Novice

Partner tudi v projektu ELENA "Sustainable Energy East Slovenia (SE-ES)"

Datum objave: 19.01.2022


Projekt se je uradno pričel v aprilu 2021, sredstva projekta pa so namenjena za sofinanciranje tehnične in druge dokumentacije investicijskih projektov, s ciljem izvedbe energetskih investicij na področju energetske sanacije stavb, namestitve fotovoltaičnih naprav, ukrepov za energetsko učinkovitost ulične razsvetljave ter izkoriščanja odpadne toplote iz transformatorjev.

V Pošti Slovenije bodo prednostne naloge priprava dokumentacije za vzpostavitev sončnih elektrarn na omrežju Pošte Slovenije.

Prvo sončno elektrarno smo postavili na lokaciji PE Celje v skladu s strategijo energetske učinkovitosti in korporativno strategijo Skupine Pošta Slovenije, ki do leta 2025 zasleduje vrsto smelih ciljev. Med cilji, ki smo si jih zastavili v Skupini Pošta Slovenije do leta 2025, so: 12-odstotno znižanje porabe goriva za prevozna sredstva glede na leto 2018; 55 odstotkov energije, ki jo porabimo, pridobiti iz obnovljivih virov v stavbah; doseči 46-odstotni delež električnih vozil v našem voznem parku; zmanjšati ogljični odtis za 14 odstotkov glede na leto 2018.

Elena sončna elektrarna

RK: V projekt je vključenih 13 partnerjev iz štirih statističnih regij in 12 različnih občin: Mestna občina Kranj, Novo mesto, Maribor, Laško, Slovenske Konjice, Zreče, Slovenska Bistrica, Šmarje pri Jelšah, Makole, Selnica ob Dravi, Duplek ter Eles in Pošta Slovenije.


evropska-investicijska-banka.png
Za vsebino te objave so odgovorni izključno avtorji. Ni nujno, da odraža mnenje Evropske unije. Za kakršno koli uporabo vsebovanih informacij ne odgovarja niti Evropska investicijska banka niti Evropska komisija.

 
 
 
 
 

Kontakt za medije

pr@posta.si

Materiali za medije

  •  
  •  
  •