Razpis kadrovskih štipendij

Datum objave: 08.12.2017

Pošta Slovenije d.o.o., razpisuje kadrovske štipendije za:

 1. Dijake in dijakinje, ki se izobražujejo v nižjem poklicnem izobraževanju (2-letno izobraževanje) in srednjem poklicnem izobraževanju (3-letno izobraževanje) – 66 štipendij
 2. Študente in študentke, ki se izobražujejo na področju tehnologije poštnih in drugih storitev – 2 štipendiji
 3. Študente in študentke ki se izobražujejo na področju logističnih procesov – 4 štipendije
 4. Študente in študentke, ki se izobražujejo na področju človeških virov in kadrovski management – 2 štipendiji

Kandidati na naslov: Pošta Slovenije, d.o.o., Oddelek za izobraževanje in razvoj zaposlenih, 2500 Maribor posredujejo:

 • Vlogo (prošnjo)
 • Življenjepis
 • Kopijo spričevala iz preteklega šolskega leta
 • Potrdilo o vpisu v šolsko leto 2017/2018

Štipendistom nudimo:

 • Mesečno prejemanje kadrovske štipendije za čas izobraževanja
 • Opravljanje praktičnega usposabljanja z delom oziroma praktičnega izobraževanja
 • Opravljanje počitniške prakse
 • Zaposlitev v družbi

Pri izboru kandidatov za dodelitev kadrovske štipendije bomo obravnavali vloge, ki bodo prispele na zgornji naslov najkasneje do 15. 12. 2017. Prednost imajo dijaki oziroma študentje višjih letnikov.

Poleg izpolnjevanja razpisanih pogojev bomo pri dodelitvi kadrovske štipendije upoštevali še lokacijo stalnega bivališča ter mnenje na podlagi opravljenih razgovorov.

Kot ustrezno lokacijo bivališča za dijake in dijakinje štejemo bivališča, ki se nahajajo na območjih organizacijskih enot (pošt) štipenditorja. Tako bomo, za območje:

 1. Poslovne enote Maribor dodelili 10 štipendij
 2. Poslovne enote Celje (in Novo mesto) dodelili 20 štipendij,
 3. Poslovne enote Koper (in Nova Gorica) dodelili 18 štipendij,
 4. Poslovne enote Ljubljana (in Kranj) dodelili 10 štipendij,
 5. Poslovne enote Poštni logistični center (Ljubljana in Maribor) dodelili 8 štipendij.

Kot ustrezno lokacijo bivališča za študente štejemo bivališča na območju severovzhodne Slovenije.

Kot ustrezno lokacijo bivališča za dijake štejemo bivališča na območju Poslovnih enot.

Z izbranimi kandidati bomo za čas izobraževanja sklenili pogodbo o štipendiranju.

Po zaključenem nižjem poklicnem izobraževanju (2-letno izobraževanje) in srednjem poklicnem izobraževanju (3-letno izobraževanje), se bodo štipendisti zaposlili na delovnem mestu pismonoše.

Po zaključenem študiju se bodo štipendisti v zaposlili v družbi na delovnih mestih v skladu s pridobljeno stopnjo izobrazbe in sistemizacijo delovnih mest.


Posita IPPS Moj Paket PS Logistika EPPS Intereuropa