Poslovodstvo Pošte Slovenije ima tri člane. Predstavljajo ga generalni direktor in dva člana poslovodstva. Člane poslovodstva imenuje in odpokliče nadzorni svet družbe. Mandat članov poslovodstva traja pet let z možnostjo večkratnega ponovnega imenovanja.

Marko Cegnar,
generalni direktor

Marko Cegnar ima več kot 20 let izkušenj s področja logistike, prodaje, strateškega vodenja in kriznega upravljanja. Izkušnje si je nabiral predvsem v mednarodnih podjetjih, kjer je opravljal različne vodstvene in vodilne funkcije, najpomembnejše so predstavljene v nadaljevanju.

Svojo karierno pot je začel v podjetju DHL Express d.o.o., kjer je napredoval do mesta direktorja prodaje, odgovornega za celotno Slovenijo. V podjetju ISS Servissystem d.o.o. je deloval kot prokurist podjetja in direktor razvoja in storitvenih dejavnosti. Bil je tudi direktor prodaje v podjetju ITG Tobačna Grosist d.o.o., kjer je aktivno sodeloval pri reorganizaciji podjetja in optimizaciji procesov. Kot komercialni direktor je bil zaposlen v družbi Orbico d.o.o. in DHL logistika d.o.o. V slednjem je bil odgovoren za prodajo, nabavo in marketing. V Intereuropi d.d. je opravljal funkcijo člana uprave in kasneje predsednika uprave družbe. Pred prihodom na Pošto Slovenije je bil direktor Marine Portorož, d.d.

Je prejemnik stanovske nagrade »Logist leta 2021«, ki mu ga je podelilo Slovensko logistično združenje.

Generalni direktor Pošte Slovenije je od novembra 2022. Skupino Pošta Slovenije vodi v smeri izboljšanja učinkovitosti poslovanja in storitev. Skupaj s svojo ožjo ekipo in zaposlenimi skrbi za nadaljnjo rast in razvoj, predvsem na področju paketnih in logističnih storitev, digitalizacije poslovanja in usmerjenosti k strankam, s ciljem zagotavljanja najvišjih standardov kakovosti. Ob tem se zaveda pomembnosti dobrega sodelovanja z najpomembnejšim deležnikom – zaposlenimi v Skupini Pošta Slovenije, s katerimi želi v stalnem dialogu dosegati zastavljene poslovne cilje, pri katerih poseben poudarek namenja trajnostnemu razvoju.

Marko Cegnar, generalni direktor

Marko Rems,
član poslovodstva

Marko Rems je na svoji dosedanji karierni poti opravljal vodstvene in vodilne funkcije v različnih družbah, kjer je pridobival izkušnje s področja financ, računovodstva, informacijske tehnologije, kontrolinga in upravljanja tveganj. Vodstvene in vodilne funkcije je opravljal v Družbi za upravljanje terjatev bank, d. d., Ljubljana, Luki Koper, d. d., zavarovalni družbi Adriatic Slovenica, d. d., KD Holdingu, d. d., Ljubljana ter v Žitu, d. d., Ljubljana. Pred nastopom mandata člana poslovodstva Pošte Slovenije je bil član uprave in nazadnje namestnik predsednika uprave družbe Intereuropa d. d. Član poslovodstva Pošte Slovenije je od 9. januarja 2023.

Marko Rems, član poslovodstva

Ivana Vrviščar,
članica poslovodstva

Ivana Vrviščar ima več kot dvajset let izkušenj v korporativnih in mednarodnih okoljih različnih industrij, na področju prodaje, razvoja in učinkovitosti poslovanja, nabave, distribucije in logistike. Svojo poslovno pot je začela kot komercialistka v podjetju UPS, takrat pogodbenem partnerju Intereurope. Sooblikovala je zgodbo podjetij Podravka in Kraš, dveh vodilnih blagovnih znamk v Sloveniji in regiji CE, v Krašu je bila tudi direktorica podjetja. Pred prihodom na Pošto Slovenije je bila direktorica prodaje za redno prodajno mrežo v zavarovalnici Generali Slovenija d. d. Članica poslovodstva Pošte Slovenije je od 1. februarja 2023.

Ivana Vrviščar, članica poslovodstva

Posita IPPS Moj Paket PS Logistika EPPS Intereuropa