Sporočila za medije

Novelirana finančna projekcija »Strateškega razvojnega programa Skupine PS do leta 2025«

Datum objave: 24.03.2021


Pošta Slovenije je pripravila novelirano finančno projekcijo »
Strateškega razvojnega programa Skupine Pošta Slovenije do leta 2025«, s katero ta ostaja na poti dobičkonosne rasti. Novelirana finančna projekcija, h kateri je v letošnjem letu dal soglasje Slovenski državni holding, upošteva podrobnejše podatke o poslovanju in strateških načrtih Skupine Intereuropa ter vpliv epidemije covida-19 na poslovanje Skupine Pošta Slovenije do leta 2025.

Strateški razvojni program Skupine Pošta Slovenije do leta 2025 je pred enim letom dobil soglasje Slovenskega državnega holdinga, ki je Pošto Slovenije tudi zadolžil, da preveri vrednotenje finančnih učinkov strategije z upoštevanjem vpliva integracije in sinergij Skupine Intereuropa.

Na novelirano projekcijo so, kot navedeno, najbolj vplivali dejanski oz. podrobnejši podatki o poslovanju ter strateških načrtih Skupine Intereuropa, pridobljeni v okviru procesa integracije, ter vpliv epidemije covida-19. Močno so se spremenile navade uporabnikov, pospešila se je digitalizacija v vseh segmentih, trajnostni razvoj ima vse večjo vlogo, spletna trgovina je dobila izjemen zagon. Posledično so količine paketov močno porasle, upad pisem in direktne pošte se je pospešil za dve do tri leta, strateški projekti so kljub izrednim razmeram potekali  po skoraj predvideni dinamiki. Skupina  Pošta Slovenije je leto 2020 končala v dobri kondiciji, pripravljena na izzive aktualnega strateškega cikla.

Zaradi posledic epidemije covida-19 in pospešene digitalizacije so se bistveno poslabšale projekcije količin pisemskih storitev.  V letu 2025 Pošta Slovenije pričakuje za 34 odstotkov manj pisem kot v letu 2020, posledično tudi nižje prihodke. Tako močnemu padcu prihodkov od pisemskih storitev pa glede na naravo panoge, ki je delovno intenzivna, kljub ukrepom, izvedenim za optimizacijo poslovanja in izboljšanje produktivnosti, ne sledi enakomerno oz. enako hitro tudi znižanje stroškov, kar je posledica strukture stroškov poštne mreže. To pomeni večje breme za vzdrževanje zakonsko določenega obsega poštne mreže in kakovosti dostave pisemskih pošiljk, tako da si Pošta Slovenije v prihodnje obeta višje prihodke iz naslova regulatornih ukrepov oz. subvencij. Pri paketnih storitvah je povišanje količin in prihodkov posledica hitrejše rasti tega segmenta v letu 2020 (in naprej), predvsem kot posledica eksplozivne rasti spletne trgovine zaradi covida-19. Tudi v projekcijah v odvisnih družbah, predvsem v Skupini Intereuropa, je upoštevan vpliv covida-19 na poslovanje.

»Skupina Pošta Slovenije tudi z upoštevanjem vseh spremenjenih dejavnikov ostaja ambiciozna v svojih razvojnih načrtih in v letu 2025 načrtuje več kot 500 milijonov EUR prihodkov, kar je celo nekoliko več kot v potrjenem strateškem razvojnem programu iz leta 2020. Višja je tudi načrtovana vrednost investicij, ki bodo potrebne za nenehno izboljševanje uporabniške izkušnje, informatizacijo, digitalizacijo in avtomatizacijo poslovanja ter širitev kapacitet v Sloveniji in na trgih jugovzhodne  Evrope,« poudarja generalni direktor Pošte Slovenije mag. Boris Novak. Za pospešitev transformacije poslovanja bo Skupina Pošta Slovenije tako vsako leto namenila več kot 35 milijonov EUR investicij, in sicer v prostorske in transportne kapacitete, vključno z e-vozili in polnilno infrastrukturo, logistično opremo (ena večjih investicij bo paketni usmerjevalnik v Mariboru), informatizacijo in digitalizacijo poslovanja ter širitev poslovanja na tujih trgih.

Ključne strateške usmeritve in cilji »Strateškega razvojnega programa Skupine Pošta Slovenije do leta 2025« se ne spreminjajo – Skupina Pošta Slovenije bo še naprej nadaljevala transformacijo iz tradicionalnega poštnega operaterja v mednarodno poštno-logistično podjetje ter zasledovala predvsem rast na področju paketov, logističnih storitev in IKT-rešitev.

 
 
 
 
 

Kontakt za medije

pr@posta.si

Materiali za medije

  •  
  •  
  •  
Posita IPPS Moj Paket PS Logistika EPPS Intereuropa