Rok za oddajo ponudbe: 27.10.2020 do 23:55:00

​Dostavljanje vseh vrst  pošiljk, prodaja vrednotnic in drugega blaga, opravljanje denarnih storitev na terenu, opravljanje sprejema in dostave pošiljk in sklepov v poslovne prostore uporabnikov, dostavljanje pošiljk v poštna spravilišča in dostavnike, izpraznjevanje poštnih nabiralnikov, nakladanje in razkladanje pošiljk in opravljanje drugih del pri ravnanju s pošiljkami, prevzemanje, prevažanje, izmenjavanje in odpravljanje pošiljk in poštnih sklepov in  vzdrževanje delovnih sredstev.

 

Kontakt: Jolanda Mikulan

telefon: 03 424 3624

e-naslov: jolanda.mikulan@posta.si

Rok za oddajo ponudbe: 28.10.2020 do 23:55:00

​Sprejemanje pošiljk, dostavljanje vseh vrst pošiljk in blaga, prodajanje vrednotnic in drugega blaga, opravljanje denarnih storitev na terenu, opravljanje sprejema in dostave pošiljk, sklepov in blaga v poslovnih prostorih uporabnikov, dostavljanje pošiljk v poštna spravilišča in dostavnike, izpraznjevanje poštnih nabiralnikov, nakladanje in razkladanje pošiljk in opravljanje drugih del pri ravnanju s pošiljkami in blagom, uporabljanje  in vzdrževanje delovnih sredstev, delovanje skladno s predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom, izvajanje drugih opravil skladno z usposobljenostjo in navodili.

Kontakt: Leonida Oberš, tf.: 02 446 2664, e-pošta: leonida.obers@posta.si

 

Rok za oddajo ponudbe: 28.10.2020 do 23:55:00

​Sprejemanje pošiljk, dostavljanje vseh vrst pošiljk in blaga, prodajanje vrednotnic in drugega blaga, opravljanje denarnih storitev na terenu, opravljanje sprejema in dostave pošiljk, sklepov in blaga v poslovnih prostorih uporabnikov, dostavljanje pošiljk v poštna spravilišča in dostavnike, izpraznjevanje poštnih nabiralnikov, nakladanje in razkladanje pošiljk in opravljanje drugih del pri ravnanju s pošiljkami in blagom, uporabljanje  in vzdrževanje delovnih sredstev, delovanje skladno s predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom, izvajanje drugih opravil skladno z usposobljenostjo in navodili.

Kontakt: Leonida Oberš, tf.: 02 449 2664, e-pošta: leonida. obers@posta.si

Rok za oddajo ponudbe: 28.10.2020 do 23:55:00

​Sprejemanje pošiljk, dostavljanje vseh vrst pošiljk in blaga, prodajanje vrednotnic in drugega blaga, opravljanje denarnih storitev na terenu, opravljanje sprejema in dostave pošiljk, sklepov in blaga v poslovnih prostorih uporabnikov, dostavljanje pošiljk v poštna spravilišča in dostavnike, izpraznjevanje poštnih nabiralnikov, nakladanje in razkladanje pošiljk in opravljanje drugih del pri ravnanju s pošiljkami in blagom, uporabljanje  in vzdrževanje delovnih sredstev, delovanje skladno s predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom, izvajanje drugih opravil skladno z usposobljenostjo in navodili.

Kontakt: Leonida Oberš, tf.: 02 449 2664, e-pošsta: leonida.obers@posta.si

Rok za oddajo ponudbe: 28.10.2020 do 23:55:00

​Sprejemanje pošiljk, dostavljanje vseh vrst pošiljk in blaga, prodajanje vrednotnic in drugega blaga, opravljanje denarnih storitev na terenu, opravljanje sprejema in dostave pošiljk, sklepov in blaga v poslovnih prostorih uporabnikov, dostavljanje pošiljk v poštna spravilišča in dostavnike, izpraznjevanje poštnih nabiralnikov, nakladanje in razkladanje pošiljk in opravljanje drugih del pri ravnanju s pošiljkami in blagom, uporabljanje  in vzdrževanje delovnih sredstev, delovanje skladno s predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom, izvajanje drugih opravil skladno z usposobljenostjo in navodili.

