​​​

 

 

Znamenite osebnosti - Adam Bohorič

Znamenite osebnosti - Adam Bohorič


Datum izida:30.1.2020 23:00:00
Oblikovanje:Matjaž Učakar
Motiv:Adam Bohorič
Tisk:Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o., Zagreb, Hrvaška
Izvedba:Štiribarvni ofset v poli po 25 znamk
Papir:Tullis Russell Chancellor Litho PVA RMS GUM, 102 g/m2
Velikost:
Zobčanje:Grebenasto 14 : 14
Ilustracija:
Fotografija:
Pošta:
Poštna številka:

Znamenite osebnosti - Adam Bohorič

<p><strong>500. obletnica rojstva Adama Bohoriča</strong></p><p>&#160;</p><p>Adam Bohorič je leta 1584 v latinščini napisal prvo slovnico slovenskega jezika z naslovom <em>Arcticae horulae ſucciſivae</em>. Slovnične strukture so prilagojene latinskim. S tem se je po takratnem dojemanju slovenščina uvrstila med prvih deset kultiviranih jezikov z lastno slovnico. V tem delu je avtor teoretično utemeljil latinično pisavo, ki se po njem imenuje bohoričica in je bila v rabi do sredine 19. stoletja, ko jo je zamenjala gajica.Petstoletnica rojstva je omenjena na žigu prvega dne.</p><p>&#160;</p><p>Na ovitku prvega dne je v loku izpisano ime in priimek ter naslov dela. V rdečih okvirjih ob strani je z belimi črkami napisano »pravopis« in »skladnja«, kar predstavlja pomemben del slovnice. Pod lokom je napis, vzet iz prve strani slovnice&#58; <em>Vſaki jesik bode Boga ſposnal. Omnis lingua confitebitur Deo</em>, to kaže vrednost vsakega jezika, tudi manjših.</p><p>&#160;</p><p>Na znamki je prva stran slovnice, kjer je v latinščini naznačeno, da je taka slovnica razumljiva tudi drugim slovanskim jezikom. Opozorjeno je na pravopisno tabelo v cirilici in glagolici. Sledi stavek&#58; <em>Vsaki jezik bode Boga spoznal</em> v cirilici (staro rusko, oz. cerkvenoslovansko), glagolici (starocerkvenoslovansko), latinici (slovensko in latinsko) ter v grški pisavi (starogrško). </p><p>&#160;</p><p>dr. Metod Čepar</p>

Posita IPPS Moj Paket PS Logistika EPPS Intereuropa