Sporočila za medije

Nadzorni svet Pošte Slovenije za delavskega direktorja imenoval Janeza Zidarja

Datum objave: 30.06.2022

Nadzorni svet Pošte Slovenije je včeraj na predlog sveta delavcev imenoval Janeza Zidarja za člana poslovodstva – delavskega direktorja. Zidar je od začetka poslovanja leta 2015 direktor IPPS – Invalidskega podjetja Pošte Slovenije. Funkcijo člana poslovodstva – delavskega direktorja bo nastopil s 1. septembrom 2022 in je bil imenovan za obdobje petih let.

Janez Zidar

V svoji predstavitvi pred nadzornim svetom Pošte Slovenije je Janez Zidar med drugim poudaril, da svoje poslanstvo vidi v prizadevanjih za izboljšanje socialnega dialoga. Obenem pa je izpostavil tri glavne cilje: "Cilje sem razdelil na tri glavna področja, kjer vidim največ priložnosti, in sicer prizadevanje za varno delovno okolje, prizadevanje za konkurenčne pogoje zaposlitve in prizadevanje za obveščenost in sodelovanje delavcev pri poslovanju in upravljanju."

Kot poudarja predsednik nadzornega sveta Pošte Slovenije Ervin Renko, je po uspešnem in rekordnem poslovanju v letu 2021, ki se je nadaljevalo tudi v prvem letošnjem četrtletju, imenovanje delavskega direktorja neke vrste zgodovinski dogodek. "Kljub izpolnjevanju vseh formalno pravnih pogojev namreč v vsem času delovanja družbe v tovrstni organiziranosti to doslej ni bila praksa. Slednje potrjuje zavedanje najvišjega vodstva, da je socialni dialog v družbi ključen za doseganje dobrih poslovnih rezultatov in doseganje strateških ciljev v fazi transformacije klasične pošte v poštno logistično skupino, ki je usmerjena k  trajnostnemu delovanju in izvajanju kakovostnih storitev."

Z imenovanjem za člana poslovodstva – delavskega direktorja 1. septembra bo Janez Zidar zapustil mesto direktorja IPPS – Invalidskega podjetja Pošte Slovenije, ki ga vodi od začetka poslovanja leta 2015. V sedmih letih do konca leta 2021 je IPPS zraslo v srednje veliko podjetje s 576 zaposlenimi in več kot 16 milijoni EUR letnih prihodkov, od tega več kot 4,5 milijona iz naslova državnih pomoči za zaposlovanje invalidov.

IPPS - Invalidsko podjetje Pošte Slovenije je eno najbolj inovativnih podjetij v Skupini Pošta Slovenije. Realiziranih je bilo več kot 2 milijona EUR investicij v modernizacijo, razvoj poslovanja ter prilagajanje delovnih mest invalidom. Funkcijo člana poslovodstva – delavskega direktorja bo Janez Zidar opravljal za mandatno obdobje 5 let. 


 
 
 
 
 

Kontakt za medije

pr@posta.si

Materiali za medije

  •  
  •  
  •