Razvoj digitalnih poštnih predalov v projektu eTrezor

Datum objave: 13.08.2018
Razvoj digitalnih poštnih predalov v projektu eTrezor

Pošta Slovenije je bila z vlogo za sofinanciranje projekta Sistem digitalnih poštnih predalov uspešna na javnem razpisu Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2 Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Skupaj s konzorcijskim partnerjem Alcad razvijamo storitev eTrezor, ki bo prebivalcem zagotavljala celovito e-poslovanje in verodostojno izmenjavo digitalnih dokumentov s poslovnimi in javno-pravnimi subjekti.

Osnovni namen projekta eTrezor je razvoj in vzpostavitev sistema digitalnih poštnih predalov za pripravo, uvoz, prejemanje, podpisovanje, pošiljanje in hrambo katerihkoli dokumentov v e-obliki. Rešitev bo podpirala večjezičnost oz. lokalizacijo in bo upoštevala zahteve EU uredbe eIDAS, zato bodo lahko storitev poleg nacionalnih uporabnikov uporabljali tudi ostali prebivalci EU in tudi izven.

Osnova storitve bo digitalni poštni predal, v katerem bodo uporabniki lahko verodostojno hranili dokumente v e-obliki, zagotovljene pa bodo tudi dodatne funkcionalnosti oz. storitve, kot npr. verodostojno podpisovanje pogodb v e-obliki, nakup vzorcev najpogostejših dokumentov, izmenjava digitalnih dokumentov med uporabniki sistema, verodostojno pošiljanje digitalnih dokumentov drugim (zunanjim) uporabnikom preko storitev e-vročanja, kakor tudi prejemanje dokumentov iz zunanjih virov.

eTrezor bo v prvi vrsti namenjen zasebnim uporabnikom (prebivalcem), za katere bo osnovna storitev brezplačna, nekatere dodatne storitve pa se bodo zaračunavale. Tako bodo prebivalci lahko hranili digitalne dokumente, ki jih bodo pripravili, prejeli ali uvozili v svoj eTrezor, pripravili določeno vrsto dokumentov ali pridobili že pripravljene vzorce pogostih digitalnih dokumentov (npr. pogodbe, e-račune, vloge, police ipd.), vsebino dokumentov medsebojno uskladili z nasprotno stranko v postopku, dokumente verodostojno elektronsko podpisali in jih poslali naslovnikom znotraj sistema oz. preko sistemov e-vročanja tudi zunanjim naslovnikom. Na ta način bomo prebivalcem zagotovili, da bodo lahko hitro, enostavno in popolnoma digitalno dvosmerno komunicirali tako s poslovnim svetom, kot tudi z javno-pravnimi subjekti. Prebivalci bodo lahko pri usklajevanju vsebine dokumentov sodelovali medsebojno, s poslovnim svetom ali državnimi organi, pri čemer bodo lahko podpisovali vloge, pogodbe in druge dokumente, katere sedaj podpisujejo v papirni obliki. Cilj je doseči uporabnost, ki bo vsakemu prebivalcu omogočala hrambo, podpisovanje, pošiljanje in prejemanje katerihkoli dokumentov v e-obliki.


Posita IPPS Moj Paket PS Logistika EPPS Intereuropa