Sporočila za medije

Pošto Slovenije bo začasno vodil Tomaž Kokot

Datum objave: 30.03.2021


Nadzorni svet Pošte Slovenije je na današnji seji z mag. Borisom Novakom sklenil dogovor o prenehanju pogodbe o zaposlitvi in razrešitvi z mesta generalnega direktorja Pošte Slovenije, s čimer mu bo mandat prenehal z 31. marcem 2021. Za vršilca dolžnosti generalnega direktorja družbe je nadzorni svet do imenovanja novega generalnega direktorja imenoval dosedanjega predsednika nadzornega sveta Pošte Slovenije Tomaža Kokota. V upravi družbe ostajata člana poslovodstva Pošte Slovenije mag. Andrej Rihter in Vinko Filipič.

Tomaž Kokot je opravil magisterij ekonomskih in poslovnih ved 2. bolonjske stopnje, trenutno opravlja doktorski študij na področju projektnega managementa. Ima delovne izkušnje s področja vodenja, koordiniranja in usmerjanja aktivnosti podjetja, koordiniranja dela organizacijskih enot, vodenja finančnega poslovanja podjetja ter prestrukturiranja ali reorganiziranja podjetja, vodenja širitve poslovanja podjetja na nove trge in nova tržna področja ter vpeljave novih poslovnih modelov.

Ob današnjem imenovanju je Tomaž Kokot poudaril:« Ob prevzemu funkcije vršilca dolžnosti generalnega direktorja Pošte Slovenije se mag. Borisu Novaku zahvaljujem za dosedanje dolgoletno vodenje Pošte Slovenije. Prevzeto funkcijo jemljem s polno odgovornostjo ter z zavedanjem, da je Pošta Slovenije ena izmed pomembnejših državnih družb, kar se je pokazalo tudi v času epidemije. Vse dokler bom opravljal to funkcijo, bom sledil že začrtani razvojni strategiji Skupine Pošta Slovenije ter si prizadeval za njeno nadaljnjo rast in razvoj.«

Dosedanji generalni direktor mag. Boris Novak je Pošto Slovenije vodil od 15. maja 2012, ko je nastopil prvi petletni mandat generalnega direktorja Pošte Slovenije. Marca 2017 ga je nadzorni svet Pošte Slovenije ponovno imenoval za generalnega direktorja za prihodnje petletno obdobje.

Vse naloge predsednika nadzornega sveta Pošte Slovenije opravlja namestnik predsednika nadzornega sveta Franci Mihelič. Kot predstavniki kapitala so člani nadzornega sveta še Matjaž Fortič, Aleš Buležan, Ervin Renko in dr. Tomaž Kostanjevec, kot predstavnika Sveta delavcev Pošte Slovenije pa sta v nadzornem svetu Saša Gržinić in Dijana Kos. 


 
 
 
 
 

Kontakt za medije

pr@posta.si

Materiali za medije

  •  
  •  
  •