Novice

Vse več podjetij in posameznikov prisega na trajnostno električno mobilnost

Datum objave: 12.04.2022

Svetovna poštna zveza je Pošto Slovenije že v letu 2020 uvrstila v prvo kategorijo držav članic, ki z ukrepi okoljskega upravljanja uspešno zmanjšujejo negativne vplive na okolje. V Pošti Slovenije v skladu s cilji trajnostnega razvoja, med katere spada tudi električna mobilnost, izvajamo aktivnosti za prehod na nizkoogljično gospodarstvo.

Prenos poštnih pošiljk je dejavnost, ki je neločljivo povezana s prometom. Del našega voznega parka so zato tudi do okolja prijazna vozila. Pošta Slovenije svoj ekološki vozni park vzpostavlja od leta 2008. Sestavljajo ga električni dostavni avtomobili, lahki električni trikolesniki in štirikolesniki, električni skuterji ter električna kolesa, od leta 2020 pa tudi prvi električni dostavni kombi.

Zadnjih deset let nenehno vlagamo v tehnologije, prijazne do okolja. Trenutno je delež e-vozil 12-odstoten, do leta 2025 pa je predvideno, da bo kar 46-odstotkov naših vozil na električni pogon.

Tako z ekološkim voznim parkom kot z vozili na fosilna goriva, ki pa morajo izpolnjevati visoke ekološke standarde, zmanjšujemo emisije CO2. Stalni del usposabljanja voznikov so izobraževanja o ekološko naravnani vožnji.

V lanskem letu smo za opravljeno delo in dosežke na področju e-mobilnosti na 23. Dnevih energetikov prejeli posebno priznanje v kategoriji Energetska učinkovitost v prometu in logistiki.

Ponudba e-koles na poštah za trajnostno mobilnost posameznikov in družbe 

e-vinjeta


Poleg elektrifikacije voznega parka Pošte Slovenije želimo spodbujati trajnostno mobilnost tudi pri splošni javnosti in naših zaposlenih. Število tistih, ki se na pot odpravijo s kolesom, se vsak dan povečuje. Uporaba električnih vozil, polnjenih z obnovljivimi viri energije, pa omogoča tudi premagovanje večjih razdalj. Zato smo letošnjo pomlad v ponudbo na poštah vključili tudi prodajo električnih koles. 

Več o aktualni ponudbi:  e-kolo Econo Apes 2D.

Vgrajen električni motor spodbuja premagovati cestne razdalje in strme klance kamor bi sami težko prikolesarili.


 
 
 
 
 

Kontakt za medije

pr@posta.si

Materiali za medije

  •  
  •  
  •