Razpis kadrovskih štipendij v šolskem letu 2018/2019

Datum objave: 21.09.2018

 1. Študente in študentke, ki se izobražujejo na višješolskem strokovnem študiju (VI/1)

 • ŠC za pošto, ekonomijo in telekomunikacije, smer ekonomist – 3 štipendije (1 štipendija za 1. letnik, 2 štipendiji za 2 letnik)
 • Višja prometna šola, smer logistično inženirstvo – 3 štipendije (1 štipendija za 1. letnik, 2 štipendiji za 2. letnik)

2. Študente in študentke, ki se izobražujejo na visokem strokovnem oz. univerzitetnem študiju (VI/2) – 1. bolonjska stopnja

 • Fakulteta za pomorstvo in promet, Prometna tehnologija in transportna logistika smer tehnologija poštnega prometa – 1 štipendija (2. letnik)
 • Fakulteta za pomorstvo in promet, Prometna tehnologija in transportna logistika smer transportna logistika – 2 štipendiji (2. letnik)
 • Fakulteta za logistiko v Celju, gospodarska in tehniška logistika – 4 štipendije ( 3. štipendije za 2. letnik, 1 štipendija za 3 letnik)
 • Fakulteta za logistiko v Celju, logistika sistemov – 3 štipendije (2 letnik)
 • Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko – 2 štipendiji ( 1 štipendija smer multimedijska komunikacija za 2 letnik, 1 štipendija smer mehatronika za 2 letnik)

3. Študente in študentke, ki se izobražujejo na magistrskih študijskih programih (VII) – 2. bolonjska stopnja

 • Ekonomsko-poslovna fakulteta oz. Ekonomska fakulteta – 3 štipendije (2 štipendiji za 3. letnik smer poslovna informatika oz. mednarodno poslovanje, 1 štipendija ekonomske in poslovne vede, smer management, organizacija in človeški viri, za 2.letnik)

Kandidati na naslov: Pošta Slovenije, d.o.o., Oddelek za razvoj zaposlenih, 2500 Maribor posredujejo:

 • Vlogo (prošnjo)
 • Življenjepis
 • Kopijo potrdila o opravljenih izpitih iz preteklega študijskega leta
 • Potrdilo o vpisu v študijsko leto 2018/2019

Štipendistom nudimo:

 • Mesečno prejemanje kadrovske štipendije za čas izobraževanja
 • Opravljanje praktičnega izobraževanja
 • Opravljanje počitniške prakse
 • Zaposlitev v družbi

Pri izboru kandidatov za dodelitev kadrovske štipendije bomo obravnavali vloge, ki bodo prispele na zgornji naslov najkasneje do 10. 10. 2018.

Z izbranimi kandidati bomo za čas izobraževanja sklenili pogodbo o štipendiranju.

Po zaključenem študiju se bodo štipendisti v zaposlili v družbi na delovnih mestih v skladu s pridobljeno stopnjo izobrazbe in sistemizacijo delovnih mest.


Posita IPPS Moj Paket PS Logistika EPPS Intereuropa