Pridružite se našemu kolektivu

pošljite prošnjo

Rok za oddajo ponudbe: 20.05.2019 do 23:55:00

​Sprejemanje pošiljk, dostavljanje vseh vrst pošiljk in blaga, prodajanje vrednotnic in drugega blaga, opravljanje denarnih storitev na terenu, opravljanje sprejema in dostave pošiljk, sklepov in blaga v poslovnih prostorih uporabnikov, dostavljanje pošiljk v poštna spravilišča in dostavnike, izpraznjevanje poštnih nabiralnikov, nakladanje in razkladanje pošiljk in opravljanje drugih del pri ravnanju s pošiljkami in blagom, uporabljanje  in vzdrževanje delovnih sredstev, delovanje skladno s predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom, izvajanje drugih opravil skladno z usposobljenostjo in navodili.

Kontakt:

Leonida Oberš, tel. 02 449 2664, e-posta: leonida.obers@posta.si

Rok za oddajo ponudbe: 23.05.2019 do 23:55:00

​dostavljanje vseh vrst  pošiljk, prodaja vrednotnic in drugega blaga, opravljanje denarnih storitev na terenu, opravljanje sprejema in dostave pošiljk in sklepov v poslovne prostore uporabnikov, dostavljanje pošiljk v poštna spravilišča in dostavnike, izpraznjevanje poštnih nabiralnikov, nakladanje in razkladanje pošiljk in opravljanje drugih del pri ravnanju s pošiljkami, prevzemanje, prevažanje, izmenjavanje in odpravljanje pošiljk in poštnih sklepov in  vzdrževanje delovnih sredstev.

 

Kontakt:

Jolanda Mikulan, tel.: 03-424-3624; jolanda.mikulan@posta.si

Rok za oddajo ponudbe: 23.05.2019 do 23:55:00

​Dostavljanje vseh vrst  pošiljk, prodaja vrednotnic in drugega blaga, opravljanje denarnih storitev na terenu, opravljanje sprejema in dostave pošiljk in sklepov v poslovne prostore uporabnikov, dostavljanje pošiljk v poštna spravilišča in dostavnike, izpraznjevanje poštnih nabiralnikov, nakladanje in razkladanje pošiljk in opravljanje drugih del pri ravnanju s pošiljkami, prevzemanje, prevažanje, izmenjavanje in odpravljanje pošiljk in poštnih sklepov in  vzdrževanje delovnih sredstev.

 

Kontakt:

Jolanda Mikulan, tel.: 03-424-3624; jolanda.mikulan@posta.si

Rok za oddajo ponudbe: 09.06.2019 do 23:55:00

Deljenje, nakladanje ter razkladanje pošiljk in prevoznih enot, razvrščanje poštnih pošiljk, oskrbovanje usmerjevalnih naprav, videokodiranje pošiljk, usmerjanje vseh vrst poštnih pošiljk po poštni številki in oblikovanje prevoznih enot, dostavljanje vseh vrst pošiljk in blaga, prevzemanje in dostavljanje pošiljk in blaga v poslovnih prostorih strank, opravljanje primopredaje poštnih pošiljk, opravljanje izmenjave in prevoza poštnih pošiljk, blaga in sklepov, opravljanje notranjega transporta, izpraznjevanje poštnih nabiralnikov, vlaganje pošiljk v strojne naprave, delovanje skladno s predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom, izvajanje drugih opravil skladno z usposobljenostjo in navodili.

Kontakt: Leonida Oberš, tel.:02449 2664, 

leonida.obers@posta.si 


Rok za oddajo ponudbe: 28.05.2019 do 23:55:00

Delo se opravlja od ponedeljka do petka, v popoldanskem času. Priporočeno znanje tujega jezika - angleščina. Delavec bo pred iztekom pogodbe o zaposlitvi moral opraviti strokovni poštni izpit. Obvezen vozniški izpit B kategorije (vlogi priložiti fotokopijo vozniškega dovoljenja). Izbran kandidat bo moral predložiti potrdilo o nekaznovanju in da ni v kazenskem postopku.

Kontakt:
Sonja Hudnik, tel.: 01 476 7551, sonja.hudnik@posta.si

Rok za oddajo ponudbe: 23.05.2019 do 23:55:00

Deljenje, nakladanje ter razkladanje pošiljk in prevoznih enot. Razvrščanje poštnih pošiljk. Oskrbovanje usmerjevalnih naprav. Videokodiranje pošiljk. Usmerjanje vseh vrst poštnih pošiljk po poštni številki in oblikovanje prevoznih enot. Dostavljanje vseh vrst pošiljk in blaga. Prevzemanje in dostavljanje pošiljk in blaga v poslovnih prostorih strank. Opravljanje primopredaje poštnih pošiljk. Opravljanje izmenjave in prevoza poštnih pošiljk, blaga in sklepov. Opravljanje notranjega transporta. Izpraznjevanje poštnih nabiralnikov. Vlaganje pošiljk v strojne naprave. Delovanje skladno s predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom. Izvajanje drugih opravil skladno z usposobljenostjo in navodili.

