Rok za oddajo ponudbe: 29.04.2019 do 23:55:00

​Sprejemanje pošiljk, dostavljanje vseh vrst pošiljk in blaga, prodajanje vrednotnic in drugega blaga, opravljanje denarnih storitev na terenu, opravljanje sprejema in dostave pošiljk, sklepov in blaga v poslovnih prostorih uporabnikov, dostavljanje pošiljk v poštna spravilišča in dostavnike, izpraznjevanje poštnih nabiralnikov, nakladanje in razkladanje pošiljk in opravljanje drugih del pri ravnanju s pošiljkami in blagom, uporabljanje in vzdrževanje delovnih sredstev, delovanje skladno s predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom, izvajanje drugih opravil skladno z usposobljenostjo in navodili.  

Kontakt:
Leonida Oberš, tel.: 02 449 2664, leonida.obers@posta.si

Rok za oddajo ponudbe: 29.04.2019 do 23:55:00

​Sprejemanje pošiljk, dostavljanje vseh vrst pošiljk in blaga, prodajanje vrednotnic in drugega blaga, opravljanje denarnih storitev na terenu, opravljanje sprejema in dostave pošiljk, sklepov in blaga v poslovnih prostorih uporabnikov, dostavljanje pošiljk v poštna spravilišča in dostavnike, izpraznjevanje poštnih nabiralnikov, nakladanje in razkladanje pošiljk in opravljanje drugih del pri ravnanju s pošiljkami in blagom, uporabljanje in vzdrževanje delovnih sredstev, delovanje skladno s predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom, izvajanje drugih opravil skladno z usposobljenostjo in navodili.  

Kontakt:
Leonida Oberš, tel.: 02 449 2664, leonida.obers@posta.si

Rok za oddajo ponudbe: 29.04.2019 do 23:55:00

​Sprejemanje pošiljk, dostavljanje vseh vrst pošiljk in blaga, prodajanje vrednotnic in drugega blaga, opravljanje denarnih storitev na terenu, opravljanje sprejema in dostave pošiljk, sklepov in blaga v poslovnih prostorih uporabnikov, dostavljanje pošiljk v poštna spravilišča in dostavnike, izpraznjevanje poštnih nabiralnikov, nakladanje in razkladanje pošiljk in opravljanje drugih del pri ravnanju s pošiljkami in blagom, uporabljanje in vzdrževanje delovnih sredstev, delovanje skladno s predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom, izvajanje drugih opravil skladno z usposobljenostjo in navodili.  

Kontakt:
Leonida Oberš, tel.: 02 449 2664, leonida.obers@posta.si

Rok za oddajo ponudbe: 29.04.2019 do 23:55:00

​Sprejemanje pošiljk, dostavljanje vseh vrst pošiljk in blaga, prodajanje vrednotnic in drugega blaga, opravljanje denarnih storitev na terenu, opravljanje sprejema in dostave pošiljk, sklepov in blaga v poslovnih prostorih uporabnikov, dostavljanje pošiljk v poštna spravilišča in dostavnike, izpraznjevanje poštnih nabiralnikov, nakladanje in razkladanje pošiljk in opravljanje drugih del pri ravnanju s pošiljkami in blagom, uporabljanje in vzdrževanje delovnih sredstev, delovanje skladno s predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom, izvajanje drugih opravil skladno z usposobljenostjo in navodili.  

Kontakt:
Leonida Oberš, tel.: 02 449 2664, leonida.obers@posta.si

Rok za oddajo ponudbe: 20.04.2019 do 23:55:00

Sprejemanje in dostavljanje pošiljk, prodaja trgovskega blaga, opravljanje denarnih storitev, izpraznjevanje poštnih nabiralnikov, nakladanje in razkladanje pošiljk, ter opravljanje drugih del pri ravnanju s pošiljkami.

