Identifikacija na poštnih okencih v skladu z novo uredbo

Datum objave: 29.06.2017

Uredba velja za vse ponudnike plačilnih storitev v Evropski uniji.

Uredba določa pravila o informacijah o plačnikih in prejemnikih plačil (razen v primerih dopustnih odstopanj), ki spremljajo prenose sredstev, v vsaki valuti, za namene preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja pranja denarja in financiranje terorizma, kadar ima vsaj eden od ponudnikov plačilnih storitev, udeležen v prenosu sredstev, sedež v Uniji.

Pošta Slovenije prek svojih poštnih okenc izvaja plačilne storitve kot zunanji izvajalec za ponudnika plačilnih storitev Novo KBM d.d.

V skladu z navedeno Uredbo je treba pri določenih vplačilih evidentirati tudi podatke o dejanskem plačniku, zato mora dejanski plačnik predložiti delavcu veljavni osebni dokument s fotografijo (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje – kartica, izkaznica prosilca za mednarodno zaščito).

Identifikacija plačnika ni potrebna, kadar stranka izvede plačilo z UPN nalogom, ki ima QR kodo z vsemi podatki (obrazec UPN QR) ali OCR vrstico in zneskom do vključno 1.000 EUR ne glede na to, ali je za plačilo predložila gotovino ali drug plačilni instrument. Če pa UPN nalog ne vsebuje QR kode ali OCR vrstice, pa je identifikacija plačnika potrebna tudi pri vplačilih zneskov do 1.000 EUR.

Prav tako se ne izvaja identifikacije komitentov v primeru plačil na račune proračunskih uporabnikov (namen plačila poravnava davkov, kazni ali drugih dajatev javnim organom) do vključno 1.000 EUR.

Če stranka nima veljavnega osebnega dokumenta, na podlagi katerega bi delavec opravil vnos osebnih podatkov, transakcije žal ni možno opraviti.

Nova KBM d.d.

Pošta Slovenije d. o. o.

Posita IPPS Moj Paket PS Logistika EPPS Intereuropa