​​​

 

 

100 let radioamaterstva na Slovenskem

100 let radioamaterstva na Slovenskem


Datum izida:28.3.2024 23:00:00
Oblikovanje:Marko Prah
Motiv:Marko Prah
Tisk:Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o., Zagreb, Hrvaška
Izvedba:Štiribarvni ofset v poli po 16 znamk
Papir:Tullis Russell Chancellor Litho PVA RMS GUM, 102 g/m2
Velikost:
Zobčanje:Grebenasto 14 : 14
Ilustracija:Marko Prah
Fotografija:
Pošta:
Poštna številka:

100 let radioamaterstva na Slovenskem

<p>​</p><p><strong>100 let radioamaterstva na Slovenskem</strong></p><p>&#160;</p><p><strong>17. aprila 1924 </strong>je bil v&#160; Narodnem domu v Mariboru ustanovljen radioklub,&#160;katerega cilj je bil dvig nivoja znanja za radijske zveze in zagotavljanje legalnosti delovanja v okviru tedanje državne zakonodaje.&#160;Prvi prispevki o Radioklubu Maribor so bili objavljeni&#160; v časopisu Marburger Zeitung v letu 1924.</p><p>Priprave na ustanovitev kluba so se zagotovo začele že v letu 1923, vendar zaradi prvega uradnega dokumentiranja štejemo leto 1924 za začetno leto organiziranega radioamaterstva na Slovenskem. </p><p>Izredno pomembna karakteristika radioamaterstva oziroma organizirane radioamaterske dejavnosti je, da morajo radioamaterji po mednarodnih predpisih opraviti ustrezen izpit, kar pomeni, da imajo določeno tehnično (elektronika in radiotehnika) in operatersko znanje (pravila in predpisi za amaterske radijske komunikacije). Svoje znanje in sposobnost so radioamaterji že neštetokrat dokazali, ko so med prvimi priskočili na pomoč pri zaščiti in reševanju človeških življenj ter materialnih dobrin ob elementarnih nesrečah in drugih nevarnostih. To je tudi dokaz, da radioamaterska skupnost ni zaprta, na osebnih interesih zasnovana skupnost za prostočasno dejavnost, temveč pravo svetovno gibanje ljudi z visoko moralo ter globoko privrženostjo principom humanizma, prijateljstva in pomoči med ljudmi vsega sveta – ne glede na spol, starost, socialni položaj, raso, nacionalnost, vero in politično pripadnost.</p><p>Teodor GOZNIKAR, S53TG / Zdenko PERPAR, S51WQ.</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p><br></p>