Identiteta Skupine Pošta Slovenije

Datum objave: 10.09.2018
Identiteta Skupine Pošta Slovenije

Blagovne znamke so danes osrednje sredstvo in najpomembnejše tržno orodje sodobnih korporacij za ohranitev lastne identitete. Potreba po identifikaciji posameznih blagovnih znamk izdelkov, storitev in z matičnim podjetjem povezanih podjetij oziroma po poudarku celovitosti ponudbe Pošte Slovenije je narekovala ureditev politike in arhitekture blagovne znamke Pošta Slovenije.

Tako je Skupina Pošta Slovenije v letu 2017 stopila na trg z novo oblikovno podobo, ki predstavlja nov, pomemben korak v poslovanju. Gre za ureditev in poenotenje politike blagovnih znamk matične družbe Pošta Slovenije, njenih odvisnih družb, izdelkov in storitev. Oblikovna podoba Pošte Slovenije se ni spreminjala vse od njene ustanovitve oziroma začetka samostojnega delovanja leta 1995. Okolje, v katerem deluje Skupina Pošta Slovenije, se spreminja v vse bolj digitalno, klasične poštne storitve pa dopolnjujejo vedno bolj celovite informacijske in logistične storitve. Digitalna komponenta poslovanja tako vse bolj postaja sestavni del poslovanja Skupine Pošta Slovenije, ki se tako prilagaja spremembam v okolju tudi s sodobno in poenoteno oblikovno podobo.

Nova vizualna podoba Pošte Slovenije oz. Skupine Pošta Slovenije še naprej ohranja prepoznaven, tradicionalen barvni sistem z rumeno in črno barvo. Korporativni slogan »Zanesljivo vsepovsod« smo nadgradili v »Zanesljivo z vami«, rumena barva pa je dobila več svežine.

Pod okriljem korporativne blagovne znamke Pošta Slovenije smo želeli razviti tehniko znamčenja, ki bo podpirala osnovno arhitekturo blagovne znamke, ustvarila red v njej in dolgoročno prispevala k vrednosti blagovne znamke Pošta Slovenije, celotnemu portfelju storitev in izdelkov blagovne znamke ter uspešnosti poslovanja. Pošta Slovenije bo tako v prihodnje močna korporativna blagovna znamka, Skupina Pošta Slovenije pa bo prepoznavna po enoviti celostni grafični podobi.


Posita IPPS Moj Paket PS Logistika EPPS Intereuropa