Novosti, vezane na uvoz pošiljk v območje EU v letu 2021

Datum objave: 29.08.2019

Ukinitev limita 22 EUR

S 1. julijem 2021 začne veljati t. i. direktiva o DDV (Direktiva Sveta EU 2017/2455), ki v poštnem prometu ukinja oprostitev plačila uvoznih dajatev do vrednosti blaga v višini 22 EUR.

Vse blago, kupljeno na spletu in dobavljeno iz tretjih držav oz. držav izven EU, bo po 1. julijem 2021 predmet obračuna uvoznih dajatev (uvoznega DDV).

Predvidena je možnost, da bodo prodajalci oz. spletne platforme ob prodaji prek spleta že obračunali DDV in ga ustrezno odvedli naslovnim državam. Obračunan bo po stopnji, ki velja v državi kupca. Če prodajalci te možnosti ne bodo uporabili, bo uvozni DDV prejemniku pošiljke zaračunal in državi odvedel carinski deklarant (poštni operater, kurirski servis ali carinski zastopnik), vendar bo to, žal, podaljšalo in podražilo uvozne postopke.

Podjetja, ki upravljajo z elektronskimi vmesniki (spletne tržnice, platforme, konsolidatorji ipd.), bodo za namen obračunavanja DDV-ja obravnavana kot dobavitelji (zadnji prodajalci) blaga, ki se proda strankam v EU.

Danes

Blago v pošiljki do skupne vrednosti 22 EUR je oproščeno plačila uvoznega DDV-ja, kar pomeni, da DDV ni plačan niti v državi izvoza niti v državi uvoza. Domača podjetja na območju EU so tako predmet nelojalne konkurence, ker v tujini (izven območja EU) prodajajo cenejše izdelke.

V letu 2021

Nova uvozna shema, ki izhaja iz t. i. direktive o DDV (Direktive Sveta EU 2017/2455), bo v celoti pokrivala prodajo blaga na daljavo in s tem povezane obveze plačila uvoznega DDV-ja. Velja za blago, ki se uvaža iz tretjih držav ali posebnih ozemelj in je namenjeno končnemu kupcu v EU, do skupne vrednosti 150 EUR. Nad to vrednostjo je treba v Sloveniji blago uvoziti s standardno carinsko deklaracijo (EUL).

Nov uvozni sistem za nadzor blaga

Za vse pošiljke, ki prihajajo v EU-območje, se s 15. marcem 2021 uvaja tudi nov način uvoznega carinjenja. Nov sistem bo za poštne pošiljke zahteval elektronsko najavo blaga, zato tudi Svetovna poštna zveza za vse poštne pošiljke z blagom uvaja s 1. januarjem 2021 obvezne najave pošiljk. Navedeno pomeni, da bo Pošta Slovenije morala zagotoviti tudi najave pošiljk v izvozu.

To pomeni, da bo morala poštna carinska deklaracija (obrazec CN 23, CP 72, EMS CN 23) biti v celoti in natančno izpolnjena tudi v elektronski obliki. Če deklaracija vsebuje vse zahtevane podatke, je ob prispetju blaga v naslovno državo pošiljka lahko hitro sproščena v prosti promet, saj preverjanje in dopolnjevanje podatkov ni potrebno.

Nov sistem podpira številne procese v času natovarjanja in transporta blaga. Carina v uvozni državi prejme najavo, preden je blago v pošiljki odpremljeno od pošiljatelja, tako lahko opravi analizo varnostnih tveganj in celoten postopek uvoza je hitrejši.


Posita IPPS Moj Paket PS Logistika EPPS Intereuropa