Pridružite se našemu kolektivu

pošljite prošnjo

Rok za oddajo ponudbe: 03.11.2021 do 23:55:00

​Sprejemanje pošiljk, dostavljanje vseh vrst pošiljk in blaga, prodajanje vrednotnic in drugega blaga, opravljanje denarnih storitev na terenu, opravljanje sprejema in dostave pošiljk, sklepov in blaga v poslovnih prostorih uporabnikov, dostavljanje pošiljk v poštna spravilišča in dostavnike, izpraznjevanje poštnih nabiralnikov, nakladanje in razkladanje pošiljk in opravljanje drugih del pri ravnanju s pošiljkami in blagom, uporabljanje  in vzdrževanje delovnih sredstev, delovanje skladno s predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom, izvajanje drugih opravil skladno z usposobljenostjo in navodili.

Kontakt: 

Veingerl Barbara, tel.št.: 02/449-2774, barbara.veingerl@posta.si


Rok za oddajo ponudbe: 23.10.2021 do 23:55:00

​Organiziranje, usklajevanje, kontroliranje in odločanje o delu v izmeni, reševanje reklamacij in nepravilnosti, odpravljanje  in popravljanje dokumentiranih nepravilnosti, prodajanje in pospeševanje prodaje storitev in trgovskega blaga, opravljanje poštnih, denarnih in drugih storitev, opravljanje potrošniških kreditov za banke, obračunavanje storitev in poštnin, skrbništvo nad voznim parkom pošte,  strokovno samoizobraževanje, aktivno obvladovanje stroke, predpisov in veljavne zakonodaje, obnavljanje znanja, prenašanje znanja na sodelavce, delovanje skladno s predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom, izvajanje drugih opravil skladno u usposobljenostjo in navodili.

Kontakt:

Leonida Oberš, tel.: 02 449 2664, e-pošta: leonida.obers@posta.si

Rok za oddajo ponudbe: 23.10.2021 do 23:55:00

​Načrtovanje, organiziranje, usklajevanje, kontroliranje in odločanje o delu pošte v razreda, reševanje reklamacij in nepravilnosti, prodajanje in pospeševanje prodaje storitev in trgovskega blaga, opravljanje poštnih, denarnih in drugih storitev, opravljanje potrošniških kreditov za banke, zbiranje in obdelovanje podatkov ter pripravljanje poročil  s področja dela, strokovno samoizobraževanje, aktivno obvladovanje stroke, predpisov in veljavne zakonodaje, obnavljanje znanja, prenašanje znanja na sodelavce, delovanje skladno s predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom, izvajanje drugih opravil skladno u usposobljenostjo in navodili.

Kontakt:

Leonida Oberš, tel.: 02 449 2664, e-pošta: leonida.obers@posta.si

Rok za oddajo ponudbe: 23.10.2021 do 23:55:00

​Sprejemanje pošiljk, dostava vseh vrst pošiljk in blaga, prodaja vrednotnic in drugega blaga, opravljanje denarnih storitev na terenu, opravljanje sprejema in dostave pošiljk, sklepov in blaga v poslovnih prostorih uporabnikov, dostavljanje pošiljk v poštna spravilišča in dostavnike, izpraznjevanje poštnih nabiralnikov, nakladanje in razkladanje pošiljk in opravljanje drugih del pri ravnanju s pošiljkami in blagom, uporabljanje in vzdrževanje delovnih sredstev, izvajanje drugih opravil skladno z usposobljenostjo in navodili.

Določen čas 4. meseci, po tem možnost zaposlitve za nedoločen čas. Priporočeno znanje vožnje mopeda. Pri osnovno šolski izobrazbi je potrebnih 5 let delovnih izkušenj. Potrebno je potrdilo o nekaznovanosti.

Kontakt: Janja Loštrek, tel.: 05 666 66 53, janja.lostrek@posta.si


Rok za oddajo ponudbe: 02.11.2021 do 23:55:00

Dostavljanje vseh vrst  pošiljk, prodaja vrednotnic in drugega blaga, opravljanje denarnih storitev na terenu, opravljanje sprejema in dostave pošiljk in sklepov v poslovne prostore uporabnikov, dostavljanje pošiljk v poštna spravilišča in dostavnike, izpraznjevanje poštnih nabiralnikov, nakladanje in razkladanje pošiljk in opravljanje drugih del pri ravnanju s pošiljkami, prevzemanje, prevažanje, izmenjavanje in odpravljanje pošiljk in poštnih sklepov in  vzdrževanje delovnih sredstev.

