​​​

 

 

90. obletnica ustrelitve bazoviških junakov

90. obletnica ustrelitve bazoviških junakov


Datum izida:12.7.2020 22:00:00
Oblikovanje:Borut Bončina
Motiv:90. obletnica ustrelitve bazoviških junakov
Tisk:Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o., Zagreb, Hrvaška
Izvedba:Štiribarvni ofset v poli po 25 znamk
Papir:Tullis Russell Chancellor Litho PVA RMS GUM, 102 g/m2
Velikost:
Zobčanje:Grebenasto 14 : 14
Ilustracija:
Fotografija:
Pošta:
Poštna številka:

90. obletnica ustrelitve bazoviških junakov

<p>​</p><p>Kot odgovor na fašistično represijo nad slovensko (in hrvaško) manjšino v Julijski krajini je bila jeseni 1927 ustanovljena tajna organizacija TIGR, ki se je na Tržaškem in v Istri imenovala Borba. Z nasilnimi akcijami je želela opozoriti svetovno javnost na ravnanje italijanske države.</p><p>&#160;</p><p>6. septembra 1930 so bili na gmajni v Bazovici zraven Trsta ustreljeni štirje pripadniki Borbe&#58; Ferdo Bidovec, Fran Marušič, Zvonimir Miloš in Alojz Valenčič. Na prvem tržaškem procesu jih je zaradi obtožbe terorističnih in protifašističnih akcij obsodilo fašistično posebno sodišče za zaščito države. Italijanski varnostni organi so namreč odkrili tajno organizacijo, zlasti njeno tržaško vejo, tako da je bilo aretiranih veliko ljudi. Posebnemu sodišču je bilo prijavljenih 87 oseb, od teh jih je 27 zbežalo čez mejo, 11 obtoženih je bilo oproščenih, eden je umrl med preiskavo. Sodišče je nato 18-im od 1. do 5. septembra 1930 sodilo v Trstu, drugim 30 pa leto kasneje v Rimu. V Trstu je bilo izrečenih 12 obsodb na zaporne kazni, dve osebi sta bili oproščeni, omenjeni štirje pa so bili obsojeni na smrt.</p><p>&#160;</p><p>Zraven kraja ustrelitve je bil po vojni postavljen spomenik, prizorišče vsakoletnih množičnih spominskih proslav oz. protifašističnih manifestacij. T. i. bazoviški junaki niso še doživeli pravne rehabilitacije.</p><p>&#160;</p><p style="text-align&#58;left;">Izr. prof. dr. Gorazd Bajc </p><p style="text-align&#58;left;">Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru </p><p style="text-align&#58;left;">prodekan za znanstvenoraziskovalno dejavnost</p>

Posita IPPS Moj Paket PS Logistika EPPS Intereuropa