Velike spremembe in trajnostni izzivi

Datum objave: 29.10.2018

Poštna in logistična panoga se tako kot večina panog v sodobnem globalnem okolju soočata z velikimi spremembami, ki prinašajo tako tveganja kot priložnosti. Nove tehnologije, novi tržni udeleženci, nova pričakovanja strank in novi poslovni modeli napovedujejo po eni strani evolucijske spremembe, po drugi strani pa celo revolucionarne.

Pričakovanja strank se povečujejo. Tako posamezniki kot podjetja pričakujejo, da bo blago dostavljeno, storitve pa izvedene hitreje, bolj prožno in z minimalnimi stroški. Dejavnosti (tudi e-trgovina) se vedno bolj prilagajajo kupcu, kar je dobro za kupce, a velik izziv za poštno in logistično panogo. Ob sinergiji vseh teh dejavnikov je sektor pod naraščajočim pritiskom, da zagotavlja boljše storitve z vedno nižjimi stroški.

Čedalje bolj konkurenčno poslovno okolje je še en pomemben dejavnik v tem kolesju sprememb. Nekateri dosedanji kupci začenjajo lastne logistične operacije, drugi si želijo prevzeti le bolj donosne segmente vrednostne verige z izkoriščanjem digitalne tehnologije ali novih «delitvenih» poslovnih modelov.

V zadnjih desetletjih so okoljski učinki logistike postali vse pomembnejša tema po vsem svetu, saj je naša panoga energetsko precej intenzivna, kar pomeni, da njen prispevek k izpustom toplogrednih plinov ni zanemarljiv. Zelena vprašanja so zato postala pomemben del strategije logistike številnih podjetij.

Velike spremembe in trajnostni izzivi

Varnost postaja zmeraj bolj pomembno področje. Tehnologija v oblaku je panogi omogočila hiter razvoj na več segmentih, hkrati pa je ključnega pomena, da so sistemi robustni in zmožni preprečiti kakršne koli kibernetske napade.

V naslednjih desetih letih se pričakuje eksponentna rast integracije obveščevalnih podatkov z opremo za ravnanje z materiali. Avtomatizacija, robotizacija in integracija inteligentnih ekosistemov so ključ za zanesljive, učinkovite in stroškovno učinkovite storitve.

Med dejavnike sprememb je treba vključiti demografske spremembe in regionalne vzorce poseljenosti, saj se nadaljuje trend urbanizacije.

Skupina Pošta Slovenije je del nacionalnega in mednarodnega okolja, v katerem se dogajajo te hitre in vsestransko obsežne spremembe, ki vplivajo na osebno in poslovno življenje. Hkrati tudi Skupina Pošta Slovenije s svojimi odločitvami in dejavnostmi vpliva na družbo in okolje. Zato smo proaktivni pri predvidevanju in analizi sprememb in razumevanju njihovega vpliva na naše poslovanje. Po drugi strani pa si tudi sami s strateškim pristopom v sodelovanju z najrazličnejšimi deležniki prizadevamo zmanjševati svoje negativne vplive in povečevati pozitivne vplive na lastno poslovanje, vse deležniške skupine in naravno okolje.


Posita IPPS Moj Paket PS Logistika EPPS Intereuropa