Koronavirus

Ukrepi za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19

Datum objave: 07.09.2020

Še vedno ostaja v veljavi ukrep obveznega nošenja zaščitne maske in razkuževanja rok za vse stranke na poštah. Med drugim je na podlagi smernic NIJZ-ja sprejet tudi ukrep omejevanja števila strank v prostoru za stranke glede na velikost samega prostora pošte oz. v izjemnih primerih glede na število delujočih okenc. Ko priporočljivo število strank  presega število, za katerega smo ocenili, da še zagotavlja omejevanje širjenja bolezni COVID-19, pošte pristopijo k omejevanju vstopa v prostor za stranke. Pred vhodom v poštne prostore so izobešena obvestila za stranke, v katerih je zapisano priporočljivo število oseb, ki se lahko sočasno zadržuje v notranjosti pošte.

Za vstop v poštne prostore zaenkrat še veljajo tudi ostali preventivni ukrepi poleg razkuževanja rok in uporaba zaščitne maske, in sicer prezračevanje prostora in zagotavljanje vsaj 2 m varnostne razdalje med osebami.

 

Do nadaljnjega ostajajo v veljavi tudi pravila glede vročanja pošiljk. Vse vrste poštnih pošiljk  se že od 11. maja letos vročajo na običajen način, vendar brez fizičnega kontakta med pismonošem in naslovnikom z upoštevanjem ustrezne varnostne razdalje. V  primeru, da ustrezne varnostne razdalje ni mogoče zagotoviti, se preprečuje možnost širjenja bolezni COVID19 z obveznim nošenjem zaščitne maske, ki je obvezna do trenutka izstopa iz zaprtih prostorov, rednim razkuževanjem rok ali uporabo zaščitnih rokavic in razkuževanjem pisal pismonoš. Nekatere storitve, kot so dostava z vnosom v stanovanje, vnos/odvoz blaga v stanovanje naslovnika, fotokopiranje ipd., se do nadaljnjega tako še vedno ne izvajajo.

 

Ob tem strankam predlagamo, da se v kar največji možni meri poslužujejo alternativnih oblik pošte za sprejem in izročanje pošiljk.

 

Vsekakor stranke vljudno prosimo, da se držijo predpisanih navodil in priporočil pristojnih institucij, saj bomo le tako poskrbeli za svoje zdravje in zdravje drugih ljudi. 


 
 
 
 
 

Kontakt za medije

pr@posta.si

Materiali za medije

  •  
  •  
  •  
Posita IPPS Moj Paket PS Logistika EPPS Intereuropa