​​​

 

 

25. obletnica ustanovitve samostojne PTT Slovenije

25. obletnica ustanovitve samostojne PTT Slovenije


Datum izida:3.11.2016 23:00:00
Oblikovanje:Matjaž Učakar
Motiv:PTT Slovenije
Tisk:Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o., Zagreb, Hrvaška
Izvedba:Štiribarvni ofset v bloku z 1 znamko
Papir:Tullis Russell Chancellor Litho PVA RMS GUM, 102 g/m2
Velikost:
Zobčanje:Okvirno 14 : 14
Ilustracija:Matjaž Učakar
Fotografija:
Pošta:
Poštna številka:

25. obletnica ustanovitve samostojne PTT Slovenije

<p><strong>25. obletnica ustanovitve samostojnega podjetja PTT Slovenije </strong></p><p>Slovenija je 25. junija 1991 razglasila samostojnost. PTT-promet se je na območju Slovenije nemoteno odvijal takoj od osamosvojitve. Promet z drugimi republikami je bil do konca leta 1991 otežen zaradi nepripravljenosti jugoslovanske strani za dogovor.</p><p>Slovenija je 26. junija 1991 izdala prvo znamko v neodvisni državi, čeprav pravnih podlag kot nepriznana nova država še ni imela. V času moratorija so mednarodni opazovalci prepovedali uporabo te znamke, zato je bila ponovno dana v poštni promet 8. oktobra 1991. </p><p>Pristojnosti nekdanjih zveznih organov na področju PTTprometa so bile ob osamosvojitvi prenesene na Ministrstvo za promet in zveze. </p><p>Sestavljeno podjetje za PTT promet je 8. oktobra 1991 izstopilo iz Skupnosti jugoslovanskih PTT in prevzelo njene pristojnosti na ozemlju Republike Slovenije.</p><p>27. avgusta 1992 je bila Republika Slovenija sprejeta v članstvo Svetovne poštne zveze.</p><p>Današnja Pošta Slovenije je bila kot samostojna družba ustanovljena 1. januarja 1995 z razdelitvijo dejavnosti PTT Slovenije na pošto in telekomunikacije.</p><p>Blok z znamko predstavlja sodobno poslovanje poštne organizacije. Prikazane so binarne kode, elektronsko vezje ter simboli spletnih ikon.</p><p>&#160;</p><p>Jože Strelec</p>