Sporočila za medije

V prihodnjem petletnem obdobju bo Pošto Slovenije vodil Tomaž Kokot

Datum objave: 01.02.2022

Nadzorni svet Pošte Slovenije je na današnji seji imenoval novega generalnega direktorja Pošte Slovenije. Članom nadzornega sveta so se predstavili trije kandidati, med katerimi je nadzorni svet za novega generalnega direktorja za prihodnje petletno obdobje imenoval dosedanjega začasnega generalnega direktorja Pošte Slovenije Tomaža Kokota.

Nadzorni svet Pošte Slovenije je v novembru 2021 sprožil postopke imenovanja generalnega direktorja Pošte Slovenije za polni mandat. Za izbor najprimernejših kandidatov za novega generalnega direktorja je nadzorni svet Pošte Slovenije pooblastil zunanjo kadrovsko agencijo, ki je nadzornemu svetu v ožji izbor posredovala tri kandidate. Po opravljenih razgovorih s kandidati je nadzorni svet za novega generalnega direktorja Pošte Slovenije imenoval Tomaža Kokota, dosedanjega začasnega generalnega direktorja Pošte Slovenije. Novi generalni direktor je petletni mandat nastopil z današnjim dnem. Člana poslovodstva ostajata Sebastijan Gostenčnik, ki je mandat nastopil 16. septembra 2021, in mag. Karmen Lebe Grajf, ki je mandat nastopila 18. oktobra 2021.

Predsednik nadzornega sveta Pošte Slovenije Ervin Renko ob današnjem imenovanju novega generalnega direktorja Pošte Slovenije poudarja: »Veseli me, da smo zaključili s postopkom izbire novega generalnega direktorja Pošte Slovenije. S tem bo Pošta Slovenije dobila kompetentno upravo, ki bo vodila družbo do preboja v vodilno poštno logistično skupino.  Nadzorni svet je odločitev sprejel na osnovi priloženih programov kandidatov, predstavitev in poročila strokovne kadrovske agencije, ki je poleg izpolnjevanja formalnih pogojev ugotavljala kompetence kandidatov na podlagi psihološkega testiranja in razgovorov. Od kandidatov smo pričakovali visoko stopnjo odgovornosti, strateško naravnanost, zavezanost razvoju, drznost  in visoko stopnjo empatije. Nadzorni svet je mnenja, da izbrani kandidat g. Tomaž Kokot izpolnjuje vse pogoje za vodenje Skupine Pošta Slovenije z okoli 8.000 zaposlenimi, saj ima primerljive izkušnje za vodenje velike gospodarske družbe, poleg tega  nas je prepričal s svojim dosedanjim delom in odličnimi poslovni rezultati, ki jih je Skupina Pošta Slovenije dosegla v letu 2021 ter jasno vizijo nadaljnjega razvoja podjetja. Skupina Pošta Slovenije je po nedokončanih podatkih v letu 2021 izpolnila pričakovanja lastnika, dosegla rekordne prihodke iz poslovanja, izkazali pa so se tudi s kvalitetno opravljenimi storitvami, ko so v času največjih obremenitev pri distribuciji paketov izpolnili kvalitativni in časovni okvir tovrstne storitve za naročnike. Novemu generalnemu direktorju želimo, da uspešno vodi Skupino Pošta Slovenije skozi ključne izzive, ki jih prinaša prihodnost, saj ga čakajo težke naloge pri usklajevanju interesov vseh deležnikov«.

Nadzorni svet Pošte Slovenije  bo, skladno s svojim poslanstvom, opravljal skrbnost nadzora pri izpolnjevanju strateških ciljev, skladnosti poslovanja in doseganja zastavljenih poslovnih rezultatov. Pri tem bo spodbujal trajnostni razvoj in socialni vidik delovanja, ki bo ključ do zadovoljstva zaposlenih, naročnikov in lastnika. 

 
 

Novi generalni direktor Pošte Slovenije Tomaž Kokot pa ob današnjem imenovanju izpostavlja: »Zahvaljujem se članom nadzornega sveta za izkazano zaupanje. Zavedam se odgovornosti, ki mi je bila dana. Funkcijo generalnega direktorja Pošte Slovenije jemljem s polno odgovornostjo ter zavezo nadzornemu svetu za udejanjenje vizije Skupine Pošte Slovenije in izpolnjevanje programa vodenja in delovanja te družbe v prihodnje. Verjamem, da sem v zadnjem letu kot začasni generalni direktor dokazal, da se znam spoprijeti z aktualnimi izzivi in s ključnim ciljem –  zagotavljati uspešen razvoj celotne Skupine Pošta Slovenije. Pozitivno naravnanost in dobro opravljeno delo dokazujejo tudi uspešni rezultati poslovanja. Zavedam se, da brez zavzetih zaposlenih to ne bi bilo možno. Cenim njihova prizadevanja in bom še naprej gradil stimulativno delovno okolje. Da je temu tako, potrjuje tudi nova kolektivna pogodba in dvig rasti plač ter izplačilo uspešnosti v lanskem letu. Nadaljnja rast Skupine Pošta Slovenije zahteva od nas razvoj in vpeljavo novih poslovnih modelov, ki bodo temeljili na inovativnosti, digitalizaciji in energetski učinkovitosti. S tem bomo sledili strateškemu razvojnemu programu Skupine Pošta Slovenije do leta 2025, katerega cilj je transformacija podjetja –  iz tradicionalnega poštnega operaterja v mednarodno poštno-logistično podjetje«.

Skupina Pošta Slovenije je v prvih enajstih mesecih lanskega leta dosegla 423 mio. EUR poslovnih prihodkov, kar je za 10 odstotkov več kot v enakem obdobju leta 2020 ter za 7 odstotkov več kot je bilo načrtovano v poslovno-finančnem načrtu. V okviru poslovnih prihodkov predstavljajo največji delež prihodki od pisemskih in logističnih storitev, sledijo pa jim prihodki od paketnih storitev. Čisti poslovni izid v navedenem obdobju presega načrtovane rezultate za to obdobje ter dosega merila za merjenje uspešnosti poslovanja,  sprejeta s strani SDH. Tudi v letu 2022 bodo ključni za doseganje rasti prihodki od paketnih in logističnih storitev, pomembne pa ostajajo pisemske in IT storitve ter storitve na mreži.


Pošta Slovenije
Marketing in korporativno komuniciranje


 

Video material za medije


 
 
 
 
 

Kontakt za medije

pr@posta.si

Materiali za medije

  •  
  •  
  •