Sporočila za medije

Pošiljanje pošiljk za volilne upravičence v tujino

Datum objave: 20.04.2022


V zvezi z navedbami v nekaterih medijih glede zamud pri pošiljanju pošiljk za volilne upravičence v tujino Pošta Slovenije poudarja, da je storila vse, da bi zagotovila dostavo pošiljk v čim krajšem času. Do zamud pri pošiljanju glasovnic v tujino ne prihaja po krivdi Pošte Slovenije. Delo je organizirano na način, da se pošiljke, sprejete v Sloveniji, odpravijo v tujino pravočasno. 

Prva oddaja pošiljk za volilne upravičence s stalnim prebivališčem v tujih državah je bila za volitve 24. 4. letos izvedena trinajst dni pred pričetkom volitev, medtem ko je bila prva oddaja pošiljk za predčasne volitve v letu 2018 izvedena sedemnajst dni pred izvedbo volitev. Že v primeru pričetka oddaje pošiljk gre za štiridnevni zamik glede na ustaljeno prakso. Prav tako je do zamika prišlo pri zadnjem dnevu oddaje pošiljk, in sicer so bile pošiljke Pošti Slovenije letos predane le devet dni pred izvedbo volitev oziroma zgolj štiri delovne dni pred dnevom, ko je treba izvesti njihovo dostavo naslovnikom. V letu 2018 so bile zadnje pošiljke za predčasne volitve v državni zbor oddane trinajst dni pred dnevom volitev oziroma devet delovnih dni pred dnevom, ko je treba izvesti dostavo naslovnikom. V tem primeru gre torej za razliko pet delovnih dni glede na običajno prakso oddaje.

Pošta Slovenije dodatno pojasnjuje, da je prvi del pošiljk za volilne upravičence s stalnim prebivališčem v evropskih državah v količini okoli 22.300 pošiljk prejela v ponedeljek, 11. 4. 2022.  V torek, 12. 4. 2022, pa je prejela okoli 12.000 pošiljk. Vse pošiljke je treba pred predajo v mednarodni promet skenirati (skenira se koda na ovojnici). Po skeniranju se pošiljke predajo v žigosanje in usmerjanje ter pripravo vreč in dokumentacije (poštnih sklepov) za naslovne države. Glede na to, da se odprave pričnejo izvajati med 3. uro in 5.30 uro zjutraj, je Pošta Slovenije pošiljke iz Slovenije odpravila v navedenem terminu, to pomeni v noči iz torka na sredo. Skupaj je šlo za 47 vreč, od katerih jih je bilo v naslovno državo 33 dostavljenih še isti dan, to je 13. 4. 2022, 14 vreč pa je bilo dostavljenih naslovnim poštam 14. 4. 2022, to je naslednji delovni dan. Ker gre za prednostne pošiljke, bi morale biti vse omenjene pošiljke naslovnikom dostavljene najkasneje v torek, 19. 4. 2022.

V petek  je Pošta Slovenije dodatno prejela še okoli 21.300 pošiljk, ki jih je bilo prav tako treba skenirati, žigosati, usmeriti in pripraviti v poštne sklepe, za kar je Pošta Slovenije poskrbela tudi med prazničnim vikendom. Pošiljke so bile iz Slovenije odpravljene v noči iz ponedeljka, 18. 4. 2022, na torek, 19. 4. 2022. Po zadnji preveritvi je na naslovne pošte evropskih držav že včeraj prispelo več kot 60 odstotkov vreč. Ostale bi morale na naslovne pošte evropskih držav prispeti danes 20. 4. 2022, tako da bo dostava pošiljk praviloma izvedena do petka 22. 4. 2022.  

Roki prenosa pisemskih pošiljk v mednarodnem prometu so informativni in ne zagotovljeni, zato Pošta Slovenije ne more odgovarjati za morebitno nepravočasno dostavo. Prav tako pa je Pošta Slovenije, kot navedeno, storila vse, da bi zagotovila dostavo pošiljk v čim krajšem času, to pomeni, da jih je do naslovnih držav pripeljala že na dan odprave oziroma naslednji delovni dan.

 
 
 
 
 

Kontakt za medije

pr@posta.si

Materiali za medije

  •  
  •  
  •