Sporočila za medije

Svetovni dan pošte v znamenju trajnosti

Datum objave: 07.10.2022

Ob svetovnem dnevu pošte, 9. oktobra, vsako leto obeležujemo dan, ko je bila leta 1874 v Švici ustanovljena Svetovna poštna zveza. Gre za specializirano organizacijo OZN, ki ima sedež v Bernu, njena naloga je usklajevanje poštnih sistemov in politik med 192 državami članicami. Slovenija se je tej drugi najstarejši organizaciji na svetu pridružila leta 1992. Namen svetovnega dne pošte je ozavestiti vlogo pošte v vsakdanjem življenju ljudi in podjetij ter njen prispevek k svetovnemu družbenemu in gospodarskemu razvoju. V vodstvu Svetovne pošte zveze je tudi nekdanji svetovalec poslovodstva Pošte Slovenije Marjan Osvald, ki je bil v lanskem letu izvoljen za namestnika generalnega direktorja Mednarodnega urada Svetovne poštne zveze (UPU) za obdobje 2022–2025.

Osrednja nit letošnjega svetovnega dne pošte je prispevek pošte k trajnostni prihodnosti. Skupina Pošta Slovenije s svojim poslovanjem prispeva k ekonomskemu, družbenemu in socialnemu razvoju. Trajnost je tudi pomemben del korporacijske strategije Pošte Slovenije oziroma celotne Skupine Pošta Slovenije, kjer si prizadeva za čim bolj trajnostno poslovanje na vseh področjih poslovanja, od logističnih operacij, do komercialnega in družbenega vidika poslovanja. Sodeluje v pilotnih in evropskih projektih ter vlaga v e-vozni park, polnilno infrastrukturo, sončne elektrarne in energetsko učinkovitost objektov, razvoj zaposlenih, skrb za zdravje in varnost zaposlenih ter izvaja družbeno odgovorne projekte.

Do konca leta 2021 se je delež e-vozil povečal na 12 odstotkov vseh vozil, cilj do leta 2025  je na skoraj 50  odstotkov. Število vseh električnih dostavnih vozil se je v letu 2021 povečalo na 402, kar je za 135 vozil več kot v letu 2020. V letu 2020 je delež e-vozil v voznem parku znašal 7,7 odstotka, v letu 2022 pa se bo povečal na 16 odstotkov. Letno nameni več milijonov evrov za investicije v projekte energetske učinkovitosti. V prihodnje bo tudi v okviru projekta ELENA namestila sončne elektrarne na treh lokacijah, prav tako pa se pri novih investicijah v logistične pošte na petih objektih predvideva izvedba sončnih elektrarn. Eden zadnjih ekološko usmerjenih projektov je tudi energetska obnova pošte Velike Lašče, ki s sončno elektrarno na strehi, toplotno črpalko ter polnilnico za električna vozila postaja pasiven oziroma energetsko samostojen objekt.

Ob nedavnem obisku v Pošti Slovenije je prizadevanja za trajnostno poslovanje Pošte Slovenije pohvalil tudi generalni direktor Svetovne poštne zveze Masahiko Metoki: »V Pošti Slovenije ste iskren v nameri, da še dodatno izboljšate kvaliteto poštnih procesov in storitev, hkrati pa razmišljate o okoljskih zadevah. Zelo si prizadevate, da še dodatno okrepite sodelovanje in prispevek k Svetovni poštni zvezi na tem področju«. Namestnik generalnega direktorja Svetovne poštne zveze Marjan Osvald pa je ob tem poudaril: »Vesel sem, da Pošta Slovenije ostaja v skupini naprednih poštnih operaterjev in da je del kritične infrastrukture v družbi, kar seveda zahteva podporo odgovornega lastnika«.

9. oktobra se v okviru praznovanja zaključuje tudi dobrodelna akcija 'Poštar Pavli polni šolske torbe', ki je ena od družbeno odgovornih akcij Pošte Slovenije in v okviru katere so na poštah zbirali šolske potrebščine in finančne prispevke za otroke iz socialno ogroženih družin. Letos je bilo v poštnih poslovalnicah zbranih skoraj 38.000 kosov šolskih potrebščin, ki jih je Pošta Slovenije že dostavila med 52 članic Zveze prijateljev mladine Slovenije po vsej Sloveniji ter 13.225 EUR denarnih nakazil pravnih in fizičnih oseb.  Sredstva bodo namenjena za nakup delovnih zvezkov in ostalih potrebščin. Pošta Slovenije donacijska sredstva namenja različnim projektom in organizacijam tekom celega leta. Tako namenja donacije zdravstvu, kulturi, izobraževanju in lokalnim skupnostim. Kot družbeno odgovorno podjetje podpira društva, institucije, zavode, ustanove ter mnoge humanitarne, izobraževalne in razvojne projekte ter tudi dejavnosti s področja kulture, izobraževanja, športa itd. Veliko pozornosti namenja otrokom in najšibkejšim v družbi.  Pošta Slovenije v dobrodelne namene z donacijami prispeva vsako leto okrog 200 tisoč EUR.

Ob  svetovnem dnevu pošte bo na ta dan prost vstop v Muzej pošte in telekomunikacij v Polhovem Gradcu, kjer bo ob 15. uri voden ogled za družine.  Pošta Slovenije bo prav na ta dan izdala tudi priložnostna poštna žiga, ki bosta v uporabi na obeh dežurnih poštah v Ljubljani (1104 Ljubljana, Poljanski nasip 30) ter v Mariboru (2102 Maribor, Zagrebška cesta 106).

http://pregled.posta.si/o-posti-site/PublishingImages/Slike%20novice/svetovni-dan-poste900x420.jpg

Kontakt za medije

pr@posta.si

Materiali za medije

  •  
  •  
  •