ZDA napovedala izstop iz Svetovne poštne zveze

Datum: 30.10.2018
Predstavnik State departmenta je 18. 10. 2018 udeležence zasedanja Poštno-operativnega sveta Svetovne poštne zveze v Bernu seznanil, da bodo ZDA izstopile iz Svetovne poštne zveze.

Prehodno obdobje do dokončnega izstopa bo trajalo eno leto. Odločitev je povezana z višino plačila, ki ga Pošta ZDA (USPS) prejme od ostalih poštnih operaterjev za dostavo pošiljk naslovnikom v ZDA.

Svetovna poštna zveza, ki je bila ustanovljena leta 1874, je druga najstarejša mednarodna organizacija. Pogoj za članstvo, ki trenutno šteje 192 držav, je članstvo v Združenih narodih oz. vsaj dvotretjinska podpora držav članic. Svetovna poštna zveza zagotavlja sodelovanje držav članic v okviru univerzalnega poštnega omrežja ter s sodobnimi in kakovostnimi poštnimi storitvami izpolnjuje potrebe uporabnikov po vsem svetu.

Prihodnji dogovori glede plačil, ki bodo potekali med Pošto Slovenije in USPS, na kakovosten prenos poštnih pošiljk, iz Slovenije v ZDA in v obratni smeri, ne bodo vplivali. Uporabnikom bodo tudi nadalje zagotovljene vse poštne storitve med obema državama.