​​​

 

 

75. obletnica ustanovitve OZN

75. obletnica ustanovitve OZN


Datum izida:23.10.2020 22:00:00
Oblikovanje:Matjaž Učakar
Motiv:75. obletnica ustanovitve Organizacije združenih narodov
Tisk:Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o., Zagreb, Hrvaška
Izvedba:Štiribarvni ofset v poli po 16 znamk
Papir:Tullis Russell Chancellor Litho PVA RMS GUM, 102 g/m2
Velikost:
Zobčanje:Grebenasto 14 : 14
Ilustracija:Matjaž Učakar
Fotografija:
Pošta:
Poštna številka:

75. obletnica ustanovitve OZN

<p>​</p><p><strong>Ob 75. obletnici ustanovitve Organizacije združenih narodov tudi Slovenija izdala spominsko znamko</strong><strong> </strong></p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><p>24. oktobra 1945 obeležujemo obletnico ustanovitve Organizacije združenih narodov (OZN), največje in najpomembnejše mednarodne organizacije, ki skrbi za mir in varnost, prijateljske odnose med narodi in izboljšanje življenjskih pogojev po svetu. V sedmih desetletjih obstoja je OZN pomembno prispeval k varovanju mednarodnega miru in varnosti, mirnemu reševanju sporov, mednarodnemu sodelovanju, spoštovanju človekovih pravic in mednarodnega prava. </p><p>Države sveta so v tem času dosegle največje zmanjšanje revščine v zgodovini človeštva, dosegle pomembne preboje v življenjskem standardu človeštva ter za tretjino zmanjšale smrtnost otrok. Z uresničitvijo 17 splošnih ciljev iz Agende za trajnostni razvoj ter zavez iz Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah države članice želimo doseči mir in varnost, blaginjo ter dostojno življenje za današnje in prihodnje rodove.</p><p>&#160;</p><p>Slovenija se je svetovni organizaciji pridružila 22. maja 1992, slovenski diplomatski zbor pa od takrat dalje skrbi, da so naši interesi, vrednote in stališča vidni in upoštevani v različnih odborih in organizacijah. V OZN smo aktivni na področju ohranjanja miru in varnosti ter preprečevanja konfliktov, spoštovanja in zaščite človekovih pravic ter spoštovanja mednarodnega prava, posebno pozornost pa namenjamo trajnostnemu razvoju, vključno z zaščito okolja in prehodom na krožno gospodarstvo.</p><p>&#160;</p><p>Ministrstvo za zunanje zadeve</p>

Posita IPPS Moj Paket PS Logistika EPPS Intereuropa