Klasično doplačilno znamko bo zamenjala elektronska

Datum objave: 27.09.2018

Ker stremimo k nenehnemu razvoju, poskušamo trgu ponuditi inovativne storitve in posodabljati že obstoječe. Tako smo humanitarnim organizacijam, s katerimi sodelujemo kot zakonski posrednik pri prodaji doplačilnih znamk, ponudili dodatno pomoč v obliki elektronske doplačilne znamke. Razliko sredstev, ki so jih doslej porabili za tisk in distribucijo doplačilnih znamk, bodo lahko odslej namreč namenili pomoči ljudem v stiski, hkrati pa uvedba e-doplačilne znamke predstavlja tudi optimizacijo nekaterih procesov poslovanja na Pošti Slovenije.

E-doplačilna znamka
Prva elektronska doplačilna znamka je nastala v sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije.

Nad našo pobudo je bila prva navdušena Gasilska zveza Slovenije. V času humanitarnega Tedna požarne varnosti od 1. do 6. oktobra 2018 bomo tako na vseh poštnih okencih klasično doplačilno znamko nadomestili z elektronsko oziroma e-doplačilno znamko.

V skladu z Zakonom o gasilstvu in Uredbo o doplačilni znamki v mesecu požarne varnosti je v tednu, določenem z navedenimi predpisi, pošiljatelj (vsaka pravna oseba ali posameznik, tudi Pošta Slovenije) dolžan plačati prispevek v korist. Gasilske zveze Slovenije. Prispevek se v obliki doplačilne znamke plača za poštne pošiljke v notranjem in mednarodnem poštnem prometu, razen za knjige, časopise in revije. Pošta Slovenije je pri prodaji doplačilnih znamk posrednik pri obvezi, ki jo nalaga zakon.

Z uvedbo e-doplačilne znamke Pošta Slovenije prispeva tudi k ohranjanju dreves, čistejšemu zraku in nižji porabi energije, s čimer nadaljujemo z odgovornim delovanjem do okolja in prihodnosti.


Posita IPPS Moj Paket PS Logistika EPPS Intereuropa