Sporočila za medije

Zaključena pogajanja za novo kolektivno pogodbo v okviru socialnega dialoga

Datum objave: 02.12.2021

Poslovodstvo Pošte Slovenije in Invalidskega podjetja Pošte Slovenije je s predstavnikoma obeh reprezentativnih sindikatov danes na sedežu družbe v Mariboru podpisalo novo kolektivno pogodbo Pošte Slovenije. S tem so uspešno zaključena zahtevna pogajanja v okviru socialnega dialoga, ki so se začela v mesecu marcu letos in so trajala do konca meseca novembra. Nova kolektivna pogodba bozaposlenim tudi v prihodnje zagotavljala ustrezno raven socialne varnosti in tako prispevala k stabilnemu in uspešnemu dolgoročnemu poslovanju Pošte Slovenije. 

Kot poudarja začasni generalni direktor Pošte Slovenije Tomaž Kokot, ga veseli, da je prišlo do podpisa nove kolektivne pogodbe še pred koncem letošnjega leta ter se ob tej priložnosti zahvaljuje vsem pogajalcem tako na strani delodajalca kot tudi delojemalske strani, ki so v preteklih mesecih vložili veliko truda v naporna pogajanja ter pripeljali do njihovega uspešnega zaključka. »Nova kolektivna pogodba bo veljala tako za zaposlene v Pošti Slovenije kot tudi za zaposlene v odvisni družbi Invalidsko podjetje Pošte Slovenije. Predstavlja kompromis obeh pogajalskih strani oziroma kompromis med pravicami zaposlenih in zmožnostmi družbe, ki nadaljuje transformacijo iz tradicionalnega poštnega operaterja v mednarodno poštno-logistično podjetje ter skupaj s svojimi odvisnimi družbami, v skladu z začrtanim strateškim razvojnim programom, zasleduje predvsem rast na področju paketov, logističnih storitev in IKT-rešitev«.  

Majda Stubelj, predsednica Konference sindikatov Pošte Slovenije ob sklenitvi nove kolektivne pogodbe poudarja: »V  našem sindikatu smo zadovoljni, da je do podpisa prišlo še pred decembrskim povečanim prometom, tako se bomo skupaj z vsemi zaposlenimi posvetili le temu. Pri pogajanjih smo v našem sindikatu vseskozi poudarjali potrebo po poštenem plačilu. Zadovoljni smo, da je delodajalec v veliki meri sledil našim argumentom, da je potrebno zagotoviti tako dvig osnovnih plač, kot primerne dodatke za delo v posebnih pogojih in stimulativen sistem nagrajevanja. Podpis kolektivne pogodbe je le majhen korak k boljšemu položaju vseh zaposlenih, ki iz dneva v dan ne glede na vreme, počutje prispevajo svoj trud, da naslovnike dnevno obišče pismonoša. Prav vsak zaposleni prispeva svoj košček, da tako velik sistem kot je pošta deluje nemoteno, žal pa naš lastnik k temu ne prispeva dovolj. Ponosni smo, da smo v kolektivno pogodbo vključili tudi Invalidsko podjetje Pošte Slovenije, saj so to naši zaposleni, na katere nikakor ne smemo pozabiti. Pred nami so novi izzivi, ki jih bomo uspešno pripeljali do cilja le s pomočjo vseh zaposlenih«.

Saša Gržinić, pooblaščenec Sindikata poštnih delavcev, pa ob današnjem podpisu izpostavlja: »V zadnjih letih smo naredili kar nekaj korakov naprej. Pot pred nami pa je še dolga, saj več kot 10 let skrajševanja pravic delavcem in neupoštevanja inflacije pri višini plače ni mogoče popraviti z enim podpisom. V naslednjem letu je bistveno, da skupaj dosežemo spremembe zakonodaje. Zatečena ureditev financiranja javne službe je neustrezna in ne odraža dejanskega stanja. Že v lanskem letu smo jasno predstavili argumente in predloge rešitev ter predlog nove zakonodajne ureditve. Še naprej se bomo trudili na poti k izboljšanju delovnih pogojev na Pošti Slovenije in Invalidskem podjetju Pošte Slovenije. Samo skupaj in poenoteni bomo ustvarili uspešno opravljanje storitev v prijetnem delovnem okolju«.

Med najpomembnejšimi poudarki nove kolektivne pogodbe je dogovor o izrednih uskladitvah osnovnih plač. V obdobju veljavnosti nove kolektivne pogodbe od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2025 so se  socialni partnerji dogovorili za štiri izredne uskladitve plač. Zaradi nagle rasti povprečne plače v gospodarstvu in posledično izboljšanja konkurenčnosti Pošte Slovenije na trgu dela,  je bila prva izredna uskladitev v višini 4 odstotkov izvedena že v letošnjem oktobru.  Vse nadaljnje izredne uskladitve plač bodo izvedene vsako leto v  januarju. Hkrati z izrednimi uskladitvami se bodo plače v mesecu marcu usklajevale tudi redno v skladu z inflacijo v preteklem letu. Predvidoma bodo zaradi tega plače v Pošti Slovenije v prihodnjih štirih letih rasle hitreje kot povprečne plače v gospodarstvu, in s tem zmanjšale trenutno veliko zaostajanje.  

Nova kolektivna pogodba prinaša pomembne novosti tudi pri urejanju kraja dela in delovnega časa.  Prav tako je natančno definiran maksimalen čas trajanja poti na delo in iz dela za različne kategorije delavcev, kot tudi izplačila viškov nadur.

Številne novosti so tudi na področju prejemkov iz delovnega razmerja. Med najpomembnejšimi velja omeniti ureditev, skladno s katero bodo osnovne plače od januarja 2022 naprej fiksne, ne glede na dejanski mesečni fond ur, določen za polni delovni čas.  Spremenjene so tudi določbe, ki urejajo napredovanje zaposlenega na delovnem mestu po kariernih stopnicah. Na področju dodatkov kolektivna pogodba prinaša nove dodatke, ki so odraz specifik delovnega procesa v poštnem prometu. 

Nova kolektivna pogodba, ki bo nadomestila doslej veljavno kolektivno pogodbo iz leta 2012, bo začela veljati 1. januarja 2022 in je sklenjena za štiriletno obdobje.


 
 
 
 
 

Kontakt za medije

pr@posta.si

Materiali za medije

  •  
  •  
  •