Sporočila za medije

Odziv Pošte Slovenije na izjavo Sindikata poštnih delavcev glede najemanja pogodbenih izvajalcev

Datum objave: 30.03.2021

V zvezi z navedbami Sindikata poštnih delavcev glede najemanja pogodbenih izvajalcev Pošta Slovenije pojasnjuje, da najem pogodbenih izvajalcev ne pomeni zmanjševanja redno zaposlenih sodelavcev. Nasprotno, Pošta Slovenije bo število redno zaposlenih sodelavcev povečevala tako na področju dostave kot tudi manipulacije oziroma dela za okenci. Pošta Slovenije je možnost najema podizvajalcev pred sprejemom odločitve podrobno proučila in meni, da je v celoti skladna z zakonodajo.

Trenutno ima Pošta Slovenije sklenjene pogodbe za dostavo paketov z 10 pogodbenimi izvajalci, ki opravljajo dostavo s 83 vozili. Glede na število zaposlenih, ki v Pošti Slovenije odvisni družbi IPPS opravlja dostavo pošiljk, navedeno število vozil in izvajalcev predstavlja 2,7 odstotka lastnih izvajalcev v segmentu dostave in 1,4 odstotka vseh zaposlenih v segmentu prometa.

Razlog za oddajanje dela storitev zunanjim izvajalcem je predvsem v hitrejšem, lažjem in optimalnem pokrivanju večjih nihanj v obsegu poslovanja. Odločitev o sodelovanju s pogodbenimi izvajalci temelji na analizi potreb delovnega procesa, ponudbe na trgu in ekonomičnosti poslovanja. Gre za pogodbeno razmerje z elementi civilno-pravne narave, torej za sodelovanje med poslovnimi subjekti in ne za zaposlitev delavcev, saj Pošta Slovenije podizvajalcem plača storitev, ki se obračuna po številu enot, prevzetih v dostavo.

Pošta Slovenije je v zadnjem obdobju pogodbene izvajalce za dostavo paketnih pošiljk iskala predvsem konec lanskega leta in začetku letošnjega leta zaradi ekstremno povečanih količin paketnih pošiljk, ki so posledica epidemije covida-19 in spremenjenih navad potrošnikov. Postopki izbora različnih izvajalcev so bili izvedeni v skladu z zakonodajo oz. predpisi (5. odstavek 73. člena ZJN-3 – ločeni sklopi že izvedenih postopkov javnega naročanja za pogodbene prevoze).

Trenutno je na portalu javnih naročil (eNaročanje) objavljeno javno naročilo za izvajanje pogodbenih prevozov na prometnem križu HP (Hitre pošte). Gre za prevoze pošiljk HP z le petimi izvajalci na petih prevoznih relacijah po Sloveniji za obdobje petih let. Dolgoročnost sodelovanja je smotrna z vidika zagotavljanja dolgoročne kakovosti in optimizacije procesov obeh deležnikov, saj vsi gospodarski trendi ob hkratni nepredvidljivosti okoliščin trajanja prilagajanja javnega življenja napovedujejo še nadaljnjo rast paketnih pošiljk. Kot že navedeno, pa najem pogodbenih izvajalcev ne pomeni zmanjševanja redno zaposlenih sodelavcev. Število zaposlenih sodelavcev na področju dostave bo Pošta Slovenije v letošnjem letu še povečala, in sicer predvidoma za 82 zaposlenih.


 
 
 
 
 

Kontakt za medije

pr@posta.si

Materiali za medije

  •  
  •  
  •