Registrski računi se ukinjajo

Datum objave: 20.09.2016

​Potem imate na registrskem računu še vedno delnice, ki ste jih verjetno dobili v času privatizacije.

Registrski računi se ukinjajo  

Če ne želite, da bodo vaše delnice končale na sodnem depozitu, jih boste do konca leta morali prenesti na trgovalni račun. V Pošti Slovenije bomo poskrbeli, da bo odprtje trgovalnega računa pri največji slovenski borznoposredniški hiši ALTA Invest za vas čim bolj enostavno, hitro in brez skritih stroškov.

V izbranih poslovalnicah Pošte Slovenije je za vse, ki bodo delnice po prenosu na trgovalni račun prodali in kupnino vložili v vzajemni sklad ALTA ABS, celoten postopek popolnoma brez stroškov!

Kje odprem TRGOVALNI RAČUN?

Odprite trgovalni račun na sedežu ALTE v Ljubljani ali v izbranih poslovalnicah Pošte Slovenije.

Kaj potrebujem za odprtje TRGOVALNEGA RAČUNA?

  • Osebni dokument
  • Bančno kartico
  • Davčno številko

Kako prenesem DELNICE?

Ko imate odprt trgovalni račun, samo še podpišete obrazec za prenos.

  • hitro in enostavno
  • brez skritih stroškov
  • brez stroškov zaprtja trgovalnega računa

OMEJITEV ODGOVORNOSTI RAZKRITJE:

Vsebina tega sporočila je tržno sporočilo po drugem odstavku 212. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/2007 s spremembami; ZTFI) in ne izpolnjuje pogojev, ki veljajo za investicijske raziskave, pri čemer je za izdelavo in posredovanje odgovorna Pošta Slovenije d.d., Slomškov trg 10, 2000 Maribor, ki je odvisni borznoposredniški zastopnik družbe ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana. ALTA Invest d.d. opravlja dejavnost pod nadzorom Agencije za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana.

Vsebina je pripravljena in posredovana izključno z namenom obveščanja in seznanjanja z ukinitvijo registrski računov, odprtih pri Centralni klirinško depotni družbi (KDD) ter predstavitvijo možnosti po ukinitvi registrskih računov.

Naložbe v finančne instrumente so povezane s tveganjem, zato je seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v finančne instrumente pogoj za oblikovanje ustrezne naložbene odločitve.

ALTA Invest d.d. in Pošta Slovenije d.o.o. sta s strani družbe ALTA Skladi d.d. pooblaščeni za trženje enot skladov ALTA in imata ekonomski interes za prodajo enot skladov ALTA oz. nalaganja strankinega premoženja v enote skladov ALTA.

Ostale informacije o storitvah, Splošni pogoji poslovanja, Cenik storitev ALTA Invest d.d. in ostale informacije so dostopne na spletni strani www.alta.si. ALTA Invest d.d. je vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, MŠ: 3710432000, ID za DDV: SI89931181, Osnovni kapital: 2.031.803,00 EUR. Pošta Slovenije d.o.o. je vpisana pri Okrožnem sodišču v Mariboru, MŠ 588144700, ID za DDV: SI25028022, Osnovni kapital 121.472.482 EUR.

Posita IPPS Moj Paket PS Logistika EPPS Intereuropa