Obvestila

Ustrezna označba hišnih predalčnikov

Datum objave: 23.10.2020

Dostava pošiljk v času epidemije je ponovno pokazala, kako pomembno je, da imajo naslovniki, tako gospodinjstva kot poslovni uporabniki, nameščene ustrezne nabiralnike za pošto (hišne predalčnike).

Prav zaradi tega ponovno pozivamo naslovnike, da si jih uredijo, v skladu z Zakonom o poštnih storitvah ( 43. in 44. člen ZPSto-2).

Lastniki stanovanj ali poslovnih prostorov morajo ob vhodu v objekt zagotoviti namestitev, označitev in vzdrževanje hišnega predalčnika.

Uporabnik poštnih storitev v posameznem stanovanju ali poslovnem prostoru pa mora zagotoviti praznjenje hišnega predalčnika.

Hišni predalčniki v večstanovanjskih objektih morajo biti označeni s priimkom ali s firmo uporabnikov poštnih storitev v posameznem stanovanju ali poslovnem prostoru. Nameščeni morajo biti v pritličju, omogočen pa mora biti neoviran dostop. Če je vhod v stavbo zaklenjen, mora lastnik ali njen upravnik dostavljavcu zagotoviti dostop do predalčnikov. O načinu dostopa se dogovorita lastnik ali upravnik stavbe in izvajalec poštnih storitev.


Predalčniki morajo biti izdelani in nameščeni tako, da omogočajo varno dostavo dostavljavcu in zagotavljajo zaupnost poštnih pošiljk. 
 
 
 
 

Kontakt za medije

pr@posta.si

Materiali za medije

  •  
  •  
  •  
Posita IPPS Moj Paket PS Logistika EPPS Intereuropa