Obvestila

Prispevek ob Tednu požarne varnosti

Datum objave: 30.09.2021

V skladu z Zakonom o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/2005 – uradno prečiščeno besedilo) in Uredbo o doplačilni znamki v mesecu požarne varnosti (Uradni list RS, št. 83/2006, 32/2011 in 8/2012) bo v Tednu požarne varnosti od 4. do 9. oktobra 2021 zaračunan prispevek v obliki e-doplačilne znamke. Prispevek je treba poravnati ob oddaji naslednjih poštnih pošiljk v notranjem in mednarodnem prometu, in sicer:

 • standardno pismo (brez storitve),
 • standardno pismo prednostno,
 • navadno pismo (brez storitve),
 • navadno pismo prednostno,
 • dopisnica (brez storitve),
 • dopisnico prednostno,
 • tiskovina (brez storitve),
 • priporočeno pismo (brez storitve),
 • priporočeno pismo prednostno,
 • vrednostno pismo (brez storitve),
 • vrednostno pismo prednostno,
 • navadni paket,
 • paket do 10 kg (brez storitve),
 • pošiljka za slepe in slabovidne ter
 • pošiljka za slepe in slabovidne prednostno.

Prispevek v višini 0,15 EUR v obliki e-doplačilne znamke vam bomo zaračunali po računu (pod šifro in nazivom storitve 808115 – Prispevek TPV).


 
 
 
 
 

Kontakt za medije

pr@posta.si

Materiali za medije

 •  
 •  
 •