Sporočila za medije

Tomaž Kokot je novi predsednik nadzornega sveta Pošte Slovenije

Datum objave: 17.03.2021

Potem ko je uprava Slovenskega državnega holdinga pred potekom mandata odpoklicala štiri dosedanje člane nadzornega sveta Pošte Slovenije, predstavnike kapitala, in za mandatno obdobje štirih let imenovala nove, so se člani nadzornega sveta danes sestali na svoji prvi, konstitutivni seji. Na njej so izvolili predsednika in namestnika predsednika nadzornega sveta. Predsednik nadzornega sveta je postal Tomaž Kokot, njegov namestnik pa Franci Mihelič.

Uprava Slovenskega državnega holdinga je na svoji seji 2. 3. 2021 za mandatno obdobje štirih let kot predstavnike kapitala imenovala šest novih članov nadzornega sveta, in sicer Matjaža Fortiča, Tomaža Kokota, Aleša Buležana, Francija Miheliča, Ervina Renka in Tomaža Kostanjevca. Kot predstavnika Sveta delavcev Pošte Slovenije v nadzornem svetu ostajata Saša Gržinić in Dijana Kos, ki jima mandat poteče 13. 1. 2024.

V skladu s korporativno prakso je bila vsebina prve seje namenjena konstituiranju nadzornega sveta Pošte Slovenije in seznanitvenim vsebinam. Poslovodstvo družbe, generalni direktor mag. Boris Novak ter člana poslovodstva mag. Andrej Rihter in Vinko Filipič, je nove člane nadzornega sveta seznanilo z delovanjem in poslovanjem družbe, glavnimi strateškimi usmeritvami ter najpomembnejšimi akti.

Za leto 2021 Pošta Slovenije predvideva nadaljnjo zmerno rast prihodkov ob upoštevanju postopnega umirjanja epidemije. Ključni za doseganje rasti bodo še naprej prihodki od paketnih in logističnih storitev, pomembne pa ostajajo pisemske in IT storitve ter storitve na mreži. E-substitucija bo v letu 2021 vplivala na zmanjšanje števila pisemskih pošiljk in storitev iz poslovne mreže, ki jo je vpliv epidemije Covida-19 še dodatno pospešil. Največje povečanje pa načrtuje na področju paketov in hitre pošte, predvsem iz naslova nadaljevanja trenda povečanja nakupov prek spletne prodaje.

Sicer pa bo Skupina Pošta Slovenije v skladu s svojim Strateškim razvojnim programom do leta 2025 nadaljevala s transformacijo iz tradicionalnega poštnega operaterja v mednarodno poštno-logistično podjetje ter zasledovala predvsem rast na področju paketov, logističnih storitev in IKT-rešitev.


 
 
 
 
 

Kontakt za medije

pr@posta.si

Materiali za medije

  •  
  •  
  •