​​​

 

 

Dotiskana dopisnica - FIRAMLA

Dotiskana dopisnica - FIRAMLA

0 €
Datum izida:26.5.2011 22:00:00
Oblikovanje:Mark Jordan, Andrejka Čufer
Motiv:znaka razstav
Tisk:
Izvedba:
Papir:karton 200g/m2
Velikost:
Zobčanje:
Ilustracija:
Fotografija:
Pošta:
Poštna številka:

Dotiskana dopisnica - FIRAMLA

<p>Pred desetimi leti smo uspeli prvič v samostojni Sloveniji pripraviti obsežnejšo mladinsko filatelistično razstavo, ki so ji mladi dali ime FIRAMLA – <strong>FI</strong>latelistična <strong>RA</strong>zstava <strong>MLA</strong>dih. Razstava daje vsako drugo leto pregled ustvarjalnega dela mladih v filatelističnih krožkih na slovenskih osnovnih šolah, v zadnjih letih pa tudi v filatelističnih društvih, v katerih se z mladimi bolj intenzivno ukvarjajo. Razstava se je očitno »prijela«, saj se število mladih, ki na njej sodelujejo, nenehno povečuje. Hkrati lahko ugotovimo, da je nekaj mladih zbiralcev, ki so začeli svojo razstavno dejavnost na eni od teh razstav, danes uspešnih tudi v mednarodni filatelistični areni.</p><p><br>FIRAMLA je sicer samostojna razstava, vendar je organizacijsko povezana s <strong>FI</strong>latelistično <strong>ME</strong>ddruštveno <strong>RA</strong>zstavo odraslih, s katero si deli razstavni prostor in prizadevne trboveljske organizatorje že od vsega začetka. Enako kot mladinska razstava, je tudi FIMERA pomembna za tiste, ki se prvič srečujejo z razstavljanjem svojih stvaritev, in tudi zanjo lahko ugotovimo, da se je tu kalilo nekaj danes že mednarodno uveljavljenih razstavljavcev. Obe filatelistični razstavi sta zelo pomembni za ohranjanje nivoja filatelije v Sloveniji, zato Pošta Slovenije ob razstavah pripravlja dopisnice z dotiskom; izdane za FIRAMLO pomenijo danes že prav zanimivo serijo. </p><p>&#160;</p><p>Mag. Bojan Bračič&#160;&#160; <br>&#160; <br></p>