Kontakt: 
Barbara Galičič Drakslar, tel: 01 243 1660, barbara.galicic@posta.si

Rok za oddajo ponudbe: 19.04.2019 do 23:55:00

Sprejemanje in dostavljanje pošiljk, prodaja trgovskega blaga, opravljanje denarnih storitev, izpraznjevanje poštnih nabiralnikov, nakladanje in razkladanje pošiljk, ter opravljanje drugih del pri ravnanju s pošiljkami.

Kontakt: 
Barbara Galičič Drakslar, tel: 01 243 1660, barbara.galicic@posta.si

Rok za oddajo ponudbe: 12.05.2019 do 23:55:00

Sprejemanje in dostavljanje pošiljk, prodaja trgovskega blaga, opravljanje denarnih storitev, izpraznjevanje poštnih nabiralnikov, nakladanje in razkladanje pošiljk, ter opravljanje drugih del pri ravnanju s pošiljkami.

Nadja Pongrac Ferfolja, tel.: 05 666 6622, nadja.pongracferfolja@posta.si

Rok za oddajo ponudbe: 12.05.2019 do 23:55:00

Sprejemanje in dostavljanje pošiljk, prodaja trgovskega blaga, opravljanje denarnih storitev, izpraznjevanje poštnih nabiralnikov, nakladanje in razkladanje pošiljk, ter opravljanje drugih del pri ravnanju s pošiljkami.

Nadja Pongrac Ferfolja, tel.: 05 666 6622, nadja.pongracferfolja@posta.si

Rok za oddajo ponudbe: 20.04.2019 do 23:55:00

Vzdrževanje poštnega omrežja, opravljanje hišniških del, vzdrževanje vseh vrst vozil, opravljanje prevozov in dostave službenih vozil na lokacije dela in servise, opravljanje večjih popravil na službenih vozili ter nujnih popravil na službenih vozilih na terenu, urejanje evidenc materiala, izdelovanje, popravljanje in montiranje mizarskih izdelkov ter stavbnega pohištva. Delovanje skladno s predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom. Izvajanje drugih opravil skladno z usposobljenostjo in navodili.

Kontakt:
Sonja Hudnik, tel.: 01 476 7551, sonja.hudnik@posta.si

Rok za oddajo ponudbe: 20.04.2019 do 23:55:00

Delo se opravlja od ponedeljka do petka, v popoldanskem času. Priporočeno znanje tujega jezika - angleščina. Delavec bo pred iztekom pogodbe o zaposlitvi moral opraviti strokovni poštni izpit. Obvezen vozniški izpit B kategorije (vlogi priložiti fotokopijo vozniškega dovoljenja). Izbran kandidat bo moral predložiti potrdilo o nekaznovanju in da ni v kazenskem postopku.

Kontakt:
Sonja Hudnik, tel.: 01 476 7551, sonja.hudnik@posta.si

Rok za oddajo ponudbe: 20.04.2019 do 23:55:00

Deljenje, nakladanje ter razkladanje pošiljk in prevoznih enot. Razvrščanje poštnih pošiljk. Oskrbovanje usmerjevalnih naprav. Videokodiranje pošiljk. Usmerjanje vseh vrst poštnih pošiljk po poštni številki in oblikovanje prevoznih enot. Dostavljanje vseh vrst pošiljk in blaga. Prevzemanje in dostavljanje pošiljk in blaga v poslovnih prostorih strank. Opravljanje primopredaje poštnih pošiljk. Opravljanje izmenjave in prevoza poštnih pošiljk, blaga in sklepov. Opravljanje notranjega transporta. Izpraznjevanje poštnih nabiralnikov. Vlaganje pošiljk v strojne naprave. Delovanje skladno s predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom. Izvajanje drugih opravil skladno z usposobljenostjo in navodili.

