​​​

 

 

5OKNO KRANJ

5OKNO KRANJ

0 €
Datum izida:22.9.2011 22:00:00
Oblikovanje:Adam Wedling
Motiv:Okno
Tisk:
Izvedba:
Papir:Claro Bulk, brezlesni 200 g/m2
Velikost:
Zobčanje:
Ilustracija:
Fotografija:
Pošta:
Poštna številka:

5OKNO KRANJ

<p>Svetovna filatelistična organizacija (FIP) je v želji za nadaljnji razvoj filatelije v devetdesetih letih prejšnjega stoletja omogočila razstavljanje eksponatov v samo eni vitrini kot nov tekmovalni razred. <br>Filatelistična zveza Slovenije je že leta 2003 med prvimi pripravila specializirano enovitrinsko razstavo, poimenovano EnoOkno ter povabila k razstavljanju filateliste iz vseh sosednjih držav in območja nekdanje skupne države. Skupna poštna zgodovina daje namreč možnost priprave za vse zanimivih poštno-zgodovinskih zbirk. Zaradi velikega uspeha, saj je bilo razstavljenih preko 50 zbirk, je razstava postala tradicionalna. Tako se vsako drugo jesen predstavi med 55 do 60 zanimivih zbirk, ki tekmujejo za odličja.<br>Letošnja razstava, peta po vrsti, ima status razstave delovne skupnosti Alpe Jadran Filatelija z udeležbo razstavljavcev iz Italije, Švice, Nemčije, Avstrije, Madžarske, Hrvaške, BiH-Republike Srbske, Srbije, Makedonije, Črne Gore in seveda Slovenije.&#160; Prireditev poteka v organizaciji Filatelistične zveze Slovenije, v sodelovanju z Gorenjskim muzejem iz Kranja, kjer bo razstava postavljena od 20. do 29. oktobra 2011.<br>V eni vitrini s praviloma 16 razstavnimi listi, so lahko prikazane filatelistične teme, za katere ni na razpolago toliko gradiva, da bi pripravili zgodbo v petih vitrinah, na 80 razstavnih listih, kar je sicer običaj. Posamezne razstavne zbirke se ocenjuje po pravilih ocenjevanja posameznega tekmovalnega razreda, kamor vsebinsko sodijo (tradicionalna filatelija, poštna zgodovina, poštne celine, avio in astro filatelija, tematika, kolki, odprti razred). <br>V Sloveniji smo enovitrinski razstavni razred poimenovali Eno okno zaradi tega, ker je zbirka v eni razstavni vitrini kot okno v neko zgodbo, ki jo razstavljavec ponuja gledalcu.<br>Vabljeni na ogled razstave v Gorenjskem muzeju v Kranju.</p><p>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </p><p>Igor Pirc, predsednik organizacijskega odbora<br></p>