Sporočila za medije

Prilagoditev nekaterih postopkov izplačil pokojnin

Datum objave: 27.10.2020

​Izplačila pokojnin brez fizičnega kontakta, zaradi omejitev pri vstopu na pošto, Pošta Slovenije stranke prosi, da se izogibajo obisku pošt tik pred zaprtjem.

Pošta Slovenije si tudi v drugem valu epidemije COVIDA-19 prizadeva zagotavljati način dela, ki v največji možni meri pred morebitnimi okužbami v prvi vrsti ščiti zaposlene na Pošti Slovenije ter stranke ob hkratnem izvajanju kar najvišje kakovosti poštnega prometa, četudi v omejeni in prilagojeni obliki. Postopki izplačil pokojninskih nakaznic, ki jih je Pošta Slovenije  skupaj z Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije prilagodila že v prvem valu epidemije COVIDA-19, ostajajo v veljavi tudi ob spopadanju z drugim valom epidemije. 
Zaradi omejitev pri vstopu na pošto (omejitev števila strank v prostoru) Pošta Slovenije stranke prosi, naj obisk pošte načrtujejo skozi celoten delovnik posamezne pošte in se izogibajo obisku pošt tik pred zaprtjem. 

Izplačila pokojnin prek pokojninskih nakaznic v dostavi oziroma na terenu,  v največji meri potekajo na ustaljen način, z minimalnimi prilagoditvami zaradi upoštevanja varnostnih ukrepov. Izplačila potekajo na način brez fizičnega kontakta, na primernem mestu na naslovu prejemnika, o čemer ti prejmejo ustne napotke od pismonoše. 

Postopki so prilagojeni tudi za primere posameznikov, ki so priklenjeni na posteljo ali so drugače gibalno ovirani do te mere, da ne morejo priti pismonošu naproti, torej prevzeti pokojnine na vhodu v stavbo. Izplačilo pokojnin tem upokojencem je prilagojeno tako, da pismonoša osebi, ki prejemnika neguje oziroma živi z njim v gospodinjstvu, pusti enkratno pooblastilo za dvig pokojninske nakaznice na pošti. 

Oseba, ki prejemnika neguje oziroma živi z njim v gospodinjstvu, se z izpolnjenim in podpisanim enkratnim pooblastilom s strani prejemnika pokojnine oglasi na določeni pošti, kjer  uslužbenec na poštnem okencu izvede identifikacijo osebe s preveritvijo podatkov v osebnem dokumentu ter nato izplača pokojnino.  

Prilagojeni so tudi postopki izplačila pokojnin varovancem v domovih za ostarele oziroma drugih inštitucijah. Pokojnine za oskrbovance domov se izplačujejo pooblaščenim osebam.  

Aktualne informacije v zvezi z ukrepi, povezanimi s COVID-19 in poštnim prometom so objavljene na naši spletni strani pod zavihkom Covid-19, strankam pa je na voljo tudi  kontaktni center na brezplačni telefonski številki 080 14 00 oz. info@posta.si.


 
 
 
 
 

Kontakt za medije

pr@posta.si

Materiali za medije

  •  
  •  
  •  
Posita IPPS Moj Paket PS Logistika EPPS Intereuropa