Sporočila za medije

Odziv Pošte Slovenije na navedbe Sindikata poštnih delavcev

Datum objave: 12.01.2023

Pošta Slovenije v zvezi z navedbami Sindikata poštnih delavcev poudarja, da sprejema vse potrebne ukrepe in si bo v skladu s kolektivno pogodbo ter možnostmi še naprej prizadevala za izboljšanje delovnih pogojev in stimulativnega plačila za opravljeno delo, saj se zaveda pomembne vloge, ki jo predstavljajo zaposleni v procesu ustvarjanja dodane vrednosti. Razmere v poslovnem okolju, povezane z energetsko krizo in visoko inflacijo ter naraščajočimi stroški, se odražajo tudi na poslovanju, zaradi česar družba beleži slabše poslovne rezultate od načrtovanih. Kljub temu Pošta Slovenije izvaja vse potrebne poslovne ukrepe in s predstavniki reprezentativnih sindikatov ves čas aktivno vodi socialni dialog. Poslovodstvo si prizadeva in si bo vedno prizadevalo za uspešen socialni dialog, ki temelji na razumnih argumentih in realni oceni dejanskih okoliščin.

Način uskladitve plač z inflacijo je določen z veljavno Kolektivno pogodbo Pošte Slovenije. V obdobju od oktobra leta 2021 so se vsem zaposlenim v Pošti Slovenije plače postopoma dvigovale štirikrat, v skupni višini za 11,3 %, od tega so se v letu 2022 povišale skupno za 7,1 %. Ob koncu leta 2022 je bil izplačan tudi del plače iz naslova poslovne uspešnosti v celotnem načrtovanem znesku. Aprila lani je bil zaposlenim izplačan regres v višini 1.650 EUR neto, kar je več kot določa Kolektivna pogodba Pošte Slovenije, ob tem se je v lanskem letu zvišalo povračilo stroškov za prehrano in prevoz ter presega znesek, ki ga kot neobdavčenega določa vladna uredba.

S podelitvijo dovoljenja za njeno izvajanje Pošti Slovenije, univerzalno poštno storitev uporabnikom regulira država. Pošti Slovenije pa njeno izvajanje, ob splošno znanem prehodu v digitalno družbo in precejšnjim upadom pisemskih storitev, predstavlja vedno večje poslovno-finančno breme. Pošta Slovenije bo zato tudi v prihodnje z deležniki aktivno iskala ustrezne rešitve glede sprememb modela izvajanja univerzalne storitve.

 

Kontakt za medije

pr@posta.si

Materiali za medije

  •  
  •  
  •