 

     Kontakt: Jolanda Mikulan

     Telefon: 03 424 3624

     e-naslov: jolanda.mikulan@posta.si  

 


Rok za oddajo ponudbe: 02.11.2021 do 23:55:00

Dostavljanje vseh vrst  pošiljk, prodaja vrednotnic in drugega blaga, opravljanje denarnih storitev na terenu, opravljanje sprejema in dostave pošiljk in sklepov v poslovne prostore uporabnikov, dostavljanje pošiljk v poštna spravilišča in dostavnike, izpraznjevanje poštnih nabiralnikov, nakladanje in razkladanje pošiljk in opravljanje drugih del pri ravnanju s pošiljkami, prevzemanje, prevažanje, izmenjavanje in odpravljanje pošiljk in poštnih sklepov in  vzdrževanje delovnih sredstev.

 

     Kontakt: Jolanda Mikulan

     Telefon: 03 424 3624

     e-naslov: jolanda.mikulan@posta.si  

 


Rok za oddajo ponudbe: 03.11.2021 do 23:55:00

​Sprejemanje pošiljk, dostava vseh vrst pošiljk in blaga, prodaja vrednotnic in drugega blaga, opravljanje denarnih storitev na terenu, opravljanje sprejema in dostave pošiljk, sklepov in blaga v poslovnih prostorih uporabnikov, dostavljanje pošiljk v poštna spravilišča in dostavnike, izpraznjevanje poštnih nabiralnikov, nakladanje in razkladanje pošiljk in opravljanje drugih del pri ravnanju s pošiljkami in blagom, uporabljanje in vzdrževanje delovnih sredstev, izvajanje drugih opravil skladno z usposobljenostjo in navodili.

Določen čas 4. meseci, po tem možnost zaposlitve za nedoločen čas. Priporočeno znanje vožnje mopeda. Pri osnovno šolski izobrazbi je potrebnih 5 let delovnih izkušenj. Potrebno je potrdilo o nekaznovanosti.

Kontakt: Janja Loštrek, tel.: 05 666 66 53, janja.lostrek@posta.si


Rok za oddajo ponudbe: 30.10.2021 do 23:55:00

​Organiziranje, usklajevanje, kontroliranje in odločanje o delu v izmeni, reševanje reklamacij in nepravilnosti, odpravljanje  in popravljanje dokumentiranih nepravilnosti, prodajanje in pospeševanje prodaje storitev in trgovskega blaga, opravljanje poštnih, denarnih in drugih storitev, opravljanje potrošniških kreditov za banke, obračunavanje storitev in poštnin, skrbništvo nad voznim parkom pošte,  strokovno samoizobraževanje, aktivno obvladovanje stroke, predpisov in veljavne zakonodaje, obnavljanje znanja, prenašanje znanja na sodelavce, delovanje skladno s predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom, izvajanje drugih opravil skladno u usposobljenostjo in navodili.

Kontakt:

Leonida Oberš, tel.: 02 449 2664, e-pošta: leonida.obers@posta.si

 

Rok za oddajo ponudbe: 30.10.2021 do 23:55:00

​Načrtovanje, organiziranje, usklajevanje, kontroliranje in odločanje o delu pošte IV razreda, reševanje reklamacij in nepravilnosti, prodajanje in pospeševanje prodaje storitev in trgovskega blaga, opravljanje poštnih, denarnih in drugih storitev, opravljanje potrošniških kreditov za banke, zbiranje in obdelovanje podatkov ter pripravljanje poročil  s področja dela, strokovno samoizobraževanje, aktivno obvladovanje stroke, predpisov in veljavne zakonodaje, obnavljanje znanja, prenašanje znanja na sodelavce, delovanje skladno s predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom, izvajanje drugih opravil skladno u usposobljenostjo in navodili.