Kontakt: Leonida Oberš, tf.: 02 449 2664, e-pošta: leonida.obers@posta.si

Rok za oddajo ponudbe: 29.10.2020 do 23:55:00

Prevoz poštnih sklepov na I., II. In III. ravni transporta, nakladanje in razkladanje poštne tvarine in materiala, vzdrževanje vozila, dostavljanje paketnih, paletnih in težjih kosovnih pošiljk, dostavljanje hitra pošte, prenos pošiljk v poštna spravilišča ter pobiranje pošiljk iz poštnih nabiralnikov ter izvajanje drugih del skladno z usposobljenostjo in navodili.

Kontakt:

Sonja Hudnik, tel.01/476-7551, sonja.hudnik@posta.si


Rok za oddajo ponudbe: 29.10.2020 do 23:55:00

Dostavljanje navadnih in knjiženih pošiljk ter blaga, ki se ne vročajo po posebni zakonodaji. Opravljanje sprejema in dostave pošiljk, sklepov in blaga v poslovnih prostorih uporabnikov. Zaračunavanje in obračunavanje odkupnin. Prodajanje vrednostnic in drugega blaga. Dostavljanje pošiljk v poštna spravilišča in dostavnike. Izpraznjevanje poštnih nabiralnikov. Nakladanje in razkladanje pošiljk in opravljanje drugih del pri ravnanju s pošiljkami in blagom. Prevzemanje, prevažanje, izmenjevanje in odpravljanje pošiljk, blaga in poštnih sklepov.

Kontakt:
Sonja Hudnik, tel.: 01 476 7551, sonja.hudnik@posta.si


Rok za oddajo ponudbe: 31.10.2020 do 23:55:00

​dostavljanje vseh vrst  pošiljk, prodaja vrednotnic in drugega blaga, opravljanje denarnih storitev na terenu, opravljanje sprejema in dostave pošiljk in sklepov v poslovne prostore uporabnikov, dostavljanje pošiljk v poštna spravilišča in dostavnike, izpraznjevanje poštnih nabiralnikov, nakladanje in razkladanje pošiljk in opravljanje drugih del pri ravnanju s pošiljkami, prevzemanje, prevažanje, izmenjavanje in odpravljanje pošiljk in poštnih sklepov in  vzdrževanje delovnih sredstev.

 

Kontakt: Jolanda Mikulan

tf: 03-424-3624

e-naslov: jolanda.mikulan@posta.si

Rok za oddajo ponudbe: 31.10.2020 do 23:55:00

dostavljanje vseh vrst  pošiljk, prodaja vrednotnic in drugega blaga, opravljanje denarnih storitev na terenu, opravljanje sprejema in dostave pošiljk in sklepov v poslovne prostore uporabnikov, dostavljanje pošiljk v poštna spravilišča in dostavnike, izpraznjevanje poštnih nabiralnikov, nakladanje in razkladanje pošiljk in opravljanje drugih del pri ravnanju s pošiljkami, prevzemanje, prevažanje, izmenjavanje in odpravljanje pošiljk in poštnih sklepov in  vzdrževanje delovnih sredstev.

 

Kontakt: Jolanda Mikulan

tf: 03-424-3624

e-naslov: jolanda.mikulan@posta.si

Rok za oddajo ponudbe: 02.11.2020 do 23:55:00

  • ​Spremljanje oz. nadziranje izvajanja strateških projektov ter podpora poslovodstvu pri odločanju v zvezi z izvajanjem strateških projektov.
  • Podpora projektnim vodstvom pri zasnovi projektov, pri razvoju ekonomskih podlag oz. izračunov ekonomske upravičenosti projektov, pri vodenju in izvedbi projektov ter pri uporabi aplikativne podpore za vodenje projektov.
  •  Spremljanje in nadziranje uresničevanja strateških ciljev podjetja ter poročanje poslovodstvu o realizaciji in predlaganje ukrepov.

Rok za oddajo ponudbe: 02.12.2020 do 23:55:00

  • Načrtovanje, spremljanje izvedbe in nadzor nad investicijami in priprava gradiv za poslovodstvo (analize in poročil) s področja dela.
  • Podpora predlagateljem novih investicij pri zasnovi investicijskih programov oz. elaboratov, podpora pri razvoju ekonomskih podlag oz. izračunov upravičenosti investicij (Business Case-ov), analiz stroškov in koristi (Cost/benefit analiz), ekonomsko-finančnih kazalnikov investicije.
  • Sodelovanje v projektnih/delovnih skupinah (v SLO in EU) na področju energetske učinkovitosti.
 

Pošljite nam vašo prošnjo

Zaposlitev

E-mail: zaposlitev@posta.si