​​​

 

 

VINSKE KLETI - Pavličeva klet

VINSKE KLETI - Pavličeva klet


Datum izida:12.7.2020 22:00:00
Oblikovanje:Peter Rojc
Motiv:Pavličeva klet
Tisk:Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o., Zagreb, Hrvaška
Izvedba:Štiribarvni ofset v mali poli po 10 znamk
Papir:Tullis Russell Chancellor Litho PVA RMS GUM, 102 g/m2
Velikost:
Zobčanje:Grebenasto 14 : 14
Ilustracija:
Fotografija:
Pošta:
Poštna številka:

VINSKE KLETI - Pavličeva klet

<p>​</p><p><strong>Sezidal sem si vinski hram,</strong></p><p><strong>tam zgoraj, kjer vinograd 'mam,</strong></p><p><strong>če kdo prijatljev íma čas,</strong></p><p><strong>naj pride k meni v vas!</strong></p><p><strong>&#160;</strong></p><p>Vinske kleti so samostojni gospodarski objekti ali posebni prostori v stanovanjskih in gospodarskih stavbah, namenjeni tudi drugim gospodarskim dejavnostim. Vinske kleti so namenjene hranjenju vinskega pridelka, tudi za shranjevanje orodja in naprav, ki jih potrebuje vinogradnik in vinar, ter celo kot začasno bivališče. Vinske kleti kot posebni prostori v okviru stanovanjskih stavb oz. kmečkih domačij so značilne za vinorodno deželo Primorsko. V vinorodnih deželah Posavje in Podravje pa so ljudje razvili več vrst kleti, ki so bolj ali manj oddaljene od domačij in stojijo neposredno ob ali v vinogradih. Razlikujejo se po velikosti, načinih gradnje in tudi po poimenovanjih. Poleg najbolj razširjenega izraza <em>klet</em> poznamo še <em>hram, zidan(i)co, his, klečájo </em>ali<em> klučájo, gorco</em> (ki pomeni lahko klet ali cel vinograd), <em>keuder, pivníco, répnico, kélder</em> idr. V vinorodnih deželah Posavje in Podravje&#160; so prav nekdanje vinske kleti dajale značilno razpoznavno istovetnost vinogradniškim pokrajinam. Od teh je ohranjenih razmeroma malo primerov, saj je bil razvoj vinogradništva in vinarstva od konca druge svetovne vojne pogosto povezan z nemogočimi gradbenimi posegi v vinogradniške pokrajine. Številne kleti so začeli povečevati in postavljati novodobne stavbe, ki so postajale stalna bivališča, improvizirani gostinski lokali ali počitniška bivališča. Zato z izdajo petih znamk z motivi manjših kmečkih vinskih kleti opozarjamo na izjemno kulturno dediščino, ki je pogosto nismo znali ali celo želeli vključiti v načrtovanje sodobnega razumevanja&#160; teh gospodarskih stavb. Prav zato so številne vinogradniške pokrajine&#160; močno degradirane. </p><p>&#160;</p><p>Vinorodno deželo Primorsko predstavlja klet ali <em>hram </em>&#160;pod Cejkotovo&#160; hišo v Gočah nad Vipavsko dolino. V tej vasi je okoli 60 kleti<em>. </em>Vinorodno deželo Posavje predstavljajo trije tipi kleti. Najprej Zaplatarjeva <em>zidanca</em> v Debencu pri Mirni, Pekoljev <em>hram</em> na slikovitem vinogradniškem Liscu nad dolino Krke in Ankin <em>his</em> s Tanče Gore v Beli krajini, ki je v celoti lesen in izvira iz druge polovice 18. stoletja. Vinorodno deželo Podravje predstavlja Čehova <em>klučaja</em> s Sovjaka, ki se kot ena redkih ponaša tudi z značilnimi dvojnimi vrati. Pri teh so zunanja mrežasta in omogočajo zračenje kleti v času vrenja mošta, hkrati pa varujejo ˝vsebino˝ kleti pred morebitnimi vinskimi tatovi.</p><p>&#160;</p><p>Prof. dr. Janez Bogataj&#160;&#160; </p><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p>

Posita IPPS Moj Paket PS Logistika EPPS Intereuropa