​​​

 

 

Slovenija - Evropska gastronomska regija 2021

Slovenija - Evropska gastronomska regija 2021


Datum izida:27.5.2021 22:00:00
Oblikovanje:Edi Berk
Motiv:Slovenija - Evropska gastronomska regija 2021
Tisk:Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o., Zagreb, Hrvaška
Izvedba:Štiribarvni ofset v poli po 16 znamk
Papir:Tullis Russell Chancellor Litho PVA RMS GUM, 102 g/m2
Velikost:
Zobčanje:Grebenasto 14 : 14
Ilustracija:
Fotografija:Tomo Jeseničnik
Pošta:
Poštna številka:

Slovenija - Evropska gastronomska regija 2021

<p>​</p><p><strong>Slovenija od 2021 v mreži Evropskih gastronomskih regij</strong></p><p>V EU je bila leta 2011 ustanovljena nova mreža in znamka European Region of Gastronomy (v nadaljevanju ERG). Sistem oz. platforma deluje v okviru Mednarodnega inštituta za gastronomijo, kulturo, umetnost in turizem IGCAT (The International Institute of Gastronomy, Culture, Art and Tourism) v Barceloni. Na letnem srečanju ekspertov inštituta leta 2015 je bil izražen predlog, da naj se v sistem vključi tudi Slovenija. </p><p>Inštitut po temeljitem preverjanju mednarodne strokovne žirije in izvedbi projektov s področja gastronomije, turizma, kulture, zdravstva, kmetijstva in izobraževanja sprejme vsako leto v mrežo dve do tri regije. Bistvo mreže in znamke je v povezanosti med hrano, kulturo, ustvarjalnostjo in turizmom, kar je povezano s kulturno različnostjo in pomembno sooblikuje vzdržni (trajnostni) razvoj.&#160; Vse regije se&#160; med seboj povezujejo in izmenjujejo izkušnje. Torej se poleg povečane kulinarične, kulturne in turistične razpoznavnosti&#160; odpirajo nove mednarodne pobude in izzivi za vse regije v mreži. </p><p>Z letom 2014 se je izoblikovala platforma regij. V njej imajo regije možnosti medsebojnega projektnega sodelovanja.&#160; Slovenija je vstopila v ta sistem leta 2018, pridružitveni proces pa se bo zaključil 2021. Kandidatura Republike Slovenije za naziv ERG&#160; prispeva k večji kakovosti življenja v Sloveniji in posredno tudi v svetu. ERG pomeni možnosti izobraževanja za zdravo in sonaravno življenje, trajnostni razvoj in spodbujanje gastronomskih inovacij. Članstvo v ERG ima pomen za promocijo kulinarike in gastronomije. Slovenija ima možnost sodelovanja v številnih projektih ERG, kot je vsakoletno tekmovanje za najboljše kulinarične spominke, sodelovanje na festivalih filmov o prehrani, na tekmovanjih mladih kuharjev idr. </p><p>&#160;</p><p>Prof. dr. Janez Bogataj</p>