Novice

Partner v projektu ELENA Program trajnostne mobilnosti v Sloveniji

Datum objave: 29.12.2021

Pošta Slovenije se je v prizadevanjih za trajnostni razvoj kot konzorcijski partner vključila v program ELENA »Sustainable Mobility Programme in Slovenia«. Projekt, ki se je uradno začel januarja 2021 in bo trajal do konca leta 2024, sofinancira Evropska komisija preko Evropske investicijske banke.

Konzorcijska pogodba med partnerji vključuje 9 občin in dve podjetji, to so mestne občine Novo mesto (kot vodilni partner), Kranj, Maribor, Murska Sobota in Celje, občine Laško, Slovenske Konjice, Zreče in Slovenska Bistrica ter podjetji ELES, d.o.o. in Pošta Slovenije d.o.o.

Globalni cilji evropskega mehanizma ELENA (European Local Energy Assistance), so povečanje energetske učinkovitosti, izraba obnovljivih virov energije in zmanjšanje izpustov C02, prednostne naloge projekta »ELENA Program trajnostne mobilnosti v Sloveniji« pa so usmerjene v tehnično pomoč pri snovanju in izvedbi ukrepov trajnostne mobilnosti, s poudarkom na kolesarskih in peš povezavah ter različnih oblikah elektro-mobilnosti.

Celoten projekt je upravičen do 2.388.000 evrov tehnične pomoči Evropske investicijske banke, Pošta Slovenije pa bo sofinanciranje uporabila za pripravo potrebnih analiz in tehnične dokumentacije, ki bodo služile za izhodišče pri vzpostavitvi potrebne polnilne infrastrukture na celotnem omrežju poštnega voznega parka.evropska-investicijska-banka.png
Za vsebino te objave so odgovorni izključno avtorji. Ni nujno, da odraža mnenje Evropske unije. Za kakršno koli uporabo vsebovanih informacij ne odgovarja niti Evropska investicijska banka niti Evropska komisija.

 
 
 
 
 

Kontakt za medije

pr@posta.si

Materiali za medije

  •  
  •  
  •