Sporočila za medije

Zaposlenim za čas izolacije ob obolenju s covidom-19 izplačilo razlike do 100-odstotnega nadomestila plače

Datum objave: 23.02.2021


Pošta Slovenije je z obema reprezentativnima sindikatoma v podjetju, Sindikatom poštnih delavcev ter Sindikatom delavcev prometa in zvez pri ZSSS, podpisala dogovor o izredni denarni pomoči v višini 10-ih odstotkov, kot razliko do 100-odstotnega nadomestila plače za čas izolacije ob obolenju s covidom-19. Podpisan dogovor predstavlja primer dobre prakse delodajalca, glede na to, da kljub številnim predlogom delodajalskih in sindikalnih organizacij trenutno izplačilo 100-odstotnega nadomestila v primeru obolenja s covidom-19 v protikoronski zakonodaji ni sistemsko rešeno.

Ob upoštevanju, da gre pri covidu-19 za epidemijo, katere izvor okužbe je praktično nedokazljiv, pri čemer imajo zaposleni na Pošti Slovenije večje število stikov s strankami (kar kljub spoštovanju zaščitnih ukrepov pomeni določeno tveganje za možno okužbo), se je Pošta Slovenije s predstavniki obeh reprezentativnih sindikatov dogovorila za sistemsko rešitev na ravni podjetja. Ta bo vsem zaposlenim za čas izolacije, ne glede na to, kje so se okužili, zagotovila primerljiv dohodek, kot če bi delali.

Na ta način se bodo na ravni podjetja omilile posledico epidemije covida-19 za vse zaposlene, ki obolijo za covidom-19. Ob tem se bodo Pošta Slovenije in oba reprezentativna sindikata še naprej zavzemali, da bi bila problematika rešena tudi v protikoronski zakonodaji, ki ureja zajezitev posledic epidemije s covidom-19.


 
 
 
 
 

Kontakt za medije

pr@posta.si

Materiali za medije

  •  
  •  
  •