Poslovodstvo Pošte Slovenije ima tri člane. Predstavljajo ga generalni direktor  in člana poslovodstva. Poslovodstvo imenuje in razrešuje nadzorni svet družbe za dobo petih let, z možnostjo večkratnega ponovnega imenovanja.

Mag. Boris Novak, generalni direktor Pošte SLovenije  

Mag. Boris Novak, generalni direktor

Rojen je leta 1963. Diplomiral je na Pravni fakulteti v Ljubljani. Ob delu je zaključil magistrski študij in pridobil naziv magistra znanosti na Fakulteti za državne in evropske študije.

 

Poklicno kariero je začel leta 1983 v različnih organizacijskih enotah Policije. Leta 2004 je postal podsekretar na Ministrstvu za notranje zadeve RS, nato pa pomočnik direktorja Uprave kriminalistične policije v Generalni policijski upravi Ministrstva za notranje zadeve RS. Leta 2006 se je zaposlil najprej kot svetovalec direktorja podjetja EPPS, d. o. o., nato pa je postal svetovalec poslovodstva Pošte Slovenije na področju zahtevnih pravnih zadev s področja regulative, varstva konkurence in varnosti. Leta 2008 je vzpostavil Sektor za korporativno varnost in nadzor v Pošti Slovenije in postal direktor sektorja, nato pa konec leta 2011 nadaljeval z delom na mestu svetovalca poslovodstva Pošte Slovenije.

 

Bil je predsednik in član nadzornega sveta ČZP Večer d. d., predsednik in član nadzornega sveta Dravskih elektrarn d.o.o., namestnik predsednika in član nadzornega sveta EPPS, d. o. o., predsednik in član nadzornega sveta PBS, d. d., član Nadzornega sveta Športne loterije d. d. ter neizvršni direktor upravnega odbora Družbe za upravljanje terjatev bank. Zdaj je predsednik Nadzornega sveta Intereurope d.d.

 

15. maja 2012 je nastopil prvi petletni mandat generalnega direktorja Pošte Slovenije. 15. marca 2017 ga je nadzorni svet ponovno imenoval za generalnega direktorja Pošte Slovenije za prihodnje petletno obdobje. Nov mandat je nastopil 16. maja 2017.

Mag. Andrej Rihter, namestnik generalnega direktorja Pošte Slovenije  

Mag. Andrej Rihter, član poslovodstva

Rojen je leta 1970. Diplomiral je na Fakulteti za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani, kjer je ob delu zaključil tudi magistrski študij in pridobil naziv magistra znanosti. Na Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru je vpisan v doktorski študijski program.

 

Poklicno pot je začel v lesno-predelovalni industriji, v razvojnem oddelku podjetja Gorenje GLIN. V Pošti Slovenije oziroma takratnem PTT podjetju Slovenije se je zaposlil leta 1993, kjer je začel kot pismonoša, nato pa delal tudi kot uslužbenec na okencu in kot kontrolor dostave. Med leti 1998 in 2002 je bil upravnik pošte, nato pa namestnik direktorja Poslovne enote Ljubljana. Leta 2008 je postal svetovalec poslovodstva za logistiko, kmalu pa je prevzel vodenje Poslovne enote Poštni logistični center Ljubljana. V letu 2009 je postal direktor Poslovne enote Celje, v letu 2012 pa pooblaščenec poslovodstva za ekonomske zadeve. Te naloge je opravljal do nastopa funkcije namestnika generalnega direktorja Pošte Slovenije v letu 2015.

 

Je član Združenja Manager ter član Slovenskega logističnega združenja. Na Fakulteti za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani je bil izvoljen za predavatelja, na Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru pa za višjega predavatelja. Strokovno se je izobraževal na več seminarjih v Sloveniji in tujini, kjer je sodeloval tudi s svojimi strokovnimi referati. Je avtor več strokovnih člankov s področja logistike. Je predsednik nadzornega sveta SLOVENSKI DRŽAVNI GOZDOVI, d. o. o. in namestnik predsednika Nadzornega sveta Intereurope d.d.

 

12. avgusta 2015 je nastopil svoj petletni mandat na mestu namestnika generalnega direktorja Pošte Slovenije. Od 16. maja 2017 mandat nadaljuje na mestu člana poslovodstva Pošte Slovenije. Nadzorni svet ga je ponovno imenoval za člana poslovodstva Pošte Slovenije za prihodnje petletno obdobje. Nov mandat je nastopil 13. avgusta 2020.

Vinko Filipič, član poslovodstva  

Vinko Filipič, član poslovodstva

Rojen je leta 1971. Diplomiral je na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru. Profesionalno pot je začel leta 1996 na Pošti Slovenije kot strokovni referent poštnega prometa, nadaljeval kot vodja Službe za marketing in kasneje kot direktor Sektorja za trženje.

 

Ob rednem delu že vrsto let predava predmet Trženje na Višji šoli za pošto, ekonomijo in telekomunikacije v Ljubljani. Strokovno se je izobraževal na več seminarjih v domovini in tujini, kjer je sodeloval tudi s svojimi strokovnimi referati. Je avtor več strokovnih člankov s področja trženja.  Je član Nadzornega sveta Intereuropa d. d. in član Nadzornega sveta Športne loterije d. d., član Združenja za direktni marketing in Združenja Manager ter član Združenja nadzornikov Slovenije. Bil je predsednik nadzornega sveta EPPS, d. o. o., in član nadzornega sveta Poštne banke Slovenije, d. d. Prav tako je bil predsednik Komisije za izdajo znamk in poštnih vrednotnic, ki jo imenuje pristojni minister. 27. marca 2007 je nastopil prvi mandat člana poslovodstva Pošte Slovenije za obdobje petih let, odgovornega za področje trženja.

 

23. januarja 2012 ga je nadzorni svet Pošte Slovenije ponovno imenoval za člana poslovodstva, odgovornega za področje trženja, za mandatno obdobje petih let. Nov mandat je nastopil 28. marca 2012.

 

15. marca 2017 ga je nadzorni svet še tretjič imenoval za člana poslovodstva Pošte Slovenije. Nov petletni mandat je nastopil 29. marca 2017.


 


Posita IPPS Moj Paket PS Logistika EPPS Intereuropa