Kontakt:
Darja Glavač, tel.: 02 449 27 02, darja.glavac@posta.si

Rok za oddajo ponudbe: 28.05.2019 do 23:55:00

Dostavljanje navadnih in knjiženih pošiljk ter blaga, ki se ne vročajo po posebni zakonodaji. Opravljanje sprejema in dostave pošiljk, sklepov in blaga v poslovnih prostorih uporabnikov. Zaračunavanje in obračunavanje odkupnin. Prodajanje vrednostnic in drugega blaga. Dostavljanje pošiljk v poštna spravilišča in dostavnike. Izpraznjevanje poštnih nabiralnikov. Nakladanje in razkladanje pošiljk in opravljanje drugih del pri ravnanju s pošiljkami in blagom. Prevzemanje, prevažanje, izmenjevanje in odpravljanje pošiljk, blaga in poštnih sklepov.

Kontakt:
Sonja Hudnik, tel.: 01 476 7551, sonja.hudnik@posta.si

Rok za oddajo ponudbe: 28.05.2019 do 23:55:00

Prevoz poštnih sklepov na I., II. In III. ravni transporta, nakladanje in razkladanje poštne tvarine in materiala, vzdrževanje vozila, dostavljanje paketnih, paletnih in težjih kosovnih pošiljk, dostavljanje hitra pošte, prenos pošiljk v poštna spravilišča ter pobiranje pošiljk iz poštnih nabiralnikov ter izvajanje drugih del skladno z usposobljenostjo in navodili.

Kontakt:

Sonja Hudnik, tel.01/476-7551, sonja.hudnik@posta.si

Rok za oddajo ponudbe: 28.05.2019 do 23:55:00

​Opravljanje notranjega transport, prirpavljanje pošiljk za nadaljnje ravnanje z njimi, usmerjanje pošiljk in blaga, izvajanje fizičnih in pomožnih del,nakladanje in razkladanje pošiljk, transportnih enot in blaga, spremstvo in pomoč vozniku pri nakladanju in razkladanju vozil, pomoč dostavljalcem in pismonošem pri dostavi.

Kontakt:  Sonja Hudnik, tel.: 01/476-7551, sonja.hudnik@posta.si

Rok za oddajo ponudbe: 28.05.2019 do 23:55:00

​Deljenje, nakladanje ter razkladanje pošiljk in prevoznih enot. Razvrščanje poštnih pošiljk. Oskrbovanje usmerjevalnih naprav. Videokodiranje pošiljk. Usmerjanje vseh vrst poštnih pošiljk po poštni številki in oblikovanje prevoznih enot. Dostavljanje vseh vrst pošiljk in blaga. Prevzemanje in dostavljanje pošiljk in blaga v poslovnih prostorih strank. Opravljanje primopredaje poštnih pošiljk. Opravljanje izmenjave in prevoza poštnih pošiljk, blaga in sklepov. Opravljanje notranjega transporta. Izpraznjevanje poštnih nabiralnikov. Vlaganje pošiljk v strojne naprave. Delovanje skladno s predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom. Izvajanje drugih opravil skladno z usposobljenostjo in navodili.

Kontakt:
Sonja Hudnik, tel.: 01 476 7551, sonja.hudnik@posta.si

Rok za oddajo ponudbe: 28.05.2019 do 23:55:00

​Sprejemanje pošiljk, dostavljanje vseh vrst pošiljk in blaga, prodajanje vrednotnic in drugega blaga, opravljanje denarnih storitev na terenu, opravljanje sprejema in dostave pošiljk, sklepov in blaga v poslovnih prostorih uporabnikov, dostavljanje pošiljk v poštna spravilišča in dostavnike, izpraznjevanje poštnih nabiralnikov, nakladanje in razkladanje pošiljk in opravljanje drugih del pri ravnanju s pošiljkami in blagom, uporabljanje in vzdrževanje delovnih sredstev, delovanje skladno s predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom, izvajanje drugih opravil skladno z usposobljenostjo in navodili.  

Kontakt:

Sonja Hudnik, tel. 01/476-7551, sonja.hudnik@posta.si

Rok za oddajo ponudbe: 29.05.2019 do 23:55:00

​Vzdrževanje, nadziranje, servisiranje, posluževanje in zagotavljanje delovanja strojne opreme, strojev, naprav, ter računalniškeopreme. Organiziranje in opravljanje del v ekspeditu. Urejanje tehnične dokumentacije in evidenc s področja dela. delovanje skladno s predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu.

Kontakt:

Sonja Hudnik, tel. 01/476-7551, sonja.hudnik@posta.si

 

Pošljite nam vašo prošnjo

Zaposlitev

E-mail:zaposlitev@posta.si