prenosa pošiljk korespondence.

Na doseganje rokov prenosa pošiljk so v zadnjih dveh letih vplivale okoliščine v povezavi s covidom-19, kar se je ponekod odrazilo tudi pri prenosu pošiljk. 

»Posebej zadovoljni pa smo s kakovostjo prenosa paketnih pošiljk v notranjem poštnem prometu, kjer smo po podatkih za mesec februar 2022 v enem delovnem dnevu naslovnikom prenesli 97,4 odstotka paketnih pošiljk, v dveh delovnih dneh pa več kot 99 odstotkov paketnih pošiljk«, poudarja članica poslovodstva mag. Karmen Lebe Grajf.   

Pošta Slovenije mesečne in letne rezultate meritev kakovosti prenosa pošiljk objavlja na svoji spletni strani Standardi kakovosti.  
 

Kontakt za medije

pr@posta.si

Materiali za medije

  •  
  •  
  •