Kontakt:

Leonida Oberš. tel.: 02 449 2664, e-pošta: leonida.obers@posta.si

Rok za oddajo ponudbe: 03.11.2021 do 23:55:00

​Sprejemanje pošiljk, dostavljanje vseh vrst pošiljk in blaga, prodajanje vrednotnic in drugega blaga, opravljanje denarnih storitev na terenu, opravljanje sprejema in dostave pošiljk, sklepov in blaga v poslovnih prostorih uporabnikov, dostavljanje pošiljk v poštna spravilišča in dostavnike, izpraznjevanje poštnih nabiralnikov, nakladanje in razkladanje pošiljk in opravljanje drugih del pri ravnanju s pošiljkami in blagom, uporabljanje in vzdrževanje delovnih sredstev, delovanje skladno s predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom, izvajanje drugih opravil skladno z usposobljenostjo in navodili.  

Kontakt:

Sonja Hudnik, tel. 01/476-7551, sonja.hudnik@posta.si


Rok za oddajo ponudbe: 03.11.2021 do 23:55:00

Dostavljanje navadnih in knjiženih pošiljk ter blaga, ki se ne vročajo po posebni zakonodaji. Opravljanje sprejema in dostave pošiljk, sklepov in blaga v poslovnih prostorih uporabnikov. Zaračunavanje in obračunavanje odkupnin. Prodajanje vrednostnic in drugega blaga. Dostavljanje pošiljk v poštna spravilišča in dostavnike. Izpraznjevanje poštnih nabiralnikov. Nakladanje in razkladanje pošiljk in opravljanje drugih del pri ravnanju s pošiljkami in blagom. Prevzemanje, prevažanje, izmenjevanje in odpravljanje pošiljk, blaga in poštnih sklepov.

Kontakt:
Sonja Hudnik, tel.: 01 476 7551, sonja.hudnik@posta.si


Rok za oddajo ponudbe: 03.11.2021 do 23:55:00

​Opravljanje poštnih, denarnih in drugih storitev, prevzemanje, usmerjanje in odpravljanje pošiljk in blaga, prodajanje in pospeševanje prodaje storitev in trgovskega blaga. Reševanje reklamacij, odpravljanje in popravljanje dokumentarnih nepravilnosti. Opravljanje potrošniških kreditov za banke. Delovanje skladno s predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom, izvajanje drugih opravil skladno z usposobljenostjo in navodili.

kontakt:

Sonja Hudnik, tel. 01/476-7551, sonja.hudnik@posta.si


Rok za oddajo ponudbe: 03.11.2021 do 23:55:00

​Deljenje, nakladanje ter razkladanje pošiljk in prevoznih enot. Razvrščanje poštnih pošiljk. Oskrbovanje usmerjevalnih naprav. Videokodiranje pošiljk. Usmerjanje vseh vrst poštnih pošiljk po poštni številki in oblikovanje prevoznih enot. Dostavljanje vseh vrst pošiljk in blaga. Prevzemanje in dostavljanje pošiljk in blaga v poslovnih prostorih strank. Opravljanje primopredaje poštnih pošiljk. Opravljanje izmenjave in prevoza poštnih pošiljk, blaga in sklepov. Opravljanje notranjega transporta. Izpraznjevanje poštnih nabiralnikov. Vlaganje pošiljk v strojne naprave. Delovanje skladno s predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom. Izvajanje drugih opravil skladno z usposobljenostjo in navodili.

Kontakt:
Sonja Hudnik, tel.: 01 476 7551, sonja.hudnik@posta.si


Rok za oddajo ponudbe: 03.11.2021 do 23:55:00

​Opravljanje notranjega transport, prirpavljanje pošiljk za nadaljnje ravnanje z njimi, usmerjanje pošiljk in blaga, izvajanje fizičnih in pomožnih del,nakladanje in razkladanje pošiljk, transportnih enot in blaga, spremstvo in pomoč vozniku pri nakladanju in razkladanju vozil, pomoč dostavljalcem in pismonošem pri dostavi.

Kontakt:  Sonja Hudnik, tel.: 01/476-7551, sonja.hudnik@posta.si


Rok za oddajo ponudbe: 03.11.2021 do 23:55:00

​Vzdrževanje, nadziranje, servisiranje, posluževanje in zagotavljanje delovanja strojne opreme, strojev, naprav, ter računalniškeopreme. Organiziranje in opravljanje del v ekspeditu. Urejanje tehnične dokumentacije in evidenc s področja dela. delovanje skladno s predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu.

