Novice

Mednarodni dan invalidov

Datum objave: 03.12.2021

Generalna skupščina Združenih narodov je leta 1992 razglasila 3. december za mednarodni dan invalidov. S tem je želela spodbuditi ozaveščanje o problematiki invalidnosti in izboljšati status invalidov, ki predstavljajo najštevilčnejšo manjšino v svetu (15 odstotkov svetovnega prebivalstva).

Pravice invalidov v Republiki Sloveniji so opredeljene že v Ustavi Republike Slovenije, ki zagotavlja enakost pred zakonom v primeru invalidnosti ter vsakomur zagotavlja svobodo dela in prosto izbiro zaposlitve. Nadalje so pravice opredeljene v različnih področnih zakonih.

V Skupini Pošta Slovenije smo z ustanovitvijo invalidskega podjetja IPPS d.o.o. pristopili k reševanju najranljivejše skupine delavcev in s tem izboljšali položaj delavcev in spoštovanje vrednot družbe. Zavedamo se, da je zaposlitev  eden najpomembnejših dejavnikov, ki invalidom omogoča enakopravno vključitev v družbo, omogoča socialno vključenost in neodvisno življenje. Zaposlenim omogočimo opravljanje istega poklica ali dela, lahko pa delavca strokovno, fizično in psihosocialno usposobimo za drug poklic ali delo, s tem mu omogočimo, da je nadalje zaposljiv in vključen v delovno okolje, tako da se mu prilagodi delovno mesto z ustreznimi tehničnimi pripomočki.

Uporaba prilagojenih delovnih sredstev in raznih pripomočkov pozitivno vpliva na uspešno opravljanje dela, zmanjšuje absentizem in povečuje zadovoljstvo zaposlenih.

Z ustreznim ergonomskim oblikovanjem delovnih mest preprečujemo nadaljnje slabšanje zdravstvenega stanja in nastanka ponovnih poškodb. Opremo in okolje prilagajamo potrebam ljudi, pri čemer upoštevamo omejitve pri izvajanju del v posamezni fazi tehnoloških procesov. V proces optimizacije organizacijske ergonomije je vključenih več organizacijskih struktur ter procesov, vse s ciljem, da se delovno mesto prilagodi invalidu, da se ga usposobi za delo, je še dalje zaposljiv, zaposlitev zadrži in v njej lahko tudi napreduje.

V Skupini Pošta Slovenije se bomo še naprej trudili ustvarjati okolje, ki bo na vseh delovnih mestih v kar največji meri omogočalo zaposlovanje invalidov in pripomoglo k stabilnim delovnim socialnim razmeram. S tem si prizadevamo invalidom omogočati kakovost vsakdanjega življenja in enakopravno vključevanje v družbo.

Naj končamo z mislijo invalida, pesnika in pisatelja Niela Markusa: ''Invalidnost ni pogumen boj ali pogum pri soočanju s stisko. Invalidnost je umetnost. To je iznajdljiv način, da živim.''


 
 

 
 
 
 
 

Kontakt za medije

pr@posta.si

Materiali za medije

  •  
  •  
  •