Novice

Pošti Slovenije priznanje na področju upravljanja s tveganji

Datum objave: 12.05.2022

Pošta Slovenije je prejela priznanje za deset let delovanja v Združenju za tveganja in zavarovanja SI.RISK. Pred desetimi leti se je ob njegovih začetkih Pošta Slovenije pridružila združenju, da bi okrepila zavedanje in strokovnost na področju upravljanja s tveganji, da bi znotraj društva izmenjevala izkušnje in mnenja ter zastopala strokovne interese pri pripravi zakonodaje s tega področja. Od vzpostavitve celovitega sistema korporativnega upravljanja tveganj leta 2009 Pošta Slovenije vseskozi razvija in dopolnjuje celovit sistem korporativnega upravljanja tveganj. 

Tudi v prihodnje bo velik poudarek namenjen ključnim elementom za uspešno upravljanje s tveganji. Ti elementi so enoten sistem prepoznavanja in vrednotenja tveganj, sprejemanje ustreznih ukrepov za njihovo obvladovanje, visoko zavedanje zaposlenih o tveganjih, kontinuirano spremljanje ključnih tveganj ter proaktivno ukrepanje in nenehno izboljševanje sistema obvladovanja tveganj.

Osnovni namen Slovenskega združenja za tveganja in zavarovanja SI.RISK je razvoj področja obvladovanja tveganj in zavarovanj v gospodarskih in javnih družbah. Priznanje za deset let delovanja je Pošta Slovenije prejela na slavnostnem dogodku ob okroglem jubileju združenja.
 
 
 
 
 

Kontakt za medije

pr@posta.si

Materiali za medije

  •  
  •  
  •