Nove ovojnice za ZUP-pisma

Datum objave: 16.01.2020


Z 19. januarjem 2020 se zaključuje prehodno obdobje za uporabo starih ovojnic za osebno vročanje pisem v upravnem postopku. Pri pri oddaji ZUP-pisem se upošteva Pravilnik o obliki in vsebini ovojnice, vsebini vročilnice in drugih sporočil za osebno vročanje v upravnem postopku (Uradni list RS, št. 1/2019, z dne 4. januarja 2019), ki z 20. januarjem 2020 uvaja obvezno uporabo novih ovojnic.

Morebitno oddajo pisem v upravnem postopku v starih, »modrih ovojnicah« bomo kljub določilom pravilnika do nadaljnjega sprejeli v prenos.

Nova ovojnica za ZUP-pisma se od obstoječe ovojnice razlikuje v naslednjem:

  • ovojnica je bele barve,
  • s sprednje strani vročilnice je odstranjena črtna razpredelnica,
  • ovojnica vsebuje sporočilo o prispelem pismu, ki je namenjeno naslovniku, in obvestilo organu o vročitvi, ki je namenjeno pošiljatelju (obstoječa ovojnica pa je vsebovala dve vsebinsko enaki sporočili o prispelem pismu).Posita IPPS Moj Paket PS Logistika EPPS Intereuropa