Kontakt:
Sonja Hudnik, tel.: 01 476 7551, sonja.hudnik@posta.si

Rok za oddajo ponudbe: 20.04.2019 do 23:55:00

Opravljanje notranjega transporta. Pripravljanje pošiljk za nadaljno ravnanje z njimi. Usmerjanje pošiljk in blaga po poštni številki. Izvajanje fizičnih in pomožnih del v skladu z navodili. Nakladanje in razkladanje pošiljk, blaga in transportnih enot. Spremstvo in pomoč vozniku pri nalaganju in razkladanju vozil. Pomoč dostavljalcem in pismonošem pri dostavi. Delovanje skladno s predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom. Izvajanje drugih opravil skladno z usposobljenostjo in navodili.

Kontakt:
Sonja Hudnik, tel.: 01 476 7551, sonja.hudnik@posta.si

Rok za oddajo ponudbe: 25.04.2019 do 23:55:00

Sprejemanje in dostavljanje pošiljk, prodaja trgovskega blaga, opravljanje denarnih storitev, izpraznjevanje poštnih nabiralnikov, nakladanje in razkladanje pošiljk, ter opravljanje drugih del pri ravnanju s pošiljkami.

Kontakt: 
Barbara Galičič Drakslar, tel: 01 243 1660, barbara.galicic@posta.si

Rok za oddajo ponudbe: 25.04.2019 do 23:55:00

Sprejemanje in dostavljanje pošiljk, prodaja trgovskega blaga, opravljanje denarnih storitev, izpraznjevanje poštnih nabiralnikov, nakladanje in razkladanje pošiljk, ter opravljanje drugih del pri ravnanju s pošiljkami.

Kontakt: 
Barbara Galičič Drakslar, tel: 01 243 1660, barbara.galicic@posta.si


Rok za oddajo ponudbe: 21.04.2019 do 23:55:00

Opravljanje notranjega transporta. Pripravljanje pošiljk za nadaljno ravnanje z njimi. Usmerjanje pošiljk in blaga po poštni številki. Izvajanje fizičnih in pomožnih del v skladu z navodili. Nakladanje in razkladanje pošiljk, blaga in transportnih enot. Spremstvo in pomoč vozniku pri nalaganju in razkladanju vozil. Pomoč dostavljalcem in pismonošem pri dostavi. Delovanje skladno s predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom. Izvajanje drugih opravil skladno z usposobljenostjo in navodili.

Kontakt:
Sonja Hudnik, tel.: 01 476 7551, sonja.hudnik@posta.si

Rok za oddajo ponudbe: 21.04.2019 do 23:55:00

 Vzdrževanje poštnega omrežja, opravljanje hišniških del, vzdrževanje vseh vrst vozil, opravljanje prevozov in dostave službenih vozil na lokacije dela in servise, opravljanje večjih popravil na službenih vozili ter nujnih popravil na službenih vozilih na terenu, urejanje evidenc materiala, izdelovanje, popravljanje in montiranje mizarskih izdelkov ter stavbnega pohištva. Delovanje skladno s predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom. Izvajanje drugih opravil skladno z usposobljenostjo in navodili.

Kontakt:
Sonja Hudnik, tel.: 01 476 7551, sonja.hudnik@posta.si

Rok za oddajo ponudbe: 21.04.2019 do 23:55:00

Dostavljanje navadnih in knjiženih pošiljk ter blaga, ki se ne vročajo po posebni zakonodaji. Opravljanje sprejema in dostave pošiljk, sklepov in blaga v poslovnih prostorih uporabnikov. Zaračunavanje in obračunavanje odkupnin. Prodajanje vrednostnic in drugega blaga. Dostavljanje pošiljk v poštna spravilišča in dostavnike. Izpraznjevanje poštnih nabiralnikov. Nakladanje in razkladanje pošiljk in opravljanje drugih del pri ravnanju s pošiljkami in blagom. Prevzemanje, prevažanje, izmenjevanje in odpravljanje pošiljk, blaga in poštnih sklepov. Uporabljanje in vzdrževanje delovnih sredstev. Delovanje skladno s predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom. Izvajanje drugih opravil skladno z usposobljenostjo in navodili.

