Novice

Vpis ljudskih obveznic na pošti

Datum objave: 24.01.2024

V začetku meseca februarja bo Republika Slovenije izdala ljudske obveznice z ročnostjo treh let, obseg izdaje bo 250 milijonov evrov, obrestna mera pa 3,4 odstotka. Za vpis obveznic bodo vlagatelji potrebovali trgovalni račun (TR) pri eni od borzno posredniških družb/bank. Če vlagatelj TR še nima, ga bo lahko odprl v eni od 109 izbranih poslovalnicah Pošte Slovenije, ki bo to storitev opravljala za ILIRIKO kot borznoposredni zastopnik. Vpis ljudskih obveznic bo potekal med 1. in 15. februarjem 2024 do 12. ure..

Izdaja obveznic je namenjena polnoletnim fizičnim osebam s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Slovenije. Najnižji znesek vpisa bo 1.000 evrov, najvišji pa 100.000 evrov. 

Seznam pošt je dostopen na povezavi.


http://pregled.posta.si/o-posti-site/PublishingImages/Slike%20novice/Ilirika_900x420.jpg

Kontakt za medije

pr@posta.si

Materiali za medije

  •  
  •  
  •