Sporočila za medije

Odziv Pošte Slovenije na napoved stavke

Datum objave: 08.05.2024

Poslovodstvo Pošte Slovenije ocenjuje, da ni utemeljenih razlogov za napoved stavke Sindikata poštnih delavcev, prav tako meni, da so navedbe Sindikata poštnih delavcev in Sindikata delavcev prometa in zvez neutemeljene.  V družbi se kontinuirano vodi aktiven socialni dialog, obravnavajo se vse teme, povezane z delovanjem podjetja in vključenostjo vseh zaposlenih, pri čemer si delodajalec prizadeva za usklajene odločitve z vsemi socialnimi partnerji v dobro in korist vseh zaposlenih. Poslovodstvo se tudi ves čas odziva na pobude socialnih partnerjev. Poleg tega Pošta Slovenije aktivno išče in zaposluje osebe v prometu in na področju dostave ter si aktivno prizadeva še izboljšati pogoje dela za zaposlene.

Povišanje plač in usklajevanje z inflacijo sta določena v podjetniški kolektivni pogodbi, ki jo poslovodstvo spoštuje. Vsem zaposlenim so se tako s 1. januarjem letos osnovne plače povišale za 3 odstotke. Še za dodatne 3 odstotke so se v skladu z dogovorom zaposlenim osnovne plače povišale 1. marca. Ob tem je bil 24. aprila tudi izplačan najvišji regres v Pošti Slovenije doslej, in sicer v višini 2.000 evrov na zaposlenega. Od leta 2020 do 2024 so se osnovne bruto plače pismonoš dvignile za 38,5 %. Pošta Slovenije preko strategije zaposlovanja že dlje časa aktivno išče in zaposluje nove sodelavce v prometu, predvsem na področju dostave. Prosta delovna mesta objavlja na zaposlitvenih portalih, na spletni strani Pošta Slovenije | Zaposlitve (posta.si), na socialnih omrežjih in na straneh Zavoda za zaposlovanje RS.

Pošta Slovenije se tako kot drugi evropski poštni operaterji sooča s pospešeno digitalizacijo, ki vpliva na upad pisemskih pošiljk (za več kot -50 % v zadnjih 10 letih) in predstavlja pritisk na stroškovno učinkovitost. Praktično vse države se zaradi e-substitucije in sodobnih tehnologij, ki bistveno spreminjajo uporabniške navade potrošnikov, srečujejo s trendom neustavljivega padanja klasične pisne korespondence in porastom paketnih oz. blagovnih pošiljk. Tako številni poštni operaterji prilagajajo poslovanje z uvedbo novih poslovnih modelov, v okviru katerih ločujejo pisemski in paketno-logistični del v ločenih družbah, optimizirajo dostavne in maloprodajne mreže, višajo stopnjo avtomatizacije in digitalizacije procesov, izboljšujejo uporabniško izkušnjo, diverzificirajo storitvene portfelje, iščejo nove vire prihodkov, bodisi z uvajanjem novih storitev z višjo dodano vrednostjo, strateškimi partnerstvi, akvizicijami ali širitvijo na tuje trge ter si prizadevajo za prilagoditve poštne zakonodaje, da bi le-ta bolje odražala spremenjene potrebe uporabnikov.

Poslovodstvo Pošte Slovenije si bo še naprej prizadevalo za nadaljevanje konstruktivnega socialnega dialoga, ki je ključen za dobro delovanje družbe in medsebojno uspešno razumevanje. Obenem si v največji možni meri prizadeva izpolniti pričakovanja sindikatov in tudi sprejema ukrepe v tej smeri, pri čemer gre za kompleksne vsebine, ki terjajo čas in odločanje na strokovnih podlagah. Tudi v prihodnje se bodo nadaljevale aktivnosti za izboljšanje pogojev dela in materialnega položaja vseh zaposlenih ter ohranjanje socialne varnosti v podjetju.

Poslovodstvo bo z reprezentativnima sindikatoma v družbi tudi v naslednjih dneh nadaljevalo konstruktivni dialog glede napovedanih sindikalnih aktivnosti.

 

Kontakt za medije

pr@posta.si

Materiali za medije

  •  
  •  
  •