Kontakt:
Sonja Hudnik, tel.: 01 476 7551, sonja.hudnik@posta.si


Rok za oddajo ponudbe: 21.04.2019 do 23:55:00

Deljenje, nakladanje ter razkladanje pošiljk in prevoznih enot. Razvrščanje poštnih pošiljk. Oskrbovanje usmerjevalnih naprav. Videokodiranje pošiljk. Usmerjanje vseh vrst poštnih pošiljk po poštni številki in oblikovanje prevoznih enot. Dostavljanje vseh vrst pošiljk in blaga. Prevzemanje in dostavljanje pošiljk in blaga v poslovnih prostorih strank. Opravljanje primepredaje poštnih pošiljk. Opravljanje izmenjave in prevoza poštnih pošiljk, blaga in sklepov. Opravljanje notranjega transporta. Izpraznjevanje poštnih nabiralnikov. Vlaganje pošiljk v strojne naprave. Delovanje skladno s predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom. Izvajanje drugih opravil skladno z usposobljenostjo in navodili.

Kontakt:
Sonja Hudnik, tel.: 01 476 7551, sonja.hudnik@posta.si

Rok za oddajo ponudbe: 01.05.2019 do 00:00:00

 Dostavljanje vseh vrst pošiljk, prodaja trgovskega blaga, opravljanje denarnih storitev na terenu, opravljanje sprejema in dostave pošiljk in sklepov v poslovne prostore uporabnikov, dostavljanje pošiljk v poštna spravilišča in dostavnike, izpraznjevanje poštnih nabiralnikov, nakladanje in razkladanje pošiljk in opravljanje drugih del pri ravnanju s pošiljkami, prevzemanje, prevažanje, izmenjavanje in odpravljanje pošiljk in poštnih sklepov in vzdrževanje delovnih sredstev.

Kontakt: Jolanda Mikulan, tel.: 03 424 3624, jolanda.mikulan@posta.si 

Rok za oddajo ponudbe: 03.05.2019 do 00:00:00

 Dostavljanje vseh vrst pošiljk, prodaja trgovskega blaga, opravljanje denarnih storitev na terenu, opravljanje sprejema in dostave pošiljk in sklepov v poslovne prostore uporabnikov, dostavljanje pošiljk v poštna spravilišča in dostavnike, izpraznjevanje poštnih nabiralnikov, nakladanje in razkladanje pošiljk in opravljanje drugih del pri ravnanju s pošiljkami, prevzemanje, prevažanje, izmenjavanje in odpravljanje pošiljk in poštnih sklepov in vzdrževanje delovnih sredstev.

Kontakt: Jolanda Mikulan, tel.: 03 424 3624, jolanda.mikulan@posta.si 

Rok za oddajo ponudbe: 26.04.2019 do 23:55:00

Usmerjanje poštnih pošiljk po celotnem naslovu, usmerjanje vseh vrst poštnih pošiljk po naslovnih državah, razvrščanje pošiljk, dostavljanje vseh vrst poštnih pošiljk, prevzemanje in dostavljanje pošiljk in blaga v poslovnih prostorih strank, opravljanje primopredaje poštnih pošiljk, opravljanje poštnih in carinskih postopkov in selekcioniranje pošiljk, vnašanje podatkov v aplikacije.

Kontakt: Jolanda Mikulan, tel.: 03 424 3624, jolanda.mikulan@posta.si 


Rok za oddajo ponudbe: 28.04.2019 do 23:55:00

Prevoz poštnih sklepov na i., ii. In iii. Ravni transporta, nakladanje in razkladanje poštne tvarine in materiala, vzdrževanje vozila, dostavljanje paketnih, paletnih in težjih kosovnih pošiljk, dostavljanje hitra pošte, prenos pošiljk v poštna spravilišča ter pobiranje pošiljk iz poštnih nabiralnikov ter izvajanje drugih del skladno z usposobljenostjo in navodili.

Kontakt: Jolanda Mikulan, tel.: 03 424 3624, jolanda.mikulan@posta.si 

 

Pošljite nam vašo prošnjo

Zaposlitev

E-mail: zaposlitev@posta.si