Sporočila za medije

Odprtje nove logistične pošte v Murski Soboti

Datum objave: 31.05.2021

Začasni generalni direktor Pošte Slovenije Tomaž Kokot in direktor PE Pošte Slovenije v Mariboru Janez Pernek sta danes dopoldne slovesno odprla prostore nove logistične pošte 9601 Murska Sobota na Bakovski ulici. 

 
 

Logistična pošta  9601 Murska Sobota je ena  od 40 regijskih logističnih pošt v državi. Te skupaj z obema  poštnima logističnima centroma v Ljubljani in Mariboru predstavljajo ogrodje sistema za izvajanje logističnih storitev v Pošti Slovenije. Logistična pošta v Murski Soboti bo izvajala logistične storitve  za celotno Pomurje ter tudi pisemske in paketne storitve za Mursko Soboto in Tišino. Za celotno naložbo je Pošta Slovenije namenila okoli 2 mio. EUR.

Z investicijo  je Pošta Slovenije zagotovila sodobne prostore za izvajanje poštno-logističnih storitev, v katere bo preseljena celotna dostava iz centra Murske Sobote. Skupna površina logistične pošte znaša 1.512 m², od tega je za zaposlene, ki bodo imeli boljše pogoje dela, namenjenih 392  m²  urejenih površin. Na logistični  pošti je 56 zaposlenih, pri čemer se bo z nadaljnjo rastjo predvsem paketnih in logističnih storitev število zaposlenih z leti povečevalo.

nova logistična pošta

Popoldne bo Pošta Slovenije namenu predala še logistično pošto na Ptuju (Mariborska cesta 17), za katero je namenila 1 mio. EUR.

Skupina Pošta Slovenije v skladu s strateškimi smernicami poleg nadgradnje obstoječih in razvoja novih storitev, sredstva namenja širitvam in obnovi prostorskih in transportnih kapacitet (v veliki meri tudi za -vozila in polnilno infrastrukturo), nadaljnji modernizaciji logistične opreme, informatizaciji, avtomatizaciji in digitalizaciji poslovanja prenovi storitvenega portfelja, izboljševanju uporabniških izkušenj ter širitvi na tuje trge.

Kot poudarja začasni generalni direktor Pošte Slovenije Tomaž Kokot, bo Skupina Pošta Slovenije v obdobju do 2025 za  omenjene izboljšave poslovanja oz. transformacijo poslovanja, ki jo je epidemija covida-19 le še pospešila, vsako leto namenila več kot 35 mio. EUR investicij. »V naslednjih letih bodo tako ključne investicije oz. projekti za digitalno preobrazbo – za dokončanje prenove poslovno-informacijskega sistema in uvedbo informacijske podpore logističnim procesom na ravni Skupine Pošta Slovenije, nadaljnje nadgradnje IT sistema in naprav na poštah ter za pismonoše, naprav za usmerjanje, sledenje in manipulacijo pošiljk. Prav tako bomo vlagali v prostorske in transportne kapacitete, tudi v tujini, in prenovo sistemov za podporo uporabnikom z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje.«

Objekt so namenu slovesno predali (z leve proti desni): vodja logistične pošte Murska Sobota ga. Martina Slekovec, direktor Posl

Tudi v prihodnje bo Pošta Slovenije aktivnosti na področju novih tehnologij  usmerjala v sodobno logistično opremo za usmerjanje pošiljk, vključno z roboti za premikanje pošiljk, senzorji in tehnologijo za sledenje pošiljkam, moderno skladiščno opremo, mrežo paketomatov in paketnikov, nadaljnjo informatizacijo logističnih procesov, digitalno interakcijo s kupci ter e-mobilnost. 
 
 
 
 

Kontakt za medije

pr@posta.si

Materiali za medije

  •  
  •  
  •