Sporočila za medije

Odziv Pošte Slovenije na odprto pismo enega od obeh reprezentativnih sindikatov v družbi odločevalcem v RS

Datum objave: 07.04.2021
V zvezi z odprtim pismom Sindikata poštnih delavcev, ki ga je naslovil na odločevalce v RS in v katerem predstavlja svoj pogled na sistemske in zakonodajne rešitve delovanja Pošte Slovenije kot izvajalke univerzalne poštne storitve in njenih zaposlenih, Pošta Slovenije pojasnjuje stališče do aktualnih tem, ki jih je v pismu izpostavil sindikat.

Pošta Slovenije ves čas epidemije covida-19 vlaga vse napore, da zagotovi prenos poštnih pošiljk na kakovosten in varen način za zaposlene in uporabnike ter nenehno uvaja dodatne ukrepe za čim bolj tekoče odvijanje poštnega prometa v vseh fazah prenosa pošiljk, dopolnjuje dodatne kadrovske kapacitete, omogoča alternativne možnosti izročanja pošiljk ipd. Prav tako skrbno spremlja razmere ter sprejema ukrepe ter rešitve, ki so primerljive z evropskimi praksami in ki pripomorejo k izboljšanju pogojev dela in k nadaljnji rasti ter razvoju družbe, in sicer z ustreznimi sistemskimi rešitvami tako v času epidemije covida-19 kot tudi sicer.

Pošta Slovenije poudarja, da nenehno vodi aktiven socialni dialog z obema reprezentativnima sindikatoma v družbi, tako s Sindikatom poštnih delavcev kot s Sindikatom delavcev prometa in zvez. Ob tem se odziva na pripombe socialnih partnerjev ter spoštuje vse sklenjene dogovore z obema reprezentativnima sindikatoma. V letih 2017-2020 je tako Pošta Slovenije za izboljšanje pogojev dela in materialnih ter socialnih pravic zaposlenih namenila skupaj dodatnih 37,7 mio. EUR.

Pošta Slovenije si ob spremenjenih razmerah na trgu in hitro padajočih količinah pisemskih pošiljk ter hkratni zavezi po vzdrževanju visoke gostote poštnega omrežja in minimalno petkrat tedenski dostavi z visokimi standardi kakovosti na vse naslove v državi, kar zanjo  predstavljata vedno večje breme, tudi sama prizadeva za nujno potrebne spremembe Zakona o poštnih storitvah.  Skladno z dobro prakso EU v poštnem sektorju si bo kot izvajalka univerzalne poštne storitve, ki jo izvaja  v javnem interesu, še naprej prizadevala za spremembe na tem področju, tudi v smislu prilagoditve univerzalne poštne storitve  dejanskemu obsegu in potrebam prebivalcev.

V zvezi z navedbami Sindikata poštnih delavcev glede najemanja pogodbenih izvajalcev, je Pošta Slovenije že večkrat poudarila, da najem pogodbenih izvajalcev ne pomeni zmanjševanja redno zaposlenih sodelavcev. Pošta Slovenije bo število redno zaposlenih sodelavcev povečevala tudi v letu 2021.

Pošta Slovenije ob  koncu dodaja, da so se v začetku meseca marca 2021 začela pogajanja za novo Kolektivno pogodbo Pošte Slovenije, ki prav tako naslavljajo nekatere aktualne teme  v družbi. Cilj je doseči dogovor o novi Kolektivni pogodbi Pošte Slovenije z veljavnostjo od leta 2022 naprej.  Vsekakor pa bo Pošta Slovenije, tako kot leta doslej, tudi v naprej vodila socialni dialog s socialnimi partnerji, saj lahko le s skupnim sodelovanjem zagotavlja uspešno poslovanje in zadovoljstvo zaposlenih.


 
 
 
 
 

Kontakt za medije

pr@posta.si

Materiali za medije

  •  
  •  
  •