Poslovodstvo Pošte Slovenije ima dva član. Predstavljajo ga začasni generalni direktor  in član poslovodstva. Poslovodstvo imenuje in razrešuje nadzorni svet družbe za dobo petih let, z možnostjo večkratnega ponovnega imenovanja.

Tomaž Kokot, začasni generalni direktor Pošte Slovenije  

Tomaž Kokot, mag., začasni generalni direktor

Rojen je leta 1988. Diplomiral in magistriral je na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru, kjer je od leta 2010 deloval tudi kot raziskovalec pri znanstveni raziskavi primerjalne analize cen petsto storitev v Republiki Sloveniji in Republiki Italiji. Študij ob delu nadaljuje na doktorskem programu projektnega managementa na Alma Mater Europaea – ECM, kjer je tudi predavatelj. Od leta 2016 je registriran kot raziskovalec pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Poklicno kariero je začel kot samostojni podjetnik, od konca leta 2013 pa bil izvršni direktor v družbi za razvoj programske opreme in preoblikovanja podjetij, kjer je med drugim deloval na področjih načrtovanja podatkovnih analiz, namiznih aplikacij in spletnih rešitev za velike gospodarske družbe. Časnik Delo ga je leta 2015 s projektom LifeSal uvrstil med svoje podjetniške zvezde.

Leta 2020 je postal notranji presojevalec za ISO 9001:2015 in ISO/IEC 27001. Od leta 2020 je akreditiran za nadzornika pri Slovenskem državnem holdingu.

V nadzornem svetu družbe Borzen opravlja funkcijo namestnika predsednika nadzornega sveta. Leta 2017 je bil imenovan za predsednika sveta zavoda Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah, v preteklosti je bil tudi predsednik sveta zavoda Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane.

Uprava Slovenskega državnega holdinga ga je imenovala za člana nadzornega sveta Pošte Slovenije, na ustanovitveni seji nadzornega sveta 17. marca 2021 pa je bil izvoljen za predsednika nadzornega sveta Pošte Slovenije.

1. aprila 2021 je nastopil funkcijo začasnega generalnega direktorja Pošte Slovenije.

Sebastijan Gostečnik, član poslovodstva  

Sebastijan Gostenčnik, član poslovodstva

Rojen je leta 1974. Diplomiral je na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru. Profesionalno pot je začel v MLM Storitve d.o.o. in MLM d.d. kot vodja področja kontrolinga, kjer je bil zaposlen 15 let. Leta 2016 se je pridružil Pošti Slovenije kot strokovni sodelavec za računovodstvo in finance. V letu 2020 je postal direktor Kontrolinga ter direktor Financ in računovodstva.

 


V svojem profesionalnem obdobju se je srečeval z različnimi izzivi v podjetjih. Izkušnje, pridobljene v MLM d.d., nekdaj največjem proizvodnem podjetju v Mariboru, in Pošti Slovenije, enem izmed največjih storitvenih podjetij v Sloveniji, so mu prinesle potrebna znanja in kvalitete, kot so vodstvene in organizacijske sposobnosti, komunikativnost, analitično razmišljanje, natančnost, timsko delo.

 

Nadzorni svet Pošte Slovenije ga je na seji 10. septembra 2021 imenoval za novega člana poslovodstva družbe, in sicer za mandatno obdobje dveh let. Mandat je nastopil 16. septembra 2021.

 


Nadzorni svet sestavljajo

Predstavniki kapitala:

  • Franci Mihelič – mandat od 4. 3. 2021
  • Matjaž Fortič – mandat od 4. 3. 2021
  • Aleš Buležan – mandat od 4. 3. 2021
  • Ervin Renko, namestnik predsenika nadzornega sveta – mandat od 6. 3. 2021
  • dr. Tomaž Kostanjevec – mandat od 6. 3. 2021
  • Tomaž Kokot, mag., – mandat od 4. 3. 2021 (v mirovanju)

Predstavniki delavcev:

  • Dijana Kos – mandat od 13. 1. 2020
  • Saša Gržinić – mandat od 13. 1. 2020
  • Vlasta Vidrih  mandat od 15. 4. 2021

Izjave o neodvisnosti v skladu s Kodeksom SDH
Posita IPPS Moj Paket PS Logistika EPPS Intereuropa