Kontakt:
Sonja Hudnik, tel.: 01 476 7551, sonja.hudnik@posta.si


Rok za oddajo ponudbe: 28.10.2021 do 23:55:00

​Deljenje, nakladanje ter razkladanje pošiljk in prevoznih enot. Razvrščanje poštnih pošiljk. Oskrbovanje usmerjevalnih naprav. Videokodiranje pošiljk. Usmerjanje vseh vrst poštnih pošiljk po poštni številki in oblikovanje prevoznih enot. Dostavljanje vseh vrst pošiljk in blaga. Prevzemanje in dostavljanje pošiljk in blaga v poslovnih prostorih strank. Opravljanje primopredaje poštnih pošiljk. Opravljanje izmenjave in prevoza poštnih pošiljk, blaga in sklepov. Opravljanje notranjega transporta. Izpraznjevanje poštnih nabiralnikov. Vlaganje pošiljk v strojne naprave. Delovanje skladno s predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom. Izvajanje drugih opravil skladno z usposobljenostjo in navodili.

Kontakt:
Darja Glavač, tel.: 02 449 2702, darja.glavac@posta.si


Rok za oddajo ponudbe: 28.10.2021 do 23:55:00

​Dostavljanje navadnih in knjiženih pošiljk ter blaga, ki se ne vročajo po posebni zakonodaji. Opravljanje sprejema in dostave pošiljk, sklepov in blaga v poslovnih prostorih uporabnikov. Zaračunavanje in obračunavanje odkupnin. Prodajanje vrednostnic in drugega blaga. Dostavljanje pošiljk v poštna spravilišča in dostavnike. Izpraznjevanje poštnih nabiralnikov. Nakladanje in razkladanje pošiljk in opravljanje drugih del pri ravnanju s pošiljkami in blagom. Prevzemanje, prevažanje, izmenjevanje in odpravljanje pošiljk, blaga in poštnih sklepov. Uporabljanje in vzdrževanje delovnih sredstev. Delovanje skladno s predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom. Izvajanje drugih opravil skladno z usposobljenostjo in navodili.

Kontakt:
Darja Glavač, 02 449 2702, Darja.GLAVAC@posta.si


Rok za oddajo ponudbe: 03.11.2021 do 23:55:00

​Zagotavljanje strokovnih podlag in strokovno obvladovanje gradbenih zadev. Sodelovanje pri planiranju vlaganj v objekte, ocenitev objektov po tehničnih merilih in vrednotenje planiranih posegov in usklajevanje predlogov, sodelovanje s projektanti pri izdelavi projektne dokumentacije, koordiniranje poštnih zahtev, usklajevanje s projekti instalacij in pohištvene opreme, prevzem dokumentacije, pripravljanje gradbišča in določanje  terminskih planov izvedbe, spremljanje izvajanja del na objektih, nadzor kvalitete, potrjevanje mesečnih situacij in prevzem izvedenih del, koordiniranje dela udeležencev v procesu izvajanja investicij v objekte, sodelovanje pri pridobivanju upravne dokumentacije za objekte, pripravljanje dokumentacije za izvedbo tehničnega pregleda in uporabnega dovoljenja, itd.

Rok za oddajo ponudbe: 03.11.2021 do 23:55:00

​Izvajanje strokovnih in referentski gradbenih opravil, sodelovanje pri planiranju vlaganj v objekte, ocenitev objektov po tehničnih merilih in vrednotenje planiranih posegov, sodelovanje s projektanti in koordiniranje poštnih zahtev, sodelovanje pri pridobivanju upravne dokumentacije za objekte, spremljanje izvajanja del na objektih, nadzor kvalitete, potrjevanje mesečnih situacij in prevzem izvedenih del, pripravljanje dokumentacije za izvedbo tehničnega pregleda in uporabnega dovoljenja, itd.

 

Pošljite nam vašo prošnjo

Zaposlitev

E-mail: zaposlitev@posta.si

Posita IPPS Moj Paket PS Logistika EPPS Intereuropa