Sporočila za medije

Odziv Pošte Slovenije na javni dopis Sindikata poštnih delavcev

Datum objave: 15.12.2020

P​ošta Slovenije  je prejela javni dopis Sindikata poštnih delavcev (v nadaljevanju SPD) z zahtevami. Pošta Slovenije vodi stalen konstruktiven socialni dialog, v sklopu katerega bo z obema reprezentativnima sindikatoma v družbi  obravnavala aktualna vprašanja ter zahteve. Glede predloga novele Zakona o poštnih storitvah Pošta Slovenije ponovno poudarja, da gre za samostojno odločitev in pobudo sindikata in predlaganim spremembam novele zakona v vsebinskem smislu ne more nasprotovati, saj si za nujno potrebne spremembe Zakona o poštnih storitvah tudi sama prizadeva že vse od leta 2013. Pošta Slovenije bo, glede na to, da predlog zakona o poštnih storitvah v DZ ni bil sprejet, preko organov upravljanja družbe še naprej opozarjala na pomanjkljivosti obstoječe ureditve poštnih storitev in nujnost njegove posodobitve. 

Zaradi sprejetih ukrepov v času epidemije COVID-19 in s tem povezanim zaprtjem trgovinske dejavnosti, se je večina nakupov preselila na splet. Zato Pošta Slovenije vlaga vse napore, da zagotovi prenos poštnih pošiljk na kakovosten in varen način do uporabnika. S problemom zagotovitve pravočasne dostave se ta čas posledično soočajo poštni operaterji v EU, čakalne vrste pred poštnimi okenci pa so posledica omejenega števila strank v poslovalnicah zaradi spoštovanja vladnih ukrepov za zajezitev okužb s COVID-19 in zaprtja drugih sektorjev gospodarstva.

Na Pošti Slovenije se zavedajo, da se zaposleni soočajo z zahtevnimi delovnimi pogoji v tem času, ko se trudijo v čim krajšem roku dostaviti paketne pošiljke ob hkratnem spoštovanju ukrepov za zaščito svojega zdravja, sodelavcev in prejemnikov pošiljk. Zaradi bolniške odsotnosti, varstva otrok, nezmožnosti prihoda na delo, ukinitve javnega prevoza karantene ipd. se tudi Pošta Slovenije sooča z izzivi pri organizaciji dela, zato ves čas prilagaja način dela, da bi le-to potekalo kar se da nemoteno. Tako se nenehno uvajajo dodatni ukrepi za čim bolj tekoče odvijanje poštnega prometa v vseh fazah prenosa pošiljk, dodatne kadrovske kapacitete so se dopolnjevale  že tekom leta, zdaj pa se še dodatno zaposluje (letos so zaposlili 298 novih sodelavcev, do konca leta načrtujejo še dodatne zaposlitve), povečali so število študentov za pomoč pri delu ter najeli pogodbene izvajalce za dostavo paketov, pomagajo zaposleni v strokovnih službah Pošte Slovenije, uvedene so bile dodatne izmene dela, v najbolj obremenjenih poštnih poslovalnicah je bil podaljšan delovni čas, povečali so svoj vozni park ter zagotovili dodatne skladiščne prostore in postavili dodatne šotore za dnevno skladiščenje paketov. Uporabnikom je omogočeno tudi vračilo paketov tudi na bencinskih servisih Petrol ter alternativne možnosti izročanja pošiljk prek paketomatov, paketnikov in izročilnih mest točk trgovcev, kjer so blago naročili.

Ob tem Pošta Slovenije skrbi za izpolnjevanje zavez, ki jih ima do zaposlenih po sklenjenih dogovorih s socialnimi partnerji. Zaposleni v Pošti Slovenije redno prejemajo izplačila vseh dodatkov v skladu z določili kolektivne pogodbe kot tudi izplačila nadurnega dela, v času, ko je sezona na vrhuncu. Kljub temu, da je epidemija v veliki meri vplivala na letošnje poslovanje Pošte Slovenije, so zaposleni v skladu z določili kolektivne pogodbe v mesecu novembru prejeli dodatek za bistveno povečan obseg dela v neugodnih pogojih v višini 325 evrov bruto.

Zaradi posledic ukrepov ob drugem valu epidemije Pošta Slovenije posluje v izjemno oteženih pogojih, zato v tem trenutku vse svoje napore, moči in resurse usmerja v zagotavljanje nemotenega poštnega prometa. Vsekakor pa bo Pošta Slovenije, tako kot leta doslej, tudi v naprej vodila socialni dialog s socialnimi partnerji, saj lahko le s skupnim sodelovanjem zagotavlja uspešno poslovanje in zadovoljstvo zaposlenih.  
 
 
 
 

Kontakt za medije

pr@posta.si

Materiali za medije

  •  
  •  
  •  
Posita IPPS Moj Paket PS Logistika EPPS Intereuropa