Sporočila za medije

Odziv Pošte Slovenije na današnji protestni shod Konference sindikatov SDPZ Pošte Slovenije

Datum objave: 28.11.2023

Poslovodstvo Pošte Slovenije se je seznanilo z navedbami Konference sindikatov SDPZ Pošte Slovenije in je hkrati presenečeno nad trditvami o netransparentni komunikaciji, saj se v družbi vseskozi vodi konstruktivni socialni dialog, v okviru katerega socialni partnerji redno naslavljajo aktualne razmere in izzive v družbi. Udeležuje se tako rekoč vseh sindikalnih sestankov, sej Sveta delavcev ter se odziva na vse pobude socialnih partnerjev. Poslovodstvo se tudi zaveda, da pravkar potekajo povečane sindikalne aktivnosti zaradi prihajajočih decembrskih volitev v Svet delavcev. Obenem vodstvo družbe vabi predstavnike sindikatov na nadaljevanje konstruktivnega socialnega dialoga, ki je podlaga za dobro delovanje družbe in medsebojno uspešno razumevanje.

Pošta Slovenije že dlje časa preko svoje strategije zaposlovanja aktivno išče in na novo zaposluje prav osebe v prometu oziroma na področju dostave. Trenutno je aktivnih kar 197 zaposlitvenih postopkov. Vsa prosta delovna mesta se oglašujejo v največji možni meri, zato, da bi prejeli čim večji nabor kakovostnih kandidatov. V teh dneh pa teče tudi aktivna oglaševalska kampanja za iskanje novih zaposlenih prav v dostavi, kjer zaposleni Pošte Slovenije predstavljajo poklic iz svojih dejanskih izkušenj z namenom, da bi ga čim bolj približali potencialnim kandidatom za zaposlitev.

Povišanje plač in njihovo usklajevanje z inflacijo je določeno v podjetniški kolektivni pogodbi, ki jo poslovodstvo v celoti spoštuje in je v veljavi do konca leta 2025. Uskladitev osnovnih plač za leto 2024 bo v skladu s Kolektivno pogodbo Pošte Slovenije v začetku prihodnjega leta, in sicer izplačilo v mesecu februarju pri plači za mesec januar 2024. Uskladitve osnovnih plač v povezavi z letno inflacijo se bodo izvajale prav tako po dogovorjenih določilih Kolektivne pogodbe Pošte Slovenije, in sicer v mesecu marcu 2024.

Povprečna bruto plača v Pošti Slovenije je leta 2021 znašala 1.690,64 evra, septembra 2023 pa je bila povprečna plača 1.980,15 evra, kar pomeni, da so se plače v tem obdobju zvišale za 17,1 %, medtem, ko je inflacija v tem obdobju znašala 16,7 %. Povprečne plače v Pošti Slovenije so tudi za 5,5 % višje, kot povprečne plače v poštno kurirski dejavnosti.

Dodatno bo konec leta 562 zaposlenih prejelo 5 % višjo osnovno plačo na podlagi pravilnika o delovni uspešnosti.

Zaposleni so bili že obveščeni tudi o izplačilu poslovne uspešnosti ob koncu leta, ki bo 30 odstotkov višja kot v lanskem letu. Izplačana bo 15. decembra letos v višini 350 EUR bruto za sodelavce, ki so bili zaposleni v celotnem obdobju leta (od 1. januarja do 30. novembra 2023), za ostale sodelavce pa se znesek obračuna v sorazmernem deležu.

Poslovodstvo ni seznanjeno s konkretnimi primeri kakršnih koli kršitev s področja zagotavljanja počitkov in odmorov, rednega opravljanja zdravniških pregledov in postopkov sprejema aktov delodajalca ter zaviranja sindikalnega dela. Zato poziva predstavnike sindikata, da predstavijo konkretne primere morebitnih kršitev, saj jih je potrebno čim prej razrešiti.

Ob navedbah o zapiranju poštnih poslovalnic Pošta Slovenije poudarja, da se zaveda pomena zagotovitve nemotenega dostopa do različnih vrst osnovnih storitev, med katere sodijo tudi poštne storitve. Zato gredo vse aktivnosti Pošte Slovenije vedno v smeri zagotavljanja nemotenega dostopa do teh storitev prebivalcem v lokalnem okolju in večanju točk dostopa za uporabnike. Pošta Slovenije s povezovanjem s poslovnimi partnerji in podjetniki ohranja prisotnost poštnih poslovalnic v lokalnem okolju, kar je zelo pomembno za razvoj okolja izven urbanih središč. V državah članicah Evropske unije pravzaprav vsi izvajalci poštnih storitev uporabljajo ta utečen poslovni model, delež franšiznih poslovalnic v evropskih državah pa celo presega 90 %. Pošta Slovenije svojim uporabnikom tako omogoča opravljanje storitev skozi različne oblike poštnih poslovalnic ter drugih brezkontaktnih točk poslovanja. Njeni uporabniki imajo na voljo največjo razvejano, dostopno in fleksibilno mrežo v Sloveniji, ki jo je Pošta Slovenije pred kratkim dodatno širila in sedaj obsega več kot 1.300 prevzemno – oddajnih mest po vsej Sloveniji (poštne poslovalnice, paketomati, paketniki, bencinski servisi, avtomatizirane enote za oddajo in sprejem pošiljk ipd.).

Poslovodstvo Pošte Slovenije vabi vse predstavnike sindikatov na nadaljevanje konstruktivnega socialnega dialoga, ki vedno prinese ustrezne rešitve za vse zaposlene in je podlaga za dobro delovanje družbe.


 

Kontakt za medije

pr@posta.si

Materiali za medije

  •  
  •  
  •